Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

ETNOLOGIA. Rodzina w świetle zagrożeń dotychczasowych funkcji. Szkice monograficzne. Red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, tab., schem., summ., Zsfg., 25 zł

Grzegorz Odoj: Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej, bibliogr., tab., mapa, fot., summ., Zsfg., 24 zł

LITERATUROZNAWSTWO. "Romanica Silesiana". No 2: La réécriture dans la littérature québécoise. Ed. Krzysztof Jarosz, 29 zł

Teresa Banaś: Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku, indeks, nota bibliogr., summ., rés., twarda opr., 31 zł

Sławomir Masłoń: "Pere"-Versions of the Truth: the Novels of J.M. Coetzee, 25 zł

Anna Szawerna-Dyrszka: Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów, indeks, wklejka, summ., 30 zł

Maciej Tramer: Rzeczy wstydliwe, a nawet mniej ważne, nota bibliogr., wklejki, summ., rés., 20 zł

Piotr Wilczek: Polonice et Latine. Studia o literaturze staropolskiej

FILOLOGIA KLASYCZNA. "Scripta Classica". Vol. 4. Ed. Tomasz Sapota

Józef Sieroń: Problem cierpienia w literaturze i filozofii starożytnej Grecji. Zagadnienia wybrane, bibliogr., indeks, summ., Zsfg., 21 zł

DYDAKTYKA. "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 19. Red. Helena Synowiec, tab., rys., summ., rez., 26 zł

Małgorzata Wójcik-Dudek: (Prze)Trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka, bibliogr., summ., Zsfg., 17 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. "Neophilologica". T. 19. Red. Wiesław Banyś,

Izabela Łuc: Nazwy własne w literaturze dziecięco-młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz, bibliogr., tab., słownik nazw, summ., Zsfg., 22 zł

Magdalena Pastuch: Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, bibliogr., indeks, summ., rez., opr. twarda, 16 zł

MENTIBUS MEMORANDIS. Tom 3. Barbara Pytlos: Stanisław Zabierowski (1900-1988), bibliogr., wklejka, fot., summ., Zsfg., 10 zł

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Aleksandra Jarczyk: Polskie biblioteki gimnazjalne w województwie śląskim w latach 1922-1939 oraz ich rola w kształtowaniu kultury czytelniczej młodzieży, bibliogr., aneks, tab., summ., Zsfg., opr. twarda, 30 zł

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska: Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, bibliogr., indeks, summ., Zsfg., 28 zł

PRAWO. "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego". T. 2. Red. Maksymilian Pazdan

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak: Zastosowanie konstrukcji pól eksploatacji w dziedzinie umów prawa autorskiego, rés., Zsfg., 6 zł

NAUKI o ZIEMI. Robert Krzysztofik: Lokacje miejskie na obszarze Polski. Dokumentacja geograficzno-historyczna, bibliogr., tab., rys., 32 zł

Piotr Owczarek: Transformacja koryt rzecznych w warunkach dostawy grubofrakcyjnego materiału stokowego (na przykładzie średniogórskich dopływów Odry i Wisły), bibliogr., tab., rys., fot., summ., Zsfg., 18 zł

FIZYKA. Henryk Duda: Transport elektronowy wymuszony gradientem temperatury w wybranych spinelach chromowych, 10 zł

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Katarzyna Kwapisz-Osadnik: Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i francuskiej. Szkic porównawczy, bibliogr., tab., 15 zł

PEDAGOGIKA. Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. Wyd. 2. Red. Bogumiła Kosek-Nita, Danuta Raś, 20 zł

Bronislava Kasacova: Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne, bibliogr., aneks, tab., 15 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Archiwa i archiwalia górnośląskie. Materiały źródło- i archiwoznawcze. Red. Edward Długajczyk, Wacław Gojniczek

Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 4. Red. Wiesław Kaczanowicz

SOCJOLOGIA. Marek S. Szczepański, Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów

LITERATUROZNAWSTWO. Elżbieta Dutka: Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, bibliogr., indeks, summ., Zsfg.

JĘZYKOZNAWSTWO. Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2. Red. Krystyna Kleszczowa, Artur Rejter, bibliogr., tab., abstract, rez.

Słowo i tekst. T. 1: Funkcjonowanie języka. Red. Piotr Czerwiński, Jadwiga Stawnicka, rez., streszcz., summ.

Artur Kijak: Polish and English Consonantal Clusters: A Contrastive Analysis within the Stricte CV Framework

Danuta Krzyżyk: Synonimia pojęć prawdziwościowych - teoria i nauczanie bibliogr., indeks, aneks, schem., tab., summ., Zsfg.

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. "Muzyka religijna - między epokami i kulturami". T. 1. Red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, przykłady nutowe, summ., Zsfg.

PRAWO. Konstytucjonalizm a doktryny politycznoprawne. Najnowsze kierunki badań. Red. Ryszard M. Małajny, opr. twarda

NAUKI o ZIEMI. "Kras i Speleologia". T. 12 (XXI). Red. Andrzej Tyc, Jacek Jania, bibliogr., wklejka, tab., rys., fot., streszcz., rés.

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. Jadwiga Węgrzyn, Ewa Korytowska: Aspects of the Czech Republic