Człowiek Uniwersytetu

27 listopada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ Jego Ekscelencji księdzu arcybiskupowi dr. Damianowi Zimoniowi

Człowiek Uniwersytetu

Przyjmuję ten tytuł jako uznanie także dla dokonań moich poprzedników, którzy bywali wydalani z Katowic, ponieważ bronili ludzkiej godności i praw należnych człowiekowi wierzącemu - powiedział po ceremonii nadania tytułu Metropolita Katowicki.

W czterdziestoletniej historii Uniwersytetu Śląskiego to 36 tytuł doktora honoris causa. Metropolita Katowicki jest pierwszym księdzem wśród doktorów honorowych i zaledwie czwartym Ślązakiem - w 1977 roku godność tę odebrali: generał Jerzy Ziętek i prof. Kazimierz Popiołek, osiem lat później - prof. Rudolf Ranoszek. Po 22 latach na wniosek Rady Wydziału Filologicznego, Senat UŚ podjął uchwałę (26 czerwca 2007 r.) o nadaniu najwyższej godności akademickiej księdzu arcybiskupowi dr. Damianowi Zimoniowi, synowi ziemi śląskiej.

Człowiek Uniwersytetu

Uroczystość przebiegała w niezwykłej atmosferze, duża sala audytoryjna Wydziału Teologicznego UŚ z trudem pomieściła licznie przybyłych gości. Byli wśród nich: parlamentarzyści RP, przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich, miast uniwersyteckich oraz tych, szczególnie bliskich Dostojnemu Doktorowi Honorowemu: Rybnika i Piekar Śląskich, dyplomaci zagraniczni, rektorzy uniwersytetów: Jagiellońskiego, Opolskiego, Lubelskiego, wszystkich katowickich uczelni wyższych, metropolita częstochowski, dostojnicy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Ceremonii przewodniczył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. Laudację przygotował i odczytał prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym UŚ, recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański z Katedry Socjologii Moralności Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ks. arcybiskup prof. dr hab. Alfons Nossol, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

Człowiek Uniwersytetu

Po wysłuchaniu laudacji, JM Rektor dokonał uroczystego nadania tytułu honoris causa, a dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Piotr Wilczek odczytał tekst dyplomu dostojnego doktoranta. Ceremonii towarzyszył cieszyński chór akademickiHarmonia" pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek. Następnie głos zabrał Arcybiskup. Powiedział m.in.: "W czterdziestą rocznicę erygowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wysoki Senat postanowił obdarzyć doktoratem honoris causa Arcybiskupa Katowickiego. Kiedy przed pięćdziesięciu laty rozpoczynałem posługę w Kościele, nie przypuszczałem, że spotka mnie ta chwila. Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie wysokiemu Senatowi, panu rektorowi, Wydziałowi Filologicznemu, recenzentom. Przyjmuję ten tytuł jako uznanie także dla dokonań moich poprzedników, którzy bywali wydalani z Katowic, ponieważ bronili ludzkiej godności i praw należnych człowiekowi wierzącemu. (...) Chciałbym podzielić się kilkoma przemyśleniami ważnymi dla ludzi żyjących dziś w Polsce, a zwłaszcza w tym przemysłowym centrum, tutaj na Górnym Śląsku. (...) Dziś chyba najbardziej gorącą kwestią jest wzrastająca potrzeba nadziei, która może nadać sens życiu i historii, pozwala być razem. Nadzieja jest zawsze nadzieją na miłość. Z utraty nadziei rodzi się lęk przed przyszłością, bardziej boimy się przyszłości niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna pustka, tyle razy tego doświadczamy u naszej młodzieży. (...)W dzisiejszej Europie zauważamy niebezpieczne zjawisko kryzysu rodziny. Europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji, człowieka sytego, który żyje jakby Bóg nie istniał. Być może jest to jeden z powodów, dla których młodzi opuszczają dzisiaj tak często ojczyznę, emigrują w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków ekonomicznych. Ale, czy nie należy się trochę potrudzić tu, w ojczyźnie nad budowaniem społeczeństwa obywatelskiego?"

Metropolita Katowicki wskazał na postępujący moralny cynizm, który prowadzi do rozdźwięku między wiarą a etyką, między przywiązaniem do Kościoła Jana Pawła II a egoistycznymi postawami. Przywołał wielką i odpowiedzialną, a zarazem godną najwyższego uznania misję uniwersytetu, który stwarza cenną możliwość wymiany myśli, spotkania się w poszukiwaniu mądrości.

Człowiek Uniwersytetu

Prorektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś odczytał listy przesłane pod adresem Księdza Arcybiskupa, przyszedł czas na osobiste gratulacje.

- Dwa dni temu byłem w katedrze - powiedział JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł - i widziałem Księdza Arcybiskupa w stroju liturgicznym, dzisiaj widzę Go w tej najprostszej, najpiękniejszej todze doktora honoris causa.(...) Dwa dni temu skupieni byliśmy na wierze, dzisiaj bardziej na rozumie. Tylko nieliczni potrafią łączyć te dwa stroje w tak naturalny i prosty sposób.

Kończąc JM Rektor UJ dodał: - Ta wyboista droga, trudna droga, którą się poruszamy między wiarą i rozumem, staje się prostsza, jeżeli się ma poczucie humoru. Za to poczucie humoru Dostojny Doktorze - też dziękuję.

Prezydent Katowic Piotr Uszok przywołał słowa Arcybiskupa, które w trudnych latach 90. krzepiły serca śląskiej społeczności, a których uniwersalne przesłanie jest nadal aktualne.

- Dziękuję za myśli kierowane do nas i niech Księdzu Arcybiskupowi nigdy nie brakuje sił, by zabierać głos w sprawach publicznych, by wskazywać drogę, nauczać i służyć dobrą radą - zakończył Prezydent.

Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz napisał w recenzji:

- Jego Ekscelencja Metropolita Katowicki Arcybiskup dr Damian Zimoń wielkością swojej osobowości, wiedzą naukową i mądrością, postawą tolerancji i szacunku wobec różnorodności metod i sposobów poznawania prawdy, celebrowania dobra i przeżywania piękna, ewangeliczną cnotą pokory i skromności wpisuje się w najlepsze europejskie tradycje Uniwersytetu. Jest Człowiekiem Uniwersytetu.

Autorzy: Maria Sztuka, Foto: Grzegorz Strzelczyk