Kronika Uniwersytecka - Styczeń 2008

PROF. ZW. DR HAB. JAN MALICKI W RADZIE
DS. NARODOWEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 listopada 2007 roku dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach prof. zw. dr hab. Jan Malicki już po raz drugi został powołany w skład Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Oprócz dyrektora śląskiej Książnicy w pracach uczestniczyć będą przedstawiciele ministerstw związanych z archiwaliami i dziedzictwem narodowym oraz przedstawiciele: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Polskiej Akademii Nauk.

SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO W MOŁDAWII

X wyjazdowa Szkoła Języka Polskiego w Mołdawii, prowadzona przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej oraz Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, rozpoczęła się 23 listopada i trwała do 1 grudnia.

W kursie, współorganizowanym przez Ambasadę RP w Kiszyniowie, dwa razy do roku bierze udział po kilkudziesięciu słuchaczy polskiego pochodzenia zamieszkałych w Mołdawii. Zajęcia w Domu Polskim w Bielcach poprowadziły lektorki Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ: Katarzyna Bytomska i Justyna Goleniowska. Napięty program Zimowej Szkoły przewidywał nie tylko intensywne zajęcia lektoratowe z języka polskiego, ale również codzienne spotkania z polską kulturą, m.in. projekcje filmów, wieczory poezji i piosenki oraz wieczór andrzejkowy.

Kursy każdorazowo cieszą się dużym zainteresowaniem Mołdawian, z których wielu nie ma możliwości odwiedzenia Polski - kraju swoich przodków.

DOKTORAT HONORIS CAUSA UŚ DLA JEGO EKSCELENCJI
KS. ABP. DR. DAMIANA ZIMONIA

27 listopada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Jego Ekscelencji ks. abp. dr. Damianowi Zimoniowi - autorowi wybitnych dzieł o tematyce teologicznej i społecznej, odważnemu propagatorowi godności ludzi pracy, orędownikowi kształcenia humanistycznego i literackiego na Śląsku, znakomitemu przyjacielowi naszej Uczelni. O nadaniu tytułu Senat Uniwersytetu Śląskiego zdecydował uchwałą z 26 czerwca 2007 roku.

W tym roku minęło 50 lat od święceń kapłańskich Metropolity Katowickiego. Z tej okazji 25 listopada w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach została odprawiona msza św. koncelebrowana.

DOBRA PASSA SIATKAREK AZS UŚ

W ostatnim czasie siatkarki AZS Uniwersytetu Śląskiego występujące w III ogólnopolskiej lidze siatkówki kobiet wykazują się nadzwyczaj wysoką formą, co bezpośrednio przekłada się na bardzo dobre wyniki na parkiecie. Godny podkreślenia jest fakt, iż od początku rozgrywek drużyna AZS UŚ poniosła zaledwie trzy porażki.

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO

27 listopada na Wydziale Prawa i Administracji PricewaterhouseCoopers wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Gospodarczego i Handlowego zorganizowali warsztaty dotyczące tematyki podatkowej. Ich celem było przedstawienie wybranych aspektów opodatkowania pożyczki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

WAMPIRIADA 2007

Tegoroczna Wampiriada rozpoczęła się 28 listopada pod budynkiem rektoratu UŚ. Jak zwykle przygotowana została przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W imieniu JM Rektora UŚ cyrograf wyrażający zgodę na pobranie studenckiej krwi podpisała prorektor ds. współpracy i promocji prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Oprawę artystyczną zapewniła orkiestra z kopalni Staszic. Po podpisaniu cyrografu wszyscy przemaszerowali na katowicki Rynek, gdzie dokonano uroczystego otwarcia nowego, nowoczesnego wampiriobusu.

SPOTKANIA W RAMACH CYKLU "MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA
RÓŻNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ AKADEMICKICH ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZY EUROPEJSKICH"

20 i 29 listopada odbyły się spotkania w ramach cyklu "Możliwość finansowania różnych przedsięwzięć akademickich ze środków funduszy europejskich". Inicjatorem i organizatorem spotkania był prorektor ds. nauki i informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wraz z Działem Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą oraz Biurem Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych.

