Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Dolina krzemowa w Chorzowie?

Przyszedł czas, aby w pełni wykorzystać potencjał intelektualny Śląska, ŚMCEiBI ma być nowoczesnym w skali światowej ośrodkiem dydaktycznym.

17 maja na Uniwersytecie Śląskim odbyła się konferencja prasowa pt. "Czy Chorzów przemieni się w Śląską Dolinę Krzemową?" JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek przedstawił założenia projektu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, które ma powstać w Chorzowie. O współpracy w budowie Centrum mówił prezydent Chorzowa Marek Kopel.

- W skali dużego, ale rozproszonego uniwersytetu potrzebujemy miejsca, gdzie będziemy prowadzili zintegrowane badania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych - powiedział Rektor. - Studentom przedstawimy zupełnie nową jakościowo ofertę kształcenia wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom nie tylko regionu ale i Unii Europejskiej.

Projekt powstał z inicjatywy naszej Uczelni. Jego głównym celem jest integracja możliwości dydaktyczno-badawczych Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiej Akademii Medycznej, Akademii Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej. ŚMCEiBI będzie współpracować w zakresie badań naukowych z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Instytutem Onkologii w Gliwicach oraz Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu, przewidziana jest także współpraca z zagranicznymi ośrodkami, głównie we Francji i w Niemczech.

Od lewej: prezydent Chorzowa Marek Kopel, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, wiceprezydent Chorzowa Joachim Otte
Od lewej: prezydent Chorzowa Marek Kopel,JM
Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek,
wiceprezydent Chorzowa Joachim Otte

- W zamierzeniu Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych - wyjaśnił Rektor - ma być nowoczesnym w skali światowej ośrodkiem dydaktycznym, w którym będzie zgromadzona unikatowa aparatura naukowa. Zarówno w sferze dydaktycznej, jak i badań naukowych widzimy w Centrum trzy obszary działalności, które hasłowo określiłbym jako: zdrowie, nauki o środowisku oraz nowe materiały i technologie. Pod każdym z tych haseł kryje się nowa jakość edukacji i badań, opierająca się nie tylko na interdyscyplinarności, ale i tak zwanej crossdyscyplinarności, czyli absolutnego przenikania się różnych dyscyplin wiedzy.

W 2008 roku powinien ruszyć pierwszy etap tworzenia Centrum, czyli budowa sal wykładowych, laboratoryjnych, biblioteki i sali konferencyjnej (21.tys.m.kw). Całość obejmuje 11 segmentów laboratoryjnych oraz dwa dydaktyczne ( 38.tys.m.kw).

Wizualizacja Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
Wizualizacja Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

- Inwestycja ta będzie przez miasto traktowana priorytetowo - zapewnił prezydent Chorzowa Marek Kopel - cieszymy się, że właśnie u nas powstaje ten nowoczesny ośrodek, mamy jednak świadomość, że tak naprawdę Uniwersytet Śląski rozwija się w aglomeracji i być może w przyszłości będzie to jedno potężne miasto.

Prezydent zapowiedział także współpracę w wielu dziedzinach, m.in. w pozyskaniu brakujących środków finansowych, zadeklarował wykonanie przydrożnych połączeń i "zielone światło" we wszystkich administracyjnych procedurach.

MARIA SZTUKA

Autorzy: Maria Sztuka, Foto: Agnieszka Sikora