Cykl seminariów „Człowiek w poszukiwaniu własnej tożsamości”

O wiedzy, prawdzie i racji

Politolodzy z Wydziału Nauk Społecznych zainaugurowali cykl seminariów poświęconych tożsamości. Podczas pierwszego spotkania debatowali o problematyce wiedzy.

Od lewej stoją: prof. dr hab. Andrzej Noras, dr Tomasz Słupik,
prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok
Od lewej stoją: prof. dr hab. Andrzej Noras, dr Tomasz Słupik, prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok
Uczestnicy pierwszego seminarium z cyklu „Człowiek w poszukiwaniu własnej tożsamości”
Uczestnicy pierwszego seminarium z cyklu „Człowiek w poszukiwaniu własnej tożsamości”
Dr Tomasz Słupik z Zakładu Historii Myśli Społecznej i Politycznej UŚ
zainicjował pierwsze spotkanie zorganizowane przez Koło Naukowe Politologów UŚ
Dr Tomasz Słupik z Zakładu Historii Myśli Społecznej i Politycznej UŚ zainicjował pierwsze spotkanie zorganizowane przez Koło Naukowe Politologów UŚ

22 lutego, z inicjatywy Koła Naukowego Politologów UŚ, odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego spotkanie inaugurujące cykl seminariów naukowych „Człowiek w poszukiwaniu własnej tożsamości”. Poświęcone było problematyce wiedzy, a poprowadził je prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok z Instytutu Filozofii UŚ. Seminarium uroczyście otworzyli prodziekan ds. nauki WNS prof. dr hab. Andrzej Noras oraz opiekun naukowy KNP UŚ dr Tomasz Słupik z Zakładu Historii Myśli Społecznej i Politycznej UŚ.

Gospodarz spotkania w ramach wstępu stwierdził, iż podstawowa trudność, przed jaką stajemy, gdy tylko staramy się zgłębić problematykę wiedzy – to sam problem jej definicji. Klasyczna, grecka koncepcja opiera się na założeniu, w myśl którego przedmiot wiedzy i przedmiot mniemania nie są i nie mogą być tożsame. Wiedza rozumiana jako episteme dotyczy bowiem tego, co stałe, niezmienne i pewne. Takich warunków mniemanie (doksa) zaś nie spełnia.

Jednakże dziś żyjemy w świecie, w którym nastąpił odwrót od klasycznego rozumienia tego, czym jest wiedza. Przełom zainicjował Kartezjusz, ale nie jest on jedynym odpowiedzialnym za ów rewolucję. Współczesne rozumienie wiedzy daje się sprowadzić do definicji „prawdziwie uzasadnionego przekonania”. Tak pojmowane, z konieczności kieruje nas w stronę pragmatyzmu, który dziś doskonale ujawnia się we wszelkiego typu wystąpieniach i debatach politycznych. Liczy się zatem nie obiektywnie rozumiana prawda, a odpowiednio podana i „sprzedana” racja.

Profesor Kubok zauważył i podkreślił, że klasyczne rozumienie wiedzy prowadzić może do dogmatyzmu, z kolei nowożytne jej ujęcie kieruje się ku relatywizmowi, który w gruncie rzeczy stanowić może rodzaj „negatywnego dogmatyzmu”. Gospodarz spotkania wskazał, jako drogowskaz i rodzaj metody, dzięki której uniknąć można ów skrajności, a zarazem przełamać powstałą aporię, krytycyzm. – Jest to doskonały ranigast naukowy na zgagę polityczną, społeczną, a także indywidualną – dodał profesor.

Liczne audytorium i ożywione dyskusje na sali świadczą o dużym zainteresowaniu seminarium i podjętej w jego ramach problematyce. Równocześnie stanowią dobry zwiastun przed kolejnymi spotkaniami, na które już teraz serdecznie zapraszają organizatorzy. Szczegółowe informacje odnośnie cyklu seminariów uzyskać można na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego (www.us.edu.pl) oraz na portalu Facebook (profil: Koło Naukowe Politologów UŚ), a także bezpośrednio u koordynatorów projektu, pisząc na adres: hofman.dominika@gmail.com lub grzegorz.szewczyk@o2.pl.

Autorzy: Dominika Hofman, Grzegorz Szewczyk
Fotografie: Koło Naukowe Politologów UŚ