Kronika UŚ

Podpisanie umowy z Instytutem Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi

15 lutego w rektoracie UŚ podpisano umowę o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Instytutem Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Naszą uczelnię reprezentowali: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. UŚ dr hab. Andrzej Kowalczyk, dyrektor Instytutu Filozofii prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas oraz zastępca dyrektora Instytutu Filozofii prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński. Stronę białoruską reprezentowali: dyrektor Instytutu Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi Anatolij Lazariewicz oraz Walerij Jeworowsky i Irina Michiejewa, starsi pracownicy naukowi NANB. Wizyta białoruskiej delegacji była okazją do prezentacji aktualnych projektów badawczych, prowadzonych przez oba instytuty, oraz opracowania planu wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie filozofii, historii filozofii oraz historii idei.

Wyślij Wolność Białorusi

17 lutego Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego zorganizowało akcję „Wyślij Wolność Białorusi”, która polegała na pisaniu listów protestacyjnych w obronie Białorusina – Andrieja Sannikaua, aresztowanego działacza opozycyjnego. Akcji towarzyszyły pokazy filmów o tematyce ochrony praw człowieka oraz prezentacje multimedialne. Uczestnicy mieli także możliwość spotkania się ze studentami z Białorusi, którzy studiują na Uniwersytecie Śląskim. Ponadto prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii, wygłosił krótki wykład na temat wolności. Studenckie pisanie listów odbywało się w rektoracie oraz na Wydziałach: Prawa i Administracji, Nauk Społecznych i Filologicznym w Katowicach.

Bal z różą

19 lutego w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się bal charytatywny „Bal z różą. Muzyka świata”. Jego organizatorami byli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, wiceprezes Fundacji „Uśmiech Dzieciom” Miłosz Omastka oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UŚ Tadeusz Donocik. „Bal z różą” to doroczne charytatywne przedsięwzięcie, które przyczynia się do podarowania nadziei i szczęścia tym, którzy w wyniku chorób potrzebują ich najbardziej. W tym roku uroczystość uświetnili: grupa Duo Dance, która przygotowała pokazy tańca towarzyskiego i latynoskiego oraz Janina Sabat, studentka filologii polskiej, która zachwyciła słuchaczy wykonaniem arii „Upiór w operze” i „Padam padam” Edith Piaf. Aukcja prac studentów i wykładowców Wydziału Artystycznego, prowadzona przez prof. UŚ dr hab. Krystynę Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego, przyniosła prawie 9 tys. zł. W sumie podczas balu udało się zebrać 12 tys. zł. Konto fundacji zasili też dochód z zaproszeń. Cały dochód z balu został przeznaczony na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji „Uśmiech Dzieciom”.

Wręczenie stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego

22 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. W roku akademickim 2010/2011 wśród zdobywców tego zaszczytnego wyróżnienia tradycyjnie znalazła się liczna grupa studentów Uniwersytetu Śląskiego. Dyplomy otrzymało 65 osób, co daje naszej uczelni czwarte miejsce w kraju. Jedno wyróżnienie zostało przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe, natomiast pozostałe 64 za wyniki w nauce.

Człowiek w poszukiwaniu własnej tożsamości

„Człowiek w poszukiwaniu własnej tożsamości” – pod takim tytułem przebiega cykl seminariów organizowanych na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Spotkanie inauguracyjne, które poprowadził prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii, odbyło się 22 lutego i było poświęcone zagadnieniu wiedzy. Seminaria mają być formą interdyscyplinarnego podjęcia problematyki podmiotu, jego istnienia i tajemnicy tożsamości. Cykl skierowany jest do doktorantów oraz studentów kierunków humanistycznych. Organizatorem akcji jest Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Śląskiego.

Potwory-Hybrydy- -Mutanty. Pogranicza ludzkiej natury

Od 23 do 25 lutego na Wydziale Filologicznym UŚ odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Potwory-Hybrydy- Mutanty. Pogranicza ludzkiej natury”. Podczas trzydniowych obrad zostały omówione zagadnienia m.in.: historii potworów – monstrum w nowoczesnej kulturze oraz transformacji tradycyjnych wyobrażeń o potworach w kulturze najnowszej, hybrydycznej kultury i podmiotowości, klasowego wymiaru potworności, społecznego wymiaru potworności („inność”, starość, bezdomność, bycie imigrantem, prostytutką), potworności popkultury (Marylin Manson, Lady Gaga), potworności języka we współczesnej kulturze – mutacje i hybrydy językowe, kreatury – rozpoznania kondycji nowoczesnego człowieka (Eric Santner), awangardowego ciała – bohaterowie współczesnej kultury jako eksperymentalne (zmutowane) formy bycia czy antropologii kalectwa i kompensacji (Peter Sloterdijk). Nowością w tego typu przedsięwzięciach był, reklamujący je, trzyminutowy trailer, dostępny w internecie. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego oraz Śląska Grupa Krytyczna.

