Kronika Uniwersytecka - Czerwiec 2007

WSPÓŁPRACA UŚ Z GRUPĄ ING

19 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grupy ING na temat przyszłej współpracy UŚ z Grupą ING. W spotkaniu wzięli udział ze strony UŚ: JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek, Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wiesław Banyś, ze strony ING: Igno van Waesberghe - Prezes ING G. N.V. Londyn na Wielką Brytanię i Irlandię, dyrektor regionalny ds. korporacyjnych w ING - Grażyna Zielińska i dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej ING - Robert Olesiński.

KONKURS NEGOCJACYJNY MAŁE DIPLOMA VI - ROZSTRZYGNIĘTY

19 kwietnia zakończyła się VI edycja ogólnopolskiego konkursu negocjacyjnego Małe Diploma, organizowanego przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UŚ. W finale uczestnicy spotykali się w negocjacjach na temat: "Czy instalować elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach?".

Najlepszym przygotowaniem merytorycznym oraz rzetelną techniką negocjacyjną wykazał się Mariusz Mazur, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach. Jego nauczycielem prowadzącym była mgr Katarzyna Czornik.

Wyniki konkursu:
1) Mariusz Mazur - II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach
2) Maciej Nowicki - II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach
3) Jacob Maziarz - IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu
4) Piotr Plesiński - III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach
Łukasz Mirowski - IV LO im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu
Szymon Knebel - III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Konkursowi patronowali: Konsul Generalny Republiki Czeskiej, Konsul Honorowy Królestwa Belgii, prezydenci miast: Katowic, Rybnika, Chorzowa, Tychów, Rudy Śląskiej, Zabrza, Mysłowic, Świętochłowic, Dąbrowy Górniczej, Bytomia, Sosnowca oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Dolomity Sportowa Dolina i Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ.

NAGRODY IM. WOJCIECHA KORFANTEGO - PROF. ŚLIWIOK I DR HAB. WOŹNICZKA

20 kwietnia 2007 r. przypada 135. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego - śląskiego polityka związanego z III Powstaniem Śląskim. Nagrody jego imienia od 1993 r. przyznaje Związek Górnośląski - regionalna organizacja promująca śląską kulturę i tradycję. Honoruje nimi osoby i instytucje zasłużone dla regionu, kształtujące jego tożsamość, a także te, których osiągnięcia - poprzez przyznanie nagrody - chce promować. Pianista i pedagog Andrzej Jasińskii i społecznik Józef Śliwiok, a także Polskie Radio Katowice, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach i Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" to tegoroczni laureaci honorowej Nagrody im. Wojciecha Korfantego.

19 kwietnia Laureaci otrzymali przedstawiające Korfantego statuetki podczas uroczystości w Bibliotece Śląskiej. O przyznaniu im wyróżnień zdecydowała kapituła, w której skład weszli m.in. zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Tadeusz Szurman, prof. Wojciech Świątkiewicz (UŚ) i wybitny organista prof. Julian Gembalski.

Prof. Józef Śliwiok z Uniwersytetu Śląskiego jest uznanym chemikiem, autorem ponad 200 prac naukowych. Prowadzi szeroką działalność społeczną, m.in. jako prezes Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego organizuje konferencje naukowe poświęcone najwybitniejszym postaciom Górnego Śląska. Członek Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach.

Promocyjne nagrody im. Wojciecha Korfantego w tym roku otrzymał także m.in. zajmujący się najnowszą historią Polski, Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego dr hab. Zygmunt Woźniczka z Uniwersytetu Śląskiego.

"ŚMIERĆ JAK KROMKA CHLEBA"

24 kwietnia o godz. 15.00 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice zorganizowało pokaz filmu "Śmierć jak kromka chleba". Po filmie rozpoczęła się dyskusja o granicach samowoli władzy i odpowiedzialności karnej za ofiary stanu wojennego. Do dyskusji zaproszono wyjątkowych prelegentów: dr. Andrzeja Drogonia, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, prokuratora Andrzeja Majchera, Stanisława Płatka, reprezentanta Komitetu Strajkowego w kopalni "Wujek".

Film został zaprezentowany w ramach Prawniczej Akademii Filmowej, która jest jednym ze stałych elementów działalności stowarzyszenia ELSA. Wcześniej odbyły się projekcje m. in. filmów: "Komornik", "Egzorcyzmy Emilly Rose", "Symetria".

ARTES LIBERALES

Dwie studentki II roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ: Anna Maria Leksy i Monika Glosowitz, zostały