Okręty flagowe

Podczas obrad rozmawiano m.in. o systemie wspierania najlepszych uniwersytetów. Zastanawiano się czy nie powinien on odnosić się do zespołów badawczych różnych uczelni oraz identyfikować takie, które mogą być konkurencyjne na arenie międzynarodowej, niezależnie od tego gdzie są zlokalizowane.

Okręty flagowe

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich uniwersytetów, Papieskiej Akademii Teologicznej, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Rektorów Polskich, Academii Artes Liberales, Forum Samorządu Studentów Uniwersytetów i Fundacji Perspektywy.

Obrady, które odbywały się w Katowicach na Wydziale Teologicznym UŚ oraz w Sosnowcu na Wydziale Nauk o Ziemi, miały charakter roboczy. Rozmawiano m.in. o perspektywie utworzenia pierwszej ligi uniwersytetów polskich, inicjatywie Fundacji Perspektywy (metodologii rankingów szkół wyższych, salonie maturzystów, projekcie study in Poland), sprawach finansowania środowiska akademickiego w Polsce, bieżących pracach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, akredytacjach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, opłatach za postępowanie w przewodach na stopnie naukowe i o tytuł naukowy, zabytkowych budynkach uniwersyteckich, zaangażowaniu polskich uniwersytetów w prace Międzynarodowego Roku Polarnego, studiach III stopnia czy uniwersyteckim systemie obsługi studiów.

Okręty flagowe

- Bardzo ważnym punktem obrad była dyskusja o tym, czy możliwe i pożyteczne jest wyobrębnienie wśród uczelni polskich tzw. okrętów flagowych - powiedział podczas konferencji prasowej przewodniczący KRUP prof. dr hab. Stanisław Lorenc. - Podjęte zostały także konkretne przedsięwzięcia, a mianowicie powołaliśmy komisję, która przedstawiła do uchwalenia wniosek Konferencji dotyczący finansowania działalności szkół wyższych w Polsce.

Prof. Lorenc, nawiązując do jubileuszu Uniwersytetu Śląskiego, wyraził również swoje uznanie dla dynamicznego rozwoju naszej uczelni: - Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, dobrze pamiętam czas, kiedy powstał Uniwersytet Śląski i jakie osoby z Uniwersytetu Wrocławskiego zaangażowały się w tworzenie waszej uczelni - wspominał prof. Lorenc.

- Nasze środowisko dojrzało do trudnej dyskusji, gdyż jesteśmy w bardzo specyficznym momencie, niepowtarzalnym okresie dla szkolnictwa wyższego i nauki - mówiła wiceprzewodnicząca KRUP prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow. - Mamy ogromne szanse zdobyć duże pieniądze na rozwój i chcielibyśmy to wykorzystać. Mam na myśli fundusze strukturalne z Unii Europejskiej. Będziemy z nich korzystać, aby poprawić infrastrukturę, aparaturę i jakość kształcenia. Jednak jeżeli jednocześnie nie będziemy w stanie płacić godziwie kadrze i administracji wyższych uczelni, nie podniesiemy wysokości stypendiów doktoranckich, to nasza infrastruktura, nawet najlepszej jakości i z najlepszą aparaturą, na nic się nie zda, bo nie będzie ludzi, którzy będą chcieli tu pracować. Musimy zatrzymać najlepszą kadrę, aby młodzież poczuła, że u nas może robić karierę i ma tu przyszłość. Jednak z tym wiąże się sprawa finansowania szkolnictwa wyższego.

Rektorzy zastanawiali się również, czy system wspierania najlepszych uniwersytetów nie powinien odnosić się do zespołów badawczych różnych uczelni oraz identyfikować takie, które mogą być konkurencyjne na arenie międzynarodowej, niezależnie od tego gdzie są zlokalizowane.

- Oczywiście w dobrych uniwersytetach, które są jednorodne pod względem jakości badań naukowych i kształcenia, takich zespołów będzie więcej, może nawet cały uniwersytet będzie taką jednostką, która w stu procentach będzie wspierana, bo w stu procentach ma silne, międzynarodowe zespoły - powiedział rektor Janusz Janeczek. - Może też okazać się, że w uniwersytecie, który dopiero stoi u progu świetności, zidentyfikujemy zespół lub zespoły, które już mają odpowiednią renomę i potencjał. One będą również kwalifikowały się do takiego dodatkowego wsparcia finansowego. Cały system jest otwarty: z jednej strony identyfikujemy "okręty flagowe", ale z drugiej wskazujemy na grupę uniwersytetów dobrych, chociaż niebędących już tak jednorodnymi pod względem jakości badań naukowych. Zauważamy też trzecią grupę uniwersytetów funkcjonujących w polskim obszarze edukacyjnym - tych najmłodszych, które dopiero wstępują na drogę awansu i im też musimy stworzyć odpowiednie warunki rozwoju.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Agnieszka Sikora