Finał III Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyka się liczy”

3 marca na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbył się finał III Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyka się liczy”, organizowanego przez Instytut Fizyki UŚ. Po pierwszym etapie konkursu, w którym udział wzięło ponad 220 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, wyłonionych zostało 17 finalistów. W drugim etapie uczestnicy wysłuchali wykładu dr. hab. Krzysztofa Wójcika, wprowadzającego do tematu zadania finałowego. Następnie otrzymali problem do doświadczalnego rozwiązania. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Aleksander Konior z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu; II miejsce – Anna Ryszka z Zespołu Szkół nr 2 II LO im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku; III miejsce – Rafał Kozik z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Laureaci konkursu oraz nauczyciel zwycięzcy – Sławomir Morys w nagrodę wyjadą do ośrodka naukowego CERN w Szwajcarii.

III Logopedyczne Dni UŚ

4 marca rozpoczęły się III Logopedyczne Dni UŚ. Wydarzenie otworzyła dwudniowa III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Logopedyczna Konferencja Naukowa z cyklu „Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej logopedii”. 5 marca na Wydziale Filologicznym w Katowicach oraz w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku odbywały się bezpłatne konsultacje logopedyczne, podczas których studenci, pracownicy UŚ oraz ich rodziny mieli okazję skorzystać z porady logopedów. Dla uczestników III Logopedycznych Dni UŚ przygotowano również bogatą ofertę warsztatów naukowo-szkoleniowych. Organizatorami wydarzenia byli: Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, Katedra Edukacji Muzycznej i Arteterapii oraz śląski oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Niezależne Zrzeszenie Studentów (1980–1990). W 30. rocznicę rejestracji

4 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „Niezależne Zrzeszenie Studentów (1980–1990). W 30. rocznicę rejestracji”. Ważnym punktem programu było oficjalne otwarcie wystawy na deptaku przed rektoratem pt. „Niezależne Zrzeszenie Studentów (1980–1990) w województwie katowickim”, którego dokonali JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie Przemysław Miśkiewicz. Na trzydziestu ośmiu planszach zaprezentowano działalność NZS w województwie katowickim. Jego historia została pokazana zarówno poprzez opis historyczny, jak również na podstawie wspomnień uczestników wydarzeń; wykorzystano także fragmenty relacji dwudziestu kilku świadków historii – członków NZS, dokumenty SB znajdujące się w zasobach IPN oraz ponad sto zdjęć autorstwa kilkudziesięciu osób. Twórcą koncepcji wystawy był Przemysław Miśkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie (w latach 80. członek NZS), współpracownikami merytorycznymi byli: dr Tomasz Kurpierz oraz Monika Kobylańska, zaś opracowanie graficzne zapewnił Łukasz Kobiela. Wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie Pokolenie przy współpracy z katowickim IPN i prezentowana była do końca marca. Organizatorami konferencji byli: oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Stowarzyszenie Pokolenie oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ogłoszenie wyników konkursu na projekt nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji UŚ

8 marca na Wydziale Radia i Telewizji UŚ odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W spotkaniu udział wzięli m.in.: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz, prezydent Katowic Piotr Uszok, przewodniczący Sądu Konkursowego SARP O/Katowice dr inż. arch. Andrzej Grzybowski oraz członkowie Sądu Konkursowego.

Od chwili powstania, czyli od ponad 30. lat, Wydział Radia i Telewizji UŚ mieści się w przestarzałych, zniszczonych i nieprzystosowanych do tego typu działalności pawilonach przy ul. Bytkowskiej. „Filmówka” przeniesie się do centrum Katowic, gdzie przy ul. św. Pawła, na działce podarowanej uczelni przez miasto, stanie nowa siedziba. Na konkurs wpłynęły projekty 39 zespołów z różnych krajów Europy. Pierwszą nagrodę przyznano warszawskiej pracowni Grupa 5 Architekci. Druga nagroda przypadła projektowi autorstwa Jakuba Korfantego, Aleksandra Palki i Adama Wanatowicza, zaś trzecia – pracowni Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci.

CXX promocja doktorska

8 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się CXX promocja doktorska. W uroczystości wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk udział wzięli: osoby przystępujące do promocji, ich przyjaciele, rodziny i znajomi oraz przedstawiciele władz uczelni i Wydziałów: Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii oraz Prawa i Administracji. Na Uniwersytecie Śląskim dotychczas stopień naukowy doktora uzyskało 3739 osób, natomiast doktora habilitowanego 559 osób.

Leszek Balcerowicz gościem UŚ

9 marca gościem Uniwersytetu Śląskiego był prof. Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady Fundacji FOR, były wicepremier, minister finansów oraz prezes Narodowego Banku Polskiego. Na Wydziale Nauk Społecznych UŚ wygłosił wykład pt. „Od czego zależy rozwój naszego kraju?”. Organizatorami wizyty byli: Koło Naukowe Polityków Społecznych, Koło Naukowe Socjologów oraz Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.