Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak: Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji

Piotr Ślęzak: Wybrane zagadnienia prawa do firmy

PEDAGOGIKA. Beata Mazepa-Domagała: Upodobania obrazowe w zakresie ilustracji książkowej u dzieci w wieku przedczytelniczym

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW.

Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 3: Eliza Orzeszkowa: „Dobra pani”, Maria Konopnicka: „Nasza szkapa”. Wyd. 2. Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron

Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. T. 4: Stefan Żeromski: „Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony...”. Wyd. 2. Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Wioletta Hajduk-Gawron

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Mirosław Mižanovič: Prom. Zbiór opowiadań

HISTORIA. Dariusz Rolnik: Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich. Wyd. 2.

FILOZOFIA. Sławomir Letkiewicz: Moralność dla wszystkich, czy dla każdego?

Jacek Surzyn: Rozważania nad statusem teologii. Analiza Prologu z Reportatio Parisiensis Jana Dunsa Szkota

LITERATUROZNAWSTWO. Adam Dziadek: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interpretacji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Wyd. 2.

Zdzisław Marcinów: Bohater obok świata. O poezji i prozie Ireneusza Iredyńskiego

JĘZYKOZNAWSTWO. Русский язык в польской аудитории. Т. 3. [Język rosyjski w polskiej szkole wyższej. T. 3]. Red. Anna Zych

Słowo i tekst. T. 3: Mentalność etniczna i kulturowa. Red. Piotr Czerwiński, Ewa Straś

Irena Bajerowa: Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego XVIII wieku. Wyd. 2.

Ireneusz Kida: Word order tendencies in Medieval English against the Indo-European background

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Magdalena Szyndler: Folklor pieśniowy Zaolzia – uwarunkowania, typologia i funkcje

PSYCHOLOGIA. Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Red. Jan M. Stanik

MATEMATYKA. Jerzy Mioduszewski: Wykłady z topologii. Zbiory spójne i kontinua. Wyd. 2. popr.

FIZYKA. Adam Konefał: Udział fizyki jądrowej w rozwiązywaniu problemów współczesnej radioterapii