Wampiriada 2008

 Przemarsz wampirów ulicami Katowic Przemarsz wampirów ulicami Katowic

 Tegoroczna Wampiriada Tegoroczna Wampiriada, jak zwykle przygotowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, rozpoczęła się 29 października - już po raz jedenasty - pod budynkiem rektoratu UŚ

 Wicewojewoda Śląski Adam Matusiewicz i prorektor UŚ ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik  Wicewojewoda Śląski Adam Matusiewicz i prorektor UŚ ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik

Autorzy: Foto: Agnieszka Sikora