Podczas uroczystego otwarcia kopert głos zabrała prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
Rozstrzygnięcie konkursu na projekt urbanistyczno-architektoniczny nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji UŚ

Między tradycją a nowoczesnością

Konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego wygrała warszawska Grupa 5 Architekci. Jury nie miało wątpliwości. Projekt nawiązuje do wizerunku śródmieścia w czasach jego świetności, a jednocześnie ma zalety nowoczesnych budowli. To będzie wizytówka Katowic – zgodnie twierdzą członkowie jury konkursowego.

W spotkaniu, podczas którego otwarto koperty z wynikami, i w konferencji prasowej 8 marca wzięli udział: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan WRiT prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz, prezydent Katowic Piotr Uszok, kanclerz UŚ dr Ewa Magiera oraz członkowie sądu konkursowego: przewodniczący dr inż. Andrzej Grzybowski, zastępca Stanisław Podhański, Mikołaj Machulik – sekretarz, Antoni Domicz, Michał Buszek, Piotr Fiszer oraz Adam Śleziak – przedstawiciel Urzędu Miasta Katowice.

O konieczności zbudowania nowej siedziby WRiT opowiadał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
O konieczności zbudowania nowej siedziby WRiT opowiadał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Swój akces do konkursu zgłosiło 71 zespołów. Spośród 39 prac nadesłanych, wyróżniono sześć. Pierwsze miejsce zajęła warszawska Grupa 5 Architekci. Otrzymali zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Drugie miejsce i 30 tys. zł otrzymał Jakub Korfanty i współpracownicy z Katowic. Trzecie miejsce i 15 tys. zł zdobył Piotr Płaskowicki i Partnerzy z Warszawy. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia po 3300 zł. Otrzymali je: Wacław Stefański i Katarzyna Bebelska z Pracowni Architektury z Krakowa, AD Jagiełowicz & Wojda z Krakowa, Medusa Group Sp. z o.o. z Bytomia.

Prezydent Piotr Uszok podkreślił, że rozstrzygnięcie konkursu to przełomowy moment. Przeniesienie Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego z Bytkowa do centrum ma ożywić miasto. – Dzięki współpracy władz miasta i uniwersytetu, jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju nauki i sztuki w Katowicach. Nie można mówić o metropolii bez dobrego ośrodka akademickiego. To mówiąc, myślę o wszystkich śląskich uczelniach. Wydział Radia i Telewizji uzupełnia szeroką paletę oferty edukacyjnej. To jeden z największych w Polsce i najprężniej rozwijających się ośrodków – mówił prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor UŚ.

Zwycięska praca z warszawskiej pracowni architektonicznej ujęła członków sądu konkursowego oryginalnością. – Autorzy szanują śląską tradycję, jednak wprowadzają wątki nowoczesności – powiedział przewodniczący jury Andrzej Grzybowski. W uzasadnieniu napisano: „I nagrodę przyznano pracy nr 11 za walory funkcjonalne i architektoniczne, spełniające oczekiwania inwestora i jurorów. Wysoko oceniono przestrzenne rozwiązania projektu, oparte na otwarciu przestrzeni komunikacyjnych i pomieszczeń dydaktycznych do wewnętrznego dziedzińca (patio), jako odpowiednie dla specyfiki szkoły filmowej. Dziedziniec i utworzona wokół niego przestrzeń posiadać będą walory prospołeczne, odpowiednie dla uczelni kształcącej przyszłych twórców w dziedzinach sztuki operatorskiej, reżyserskiej, organizacji produkcji radiowej, telewizyjnej i filmowej”. Ponadto jurorzy wyrazili przekonanie, że budynek będzie rozpoznawalny dzięki oryginalnemu rozwiązaniu kurtynowej ściany głównej fasady i ma szansę stać się „ikoną architektoniczną” miasta.

Wyróżnienie. Medusa Group Sp. z o.o. z Bytomia
Wyróżnienie. Medusa Group Sp. z o.o. z Bytomia

Projekt Grupy 5 Architekci doceniła także dziekan Wydziału Radia i Telewizji prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz. – Niezwykle potrzebna jest nam nowa siedziba. Jestem przekonana, że tworzymy także dla miasta, a nowy budynek będzie stanowił centrum kulturalne. Zwycięski projekt doceniam za zachowanie śląskiej fasady. Stanowi on również wezwanie do rewitalizacji terenów okalających budynek.

Grupa 5 Architekci to nazwa założonej w 1998 r. warszawskiej pracowni architektonicznej, którą prowadzi zespół młodych architektów: Roman Dziedziejko, Mikołaj Kadłubowski, Michał Leszczyński, Krzysztof Mycielski. Architekci projektują budynki użyteczności publicznej, zespoły mieszkaniowe, domy jednorodzinne, wnętrza a także rozbudowy i adaptacje budynków istniejących.

Prace konkursowe można oglądać na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach.

Autorzy: Jolanta Kubik
Fotografie: Agnieszka Sikora