Nowy okres programowania na lata 2007-2013 niesie ogromne możliwości dla naukowców i innych pracowników uczelni, a pozyskiwanie środków finansowych na realizację różnorodnych projektów jest wyzwaniem, przed którym stają szkoły wyższe na całym świecie.

20. OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO ORTOGRAFICZNE

1 grudnia 2007 r. w katowickim Spodku odbyło się jubileuszowe 20. Dyktando Ortograficzne 2007. Uniwersytet Śląski był partnerem tego wydarzenia - studenci Wydziału Filologicznego UŚ pomagali w sprawdzaniu dyktand.

Tytuł Bezbłędnej Dwudziestolatki oraz 10 500 PLN zdobyła pani Katarzyna Szkaradnik. Tytuł Bezbłędnego Dwudziestolatka oraz 10 500 PLN zdobył pan Patrycjusz Pilawski.

NAGRODA "CEGŁA Z GAZETY"

6 grudnia katowicka redakcja "Gazety Wyborczej" wręczyła nagrody "Cegła z Gazety", w uroczystej gali uczestniczył prorektor ds. nauki i informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Honorową "Cegłę z Gazety" otrzymał prof. Kornel Gibiński, a "Cegła Czytelników" powędrowała do lidera zespołu Myslovitz Artura Rojka.

MISTRZOSTWA POLSKI KYOKUSHIN KARATE

8 grudnia w Legnicy odbyły się Mistrzostwa Polski OPEN w karate kyokushin. W kategorii kumite mężczyzn Michał Krzak pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ zdobył mistrzostwo oraz zyskał miano najlepszego zawodnika (technika) imprezy. W kategorii kobiet brązowy medal zdobyła studentka Uniwersytetu Śląskiego Agata Zjawińska.

FESTIWAL WOLNYCH LUDZI

8-9 grudnia odbył się Festiwal Wolnych Ludzi. Katowicka grupa Amnesty International wraz ze Stowarzyszeniem Działań Nietypowych "Szatnia" i Samorządem Studenckim Uniwersytetu Śląskiego postanowiły zorganizować akcję w ramach większej całości - festiwalu, który gromadzi setki ludzi i jest swego rodzaju hołdem oddanym wolności.

DOKTORANT UŚ NAGRODZONY NA 6TH PLANT GENOMICS EUROPEAN MEETING

W trakcie konferencji naukowej 6th Plant Genomics European Meeting, obywającej się na Teneryfie, mgr Damian Gruszka, słuchacz IV roku Studiów Doktoranckich na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, otrzymał nagrodę w kategorii "najlepszy poster". Projekt, zatytułowany "Identyfikacja i charakterystyka genów odpowiedzialnych za metabolizm brasinosteroidów u jęczmienia" powstał we współpracy z prof. dr. hab. Mirosławem Małuszyńskim (promotorem rozprawy doktorskiej mgr. D. Gruszki) i prof. dr hab. Iwoną Szarejko.

WERDYKT KONKURSU ETIUDA 2007

Podczas trwającego w Krakowie XIV Międzynarodowego Festiwalu Etiuda&Anima dobiegł końca pierwszy z dwóch odbywających się w tym roku konkursów - konkurs etiud studenckich z całego świata. Jury, pod przewodnictwem Janosa Kende, po trwającej do późnych godzin nocnych dyskusji, jednogłośnie postanowiło przyznać Grand Prix Złoty Dinozaur dla Tomasza Jurkiewicza (Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, Polska) za film Radioakcja/Live Action Radio.

"ZŁOTA KIJANKA" DLA TOMASZA WOŹNICZKI

Tomasz Woźniczka z Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał Złotą Kijankę, nagrodę dla studenckich etiud im. Laszlo Kovacsa przyznaną na 15. Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage 2007, odbywającym się w Łodzi. O statuetkę Złotej Kijanki rywalizowali autorzy zdjęć do 30 studenckich etiud z całego świata. Międzynarodowe jury uhonorowało pracę Tomasza Woźniczki przy krótkim filmie "Za Horyzont".

DNI GÓRALSKIE W CIESZYNIE

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zaprasiło na "Dni góralskie. Trzy regiony. Górale śląscy, żywieccy i podhalańscy", które odbyły się w dniach 11-12 grudnia. W programie znalazły się m.in. koncert zespołu "Ziemia Cieszyńska", konferencje, kiermasz sztuki ludowej, impreza folkowa, występ kapeli góralskiej i dużo dobrego jedzenia.

PROF. BARBARA KOŻUSZNIK W ZESPOLE DS. KRAJOWEGO PROGRAMU BADAŃ
NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. współpracy i promocji Uniwersytetu Śląskiego, została powołana do interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Do zadań Zespołu należy udzielanie pomocy eksperckiej ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego w sprawach związanych z przygotowaniem Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Wręczenie aktów powołania odbyło się 13 grudnia w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

TRZECIA DYSKUSJA PANELOWA "OBLICZA FIZYKI..."

14 grudnia w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego odbyła się Trzecia Dyskusja Panelowa pt. "Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury". W spotkaniu uczestniczyli m.in. JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz prorektor ds. nauki i informatyzacji prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Dyskusję poprowadził przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Jerzy Warczewski.

JUBILEUSZ MISH

W 2007 roku upłynęło 10 lat działalności Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Uroczyste obchody Jubileuszu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych "Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy..." odbyły pod honorowym patronatem JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka.

STYPENDIA MINISTRA - UŚ ZNOWU W CZOŁÓWCE

Wśród studentów uhonorowanych tegorocznymi stypendiami ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia w sporcie znalazło się 66 reprezentantów Uniwersytetu Śląskiego. Pod względem liczby stypendiów za osiągnięcia w nauce nasza Uczelnia po raz kolejny zajęła znakomite, czwarte miejsce wśród prawie stu uczelni.

WIECZÓR WIGILIJNY

18 grudnia JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek zaprosił pracowników naszej Uczelni na Wieczór Wigilijny, który odbył się w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ. Wieczór był okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Spotkanie uświetnił występ znakomitej wenezuelskiej śpiewaczki Beatriz Blanco oraz Akademickiego Chóru Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia" pod dyrekcją dr Izabelli Zieleckiej-Panek.

ODZNAKI HONOROWE "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ" DLA PROFESORÓW UŚ

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski nadał odznaki honorowe "Zasłużony dla Kultury Polskiej" trzem profesorom z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

Wyróżnieni zostali prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, dyrektor Instytutu, prof. zw. dr hab. Marek Piechota, zastępca dyrektora Instytutu oraz prof. dr hab. Stefan Szymutko. Odznaki, z upoważnienia ministra, zostały wręczone podczas jubileuszu piętnastolecia Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Uroczystość odbyła się 19 grudnia w Muzeum Śląskim. Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadawana jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

NAGRODA GRAND PRESS DLA PROF. TADEUSZA SŁAWKA

Zakończył się Konkurs Grand Press i Dziennikarz Roku 2007 organizowany przez miesięcznik "Press". W kategorii "Publisyctyka" laureatem został prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek za tekst pt. "Osamotnione żałobyÓ, który ukazał się na łamach "Tygodnika Powszechnego". Są to głębokie rozważania o sensie przeżywania żałoby narodowej.

Do nagród Grand Press zgłoszono 660 prac: tekstów, audycji radiowych i telewizyjnych, a także - po raz pierwszy - materiałów internetowych. To rekordowa liczba w ponaddziesięcioletniej historii konkursu. Jury Grand Press nominowało do finału 55 prac. Jurorzy obradowali w dwóch etapach: 24 i 25 listopada oraz 19 grudnia 2007 roku.

OPRACOWAŁA
ALEKSANDRA JĘDRZEJKO