Światowy Dzień Jąkających się

Gdy brakuje słów

22 października, pod honorowym patronatem dziekana Wydziału Filologicznego UŚ prof. dr. hab. Rafała Molenckiego, odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa dla studentów i pracowników naukowych "Świat, który rozumie jąkanie". Jej organizatorami byli: Podyplomowe Studium Logopedii Uniwersytetu Śląskiego, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim, Polski Związek Jąkających - Oddział Katowice. Jąkanie się, jako jedna z jednostek zaburzeń płynności mówienia, jest najbardziej przykrą, z psychologicznego punktu widzenia, przypadłością, najtrudniejszą do skorygowania w krótkim czasie i wymagającą systematycznej współpracy na linii: pacjent - rodzina - szkoła - logopeda.

 

 konferencja naukowo-szkoleniowa

 

Konferencja, mająca na celu przybliżenie zagadnień z obszaru balbutologopedii, składała się z dwóch części: wykładów oraz dyskusji panelowej. Prelegentami, którzy na co dzień zajmują się pracą z osobami z niepłynnością mowy, byli: dr Mieczysław Chęciek, dr Iwona Michalak-Widera, mgr Katarzyna Robakowska-Ploch, mgr Katarzyna Węsierska. Wystąpienia dotyczyły szeroko rozumianej problematyki jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w kontekście diagnozy i terapii, profilaktyki i interwencji logopedycznej w przypadku wczesnej niepłynności mowy. Słuchaczom przedstawiono również najważniejsze wydarzenia z historii Polskiego Związku Jąkających się oraz obchodów Światowego Dnia Jąkających się.

Niekonwencjonalny charakter nadała konferencji dyskusja panelowa, dotycząca społecznego aspektu jąkania z elementami form socjoterapeutycznych z udziałem terapeutów i osób jąkających się z całej Polski. Wprowadzeniem do debaty była prezentacja filmu BBC "Gdy brakuje słów" ("No words to say").

Uczestnicy turnusów terapeutycznych opowiadali o swoich problemach i wartościach właściwie prowadzonej terapii. Podkreślali znaczenie swojej motywacji, wiary oraz odwagi potrzebnej w przełamywaniu oporów przed mówieniem. Niewątpliwie wystąpienie przed wymagającym akademickim audytorium było dla jąkających się osób rodzajem sprawdzianu, ale jednocześnie ich osobistym wielkim sukcesem.

Ponadto dr Chęciek prezentował różne metody terapii, np. ćwiczenia z użyciem echokorektora, fragmenty kompleksowej terapii osób jąkających się. Studenci mieli również okazję uczestniczyć w scenkach psychodramowych i socjoterapeutycznych z udziałem osób jąkających się, co było ważnym doświadczeniem dla obydwu stron. W zajęciach warsztatowych wzięły także udział osoby jąkające się, które są na początku swej terapeutycznej drogi. Ich prezentacyjne wypowiedzi na forum stanowiły dla nich nowe, niezwykle ważne i cenne doświadczenie tym bardziej, iż udało im się wypowiadać zgodnie z regułami płynnego mówienia.

Autorzy: Tomasz Brawański, Olga Przybyla
Fotografie: Tomasz Brawański