Nowe inwestycje budowlane w Uniwersytecie Śląskim

A mury rosną

Miniony rok był okresem wzmożonej pracy na placach budowy kilku obiektów naszej uczelni. Były to nie tylko niezbędne remonty i unowocześnienia, ale również poważne przedsięwzięcia inwestycyjne. Jeszcze nie tak dawno cieszyliśmy się z dopiero co oddanych do użytku nowoczesnych budynków uniwersyteckich, jak nowy gmach Wydziału Prawa i Administracji czy Wydziału Teologicznego. A już wmurowywano kolejny kamień węgielny, tym razem pod budowę nowego obiektu - siedziby Centrum Naukowo-Dydaktycznego Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu przy ul. Grota-Roweckiego 5. Budowa trwa na przekazanym przez Urząd Marszałkowskim, terenie po byłym szpitalu dziecięcym. Pięciokondygnacyjny budynek już stoi, wkrótce znajdą się tu: sala Rady Wydziału, sale wykładowe i seminaryjne, laboratorium tłumaczeń, restauracja, parking podziemny i naziemny na 100 miejsc oraz pomieszczenia biurowo-gospodarcze.

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12
Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12

Odnowiona elewacja budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu, ul. Będzińska 60
Odnowiona elewacja budynku wysokiego Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu, ul. Będzińska 60

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów Neofilologicznych w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 5

Kompleks budynków, w których zlokalizowane są jednostki Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu, został oddany do użytku w latach 70. XX wieku. Ówczesna technologia budowlana, zastosowane materiały i jakość wykonania miały znaczący wpływ na trwałość budynku. Nie sprzyjały jej ani agresywne środowisko, ani występujące szkody górnicze, czy przenoszone drgania komunikacyjne z przebiegającej obok drogi szybkiego ruchu. Wykonanie remontu elewacji stało się konieczne przede wszystkim ze względu na grożącą katastrofę budowlaną oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla pracujących i studiujących w nim ludzi. Przeprowadzana jednocześnie termomodernizacja obiektu, włącznie z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, pozwoli na ograniczenie zużycia energii. W efekcie w znacznym stopniu poprawi się komfort studiowania, jak i pracy naukowej. Zmniejszeniu ulegną koszty eksploatacji budynku. Nowa elewacja będzie dopełnieniem niedawno zrealizowanej w podobnym systemie dobudowy części niskiej kompleksu budynków Wydziału Nauk o Ziemi, tj. zespołu sal audytoryjnych oraz Centralnej Międzywydziałowej Auli.

Wizualizacja Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej UŚ i AE w Katowicach
Wizualizacja Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej UŚ i AE w Katowicach

Wizualizacja budynku wielofunkcyjnej hali sportowej w Katowicach, ul. Moniuszki
Wizualizacja budynku wielofunkcyjnej hali sportowej w Katowicach, ul. Moniuszki

Wizualizacja Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty
Wizualizacja Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty

Modernizacji ulega także budynek rektoratu przy ul. Bankowej 12. Obecny rektorat zajmuje (od 1968 r.) zaadaptowany dla potrzeb uczelni dwupiętrowy budynek byłej szkoły podstawowej, oddany do eksploatacji w 1959 r. W 2006 r. rozpoczęła się nadbudowa jednej kondygnacji nad istniejącym gmachem. Uzyskana dzięki niej dodatkowa powierzchnia lokalowa poprawi warunki pracy osobom odpowiedzialnym za zarządzanie Uczelnią, m.in.: władzom rektorskim, kanclerzom oraz kwestorom. Trwają też prace projektowe i adaptacyjne dla nowej siedziby władz rektorskich przy ul. Bankowej 5 (była siedziba NBP). Obiekt jest w dobrym stanie technicznym, wymaga jednak prac zmieniających jego specyfikę użytkową na odpowiadającą budynkowi uczelni wyższej.

W kolejce stoją jednak nowe inwestycje. Do najpilniejszych należą: budowa Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej UŚ i AE, Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie oraz wielofunkcyjnej hali sportowej.

Autorzy: Redakcja, Foto: Agnieszka Sikora