Dni Kultury Kanadyjskiej

Od 10 do 11 maja 2007 roku w budynku Wydziału Filologicznego UŚ przy ul. Żytniej 10 w Sosnowcu odbywały się Dni Kultury Kanadyjskiej zorganizowane przez Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej UŚ oraz Centrum Studiów Kanadyjskich. W ramach tej imprezy przygotowano występy rdzennych artystów kanadyjskich, wykłady, mini festiwal filmów o tematyce kanadyjskiej, sympozjum i warsztaty akademickie oraz przedstawienie muzyczno-teatralno-kabaretowe Tomsona Highwaya, Patrici Cano i Patryka Zdebika w Art Café Muza w Sosnowcu. Cała impreza przebiegała pod hasłem: Kultura i Literatura Rdzennej Ludności Kanady.

Foto: Agnieszka Sikora
Od lewej: JE ambasador Kanady w Polsce David
Preston, prorektor UŚ ds. Nauki i Informatyzacji
prof. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału
Filologicznego UŚ prof. dr hab. Piotr Wilczek

Foto: Agnieszka Sikora
Armand Ruffo (Ojibway) i organizatorka kolejnej już
edycji Dni Kultury Kanadyjskiej w UŚ - dr Eugenia
Sojka, kierownik Centrum Studiów Kanadyjskich

Foto: Agnieszka Sikora
Tomson Highway (Naród Cree) i JE ambasador
Kanady w Polsce David Preston

Foto: Agnieszka Sikora
Wykłady odbywały się w auli czytelni
Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

Foto: Agnieszka Sikora
Andy Wilson (Naród Haida)