Kronika Uniwersytecka - Grudzień 2008

XVI SPOTKANIE REDAKTORÓW GAZET AKADEMICKICH

Od 23 do 24 października miało miejsce XVI Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich. Tegoroczne warsztaty i dyskusje odbywały się w dwóch uczelniach warszawskich: Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Warszawskim. Podczas spotkania redaktorzy mieli okazję wziąć udział m.in. w seminarium bolońskim przeprowadzonym przez ekspertów bolońskich: dr. inż. Tomasza Saryusza-Wolskiego, prof. dr. hab. Stanisława Chwirota, prof. dr hab. Ewę Chmielecką i dr Marię Misiewicz, dyskusji panelowej pt. "Gazety akademickie - miejscem na debatę?" w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich oraz zwiedzić i Uniwersytet Warszawski i Bibliotekę Uniwersytecką. "Gazetę Uniwersytecką UŚ" reprezentowała dr Agnieszka Sikora.

WAMPIRIADA 2008

29 października odbyła się największa w Polsce kampania honorowego krwiodawstwa organizowana w środowisku akademickim - Wampiriada 2008. Tegoroczna akcja rozpoczęła się przed budynkiem rektoratu UŚ, gdzie z wampirami z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach pod przewodnictwem dyr. Stanisława Dyląga spotkali się: wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz i prorektor UŚ ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Następnie kolorowy orszak przemaszerował ulicami Katowic na Rynek, gdzie stanął wampirobus do pobierania krwi (drugi znajdował się na pl. Sejmu Śląskiego przy Wydziale Filologicznym UŚ). Oprawę artystyczną zapewniła orkiestra z KWK Staszic.

II FESTIWAL KULTURY EKOLOGICZNEJ "ZIELONO MI"

Od 4 do 9 listopada odbywał się II Festiwal Kultury Ekologicznej "ZIELONO MI", który zorganizowany został przez Kinoteatr Rialto w Katowicach i Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego. Festiwal adresowany był do wszystkich, dla których los przyrody oraz człowieka jako jej części nie jest obojętny. W programie Festiwalu znalazły się także: wykład popularno-naukowy, poczęstunek wegetariański, warsztat jogi, pokaz wideoklipów i spotów reklamowych obejmujących problematykę ekologiczną, a także koncerty muzyczne, w tym występ zespołu Psio Crew.

XLII MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA I GIEŁDA MINERAŁÓW, SKAŁ I SKAMIENIAŁOŚCI

8 i 9 listopada na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbyła się kolejna XLII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości. Zagraniczni i krajowi kolekcjonerzy minerałów i skamieniałości zaprezentowali ciekawe kolekcje pochodzące z różnych miejsc na świecie.

Sosnowieckie Giełdy Minerałów i Skamieniałości są organizowane wspólnie przez Wydział Nauk o Ziemi UŚ i Oddział Górnośląski PTPNoZ.

Podczas sesji naukowej towarzyszącej XLII Międzynarodowej Wystawie i Giełdzie Minerałów, Skał i Skamieniałości miało miejsce otwarcie wystawy "Oko w oko z tyranozaurem". Przedstawia ona nową, naukową rekonstrukcję jednego z największych mięsożernych dinozaurów Tyrannosaurus rex w naturalnej skali. Autorem wystawy jest dr Andrzej Boczarowski, zaś fundatorem i wykonawcą Stowarzyszenie Delta - JuraPark z Ostrowca Świętokrzyskiego. Gościem specjalnym sesji był dr Gerard Gierliński - odkrywca piór u dinozaurów.

"KU HUMANITARYZACJI WOJNY..."

12 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyło się seminarium zorganizowane przez Polski Czerwony Krzyż i Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego WPiA UŚ. Jego celem było przybliżenie społeczeństwu i mediom problematyki min przeciwpiechotnych oraz broni kasetowej. Seminarium poprzedzone było otwarciem wystawy zdjęć zatytułowanej "Miss Landmine - okaleczone piękno" dedykowanej kobietom Angoli, ofiarom min przeciwpiechotnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych: Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zakazu Stosowania Min Przeciwpiechotnych (ICBL), Międzynarodowej Koalicji przeciwko Amunicji Kasetowej (CMC) i Amnesty International oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Gościem specjalnym seminarium był John Rodsted.

BENEFIS KRZYSZTOFA ZANUSSIEGO

14 listopada w Kinoteatrze Rialto w Katowicach odbył się benefis prof. Krzysztofa Zanussiego, będący częścią obchodów trzydziestolecia Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, które trwały do 29 listopada. W ramach obchodów rocznicowych w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach i Kinoteatrze Rialto można było zobaczyć m.in. etiudy studenckie znanych absolwentów wydziału czy przegląd filmów zmarłego w tym roku Piotra Łazarkiewicza. Na uroczystości stawili się licznie wychowankowie prof. Krzysztofa Zanussiego, wśród nich reżyserka Magdalena Piekorz. W programie jubileuszu nie zabrakło licznych atrakcji. Benefis przygotowała Instytucja Kultury Silesia-Film. Wodzirejem był aktor i dyrektor Teatru Korez w Katowicach Mirosław Neinert, a śpiewały m.in. Ewa Uryga i Barbara Lubos-Święs.

DNI NOWYCH MEDIÓW

Instytut Nauk o Kulturze, Zakład Komunikacji Kulturowej i Koło Naukowe Komunikacji Kulturowej działające na Wydziale Filologicznym UŚ byli organizatorami konferencji Dni Nowych Mediów, która odbywała się od 20 do 22 listopada w Katowicach. Jej gościem specjalnym był prof. Derrick de Kerckhove (University of Toronto).

Konferencja była interdyscyplinarnym projektem o charakterze badawczym i edukacyjnym, mającym na celu opisanie zmian, jakim podlega społeczeństwo i kultura pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych, a także prezentację najważniejszych zjawisk w sztuce nowych mediów. Patronat nad przedsięwzięciem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

NAJLEPSI STUDENCI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Zgodnie z tradycją naszej uczelni 20 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu UŚ odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2007/2008. Do udziału w uroczystości, obok wyróżnionych, zaproszeni zostali członkowie ich rodzin, a także przedstawiciele władz miast uniwersyteckich i regionu, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, związani z UŚ pracodawcy i przedsiębiorcy, a także przyjaciele władz uczelni i poszczególnych wydziałów. Lista wyróżnionych w tym roku absolwentów liczyła 47 nazwisk.

OPRACOWAŁA
AGNIESZKA SIKORA