Nekrologi - Grudzień 2008

Z głębokim żalem żegnamy naszego Przyjaciela

Śp.
Maćka Chowanioka

Nic nie jest w stanie wyrazić naszego bólu.
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Wszystkim, których strata Maćka dotknęła, zwłaszcza
Jego Rodzinie,
składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Pogrążeni w smutku
członkowie Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice"
Uniwersytetu Śląskiego

Wstrząśnięci wiadomością
o tragicznej śmierci
naszego Kolegi,

Śp.
Maćka Chowanioka

wieloletniego współpracownika "Gazety Uniwersyteckiej UŚ"
składamy Rodzinie i Bliskim wyrazy wielkiego żalu i współczucia
Redakcja "Gazety Uniwersyteckiej UŚ"

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty,
przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

Śp.
MACIEJA CHOWANIOKA

lektora języka polskiego na uniwersytetach w Biszkeku, Republika Kirgistanu, jednego z najzdolniejszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, w którym realizował indywidualny program studiów z zakresu filologii i socjologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, słuchacza studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym, młodego pracownika naukowo-dydaktycznego Zakładu Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, współpracownika Szkoły Języka i Kultury Polskiej, animatora życia kulturalnego i naukowego, społecznika, pasjonata nauczycielskiej profesji,
którą dzielił się ze studentami.
Jego błyskotliwy umysł, rzadki dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność wobec drugich oraz wysoka kultura literacka i osobista, czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną. Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci. Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Maćka, których ta tragiczna śmierć najbardziej dotknęła wyrazy szczerego współczucia i żalu
składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Śląskiego
Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Dyrekcja i Rada Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Dyrekcja i Rada Naukowa Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Dyrekcja i Rada Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Koleżanki i Koledzy z Zakładu Literatury Współczesnej
oraz wszyscy Przyjaciele z Uniwersytetu Śląskiego