Uroczystość rozdania dyplomów najlepszym absolwentom UŚ roku 2007/2008

Jesteście wyjątkowi!

20 listopada w auli Kazimierza Lepszego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom w roku akademickim 2007/2008. Uczestniczyli w niej wyróżnieni, członkowie ich rodzin, przedstawiciele władz miast uniwersyteckich, władze uczelni oraz gość honorowy, absolwent UŚ, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny, radny Katowic - Andrzej Zydorowicz.

 prof. UŚ dr. hab. Andrzej Kowalczyk
Dyplom odbiera Agnieszka Wojaczek, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Prowadzący uroczystość prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz po powitaniu gości powiedział:

- Pragnęlibyśmy, aby nasi absolwenci znaleźli się na znakomitych stanowiskach czy to w administracji państwowej, czy różnych gałęziach gospodarki, aby wszędzie tam, gdzie się znajdą, byli orędownikami tego, co najlepsze, a wiedzę, którą zdobyli podczas studiów wykorzystali jak najskuteczniej, żebyśmy o naszych absolwentach słyszeli, widzieli ich i podziwiali. Obyście stali się wzorem dla swoich młodszych kolegów. Ceremonii przewodniczyła prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Dyplomy oraz listy gratulacyjne od JM Rektora UŚ, prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej oraz list rekomendacyjny odebrało 47 absolwentów.

Absolwentka Monika Sopata podziękowała w imieniu koleżanek i kolegów.

Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego Macieja Chowanioka, absolwenta UŚ, który w 2005 roku odbierał na tej sali dyplom.

Gość honorowy, Andrzej Zydorowicz wspominał studia na Uniwersytecie z rozrzewnieniem, podkreślił, że najcenniejszą wiedzą, którą zawdzięcza uczelni jest wyczucie językowe i dbałość o jego poprawność.

Prorektor prof. dr hab. Czesław Martysz pożegnał absolwentów słowami - chwalcie się tym, że jesteście najlepsi, w tym nie ma nic złego.

Najlepsi absolwenci UŚ w roku 2007/2008:

Wydział Artystyczny:
Patrycja Bartosz, Mirosław Muzykant, Beata Wosińska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:
Agata Kloczkowska, Hanna Sas-Nowosielska, Beata Gurgul, Wioletta Grabowska

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji:
Katarzyna Gebel, Agnieszka Gozdek

Wydział Filologiczny
Katarzyna Anna Warcaba, Monika Michoń, Marcin Maciołek, Karolina Pawlas

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Jolanta Dzik, Małgorzata Koczar, Adrian Barylski, Marcin Karwiński

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Michał Ochman, Robert Szafron

Wydział Nauk o Ziemi
Przemysław Gorzelak, Krystyna Kozioł, Elżbieta Majchrowska, Małgorzata Wistuba

Wydział Nauk Społecznych
Joanna Kozioł, Przemysław Marek, Matylda Koch, Michał Ziora

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Agata Wzgarda, Longina Woszczek, Przemysław Marek, Agnieszka Wojaczek, Magdalena Brol-Zober

Wydział Prawa i Administracji
Gabriela Duda, Marta Ferdyn, Szczęsny Jakub Kaźmierczak, Bartosz Kucia, Barbara Zapała

Wydział Teologiczny
Karolina Dobies, Jan Oko, Dorota Wilk

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
Katarzyna Gutkowska, Justyna Budzik, Magdalena Kempna, Piotr Bogalecki

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
Michał Januszewski

Szkoła Zarządzania
Monika Sopata, Gabriela Morawiec

Autorzy: Foto: Tomasz Kiełkowski