Nekrologi

Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

mgr Dobiesława Frąckowiaka

Absolwenta i byłego Pracownika Administracji
Uniwersytetu Śląskiego,

Człowieka serdecznego i otwartego,
zawsze służącego pomocą i dobrym słowem.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy szczerego współczucia i żalu

składają
łącząc się w bólu i cierpieniu

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Śp.

mgr Małgorzaty Żarskiej

długoletniego i cenionego pracownika inżynieryjno-technicznego
Instytutu Nauki o Materiałach
Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego,
Człowieka życzliwego i otwartego, zawsze służącego pomocą i dobrym słowem.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy szczerego współczucia i żalu

składają

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

prof. zw. dr. hab. Jana Przewłockiego

emerytowanego profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
z którym związany był naukowo i dydaktycznie w latach 1972–2010,
Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w latach 1979–1981
oraz Prodziekana Wydziału w latach 1976–1978 i 1984–1990,
wieloletniego Kierownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych XX wieku
a następnie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej.

Profesor Jan Przewłocki był wybitnym uczonym w dziedzinie historii i politologii,
autorem dzieł z zakresu najnowszej historii powszechnej,
niekwestionowanym autorytetem naukowym, wychowawcą wielu pokoleń naukowców,
dla których pozostanie niedoścignionym wzorem i Mistrzem.

Utraciliśmy Człowieka szlachetnego serca i prawego charakteru,
cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem,
uhonorowanym za działalność i dokonania licznymi odznaczeniami i nagrodami.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej i błyskotliwego umysłu,
mądry i szlachetny, życzliwy i serdeczny, znakomity organizator nauki.

W naszej pamięci pozostanie jako wielki Człowiek, wybitny Uczony i Pedagog,
wspaniały Przyjaciel.


Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom i Wychowankom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
łącząc się w bólu i cierpieniu

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

oraz cała Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Janusza Polańskiego

adiunkta w Katedrze Instrumentalistyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie, cenionego nauczyciela akademickiego, pianisty,
wychowawcy kolejnych pokoleń adeptów gry na fortepianie.

Absolwent Państwowego Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie
oraz Podyplomowego Studium Pianistycznego w Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Przewód artystyczny pierwszego stopnia zrealizował w Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Laureat konkursów pianistycznych, uczestnik wielu międzynarodowych
festiwali muzycznych.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej, życzliwy i szlachetny,
znakomity Artysta i Pedagog.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłego,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy szczerego współczucia i żalu

składają
łącząc się w bólu

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach