Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Czerwiec 2007

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

FILOZOFIA. Andrzej J. Noras: Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku, bibliogr., indeks, aneks, summ., Zsfg., tw. opr., 36 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Joanna Mleczko: Bułgarskie pieśni łazarskie (próba systematyki pieśni obrzędowych), bibliogr., aneksy, słownik pieśni, wykaz skrótów, rez., Zsfg., 17 zł

PEDAGOGIKA. Ewa Ogrodzka-Mazur: Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym - studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo, bibliogr., tab., schem., aneksy, ilustr., summ., Zsfg., tw. opr., 73 zł

Irena Przybylska: Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży, bibliogr., aneksy, wykr., tab., schem., summ., Zsfg., 12 zł

NAUKI o ZIEMI. Iwona Kantor-Pietraga: Zróżnicowanie przestrzenne struktur ludnościowych w miastach województwa katowickiego w latach 1978-1988

Podręczniki i skrypty

MATEMATYKA. Justyna Sikorska: Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii. Wyd. 3., bibliogr., 16 zł

NAUKI o ZIEMI. Jerzy Runge: Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wyd. 2., bibliogr., indeks, załączniki, tab., ryc., 72 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Józef Chlebowczyk - badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku. Red. Maria W. Wanatowicz

Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych. Red. Adam Dziurok, Ryszard Kaczmarek

SOCJOLOGIA. Andrzej Niesporek: Czy koniec socjologii jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości

POLITOLOGIA. Tomasz Kubin: Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie

LITERATUROZNAWSTWO. Wokół reportażu podróżniczego. T. 2. Red. Dariusz Rott

Irena Bukowska-Floreńska: Rodzina na Górnym Śląsku

Aleksandra Kunce, Zbigniew Kadłubek: Myśleć Śląsk

Halina Mazurek: Dramaturdzy z Jekaterynburga. "Szkoła" Nikołaja Kolady

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. "Civitas Mentis". T. 2. Red. Zbigniew Kadłubek, Tadeusz Sławek

JĘZYKOZNAWSTWO. Kategorie semantyczne w tekście. Red. Piotr Czerwiński, Ewa Straś

Aleksandra Janowska: Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje

Iwona Loewe: Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej

Paweł Płusa: Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury - Antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski

Dorota Fox: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia

PRAWO. Jacek Górecki: Forma umów obligacyjnych i rzeczowych w prawie prywatnym międzynarodowym

PSYCHOLOGIA. W kręgu gender. Red. Eugenia Mandal

PEDAGOGIKA. Wojciech Zając: Filozoficzno-ideologiczny kontekst oświaty polskiej w okresie międzywojennym

Podręczniki i skrypty

JĘZYKOZNAWSTWO. www.poradniajęzykowa.pl. Red. Katarzyna Wyrwas

PEDAGOGIKA. Ewa Jarosz: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Wyd. 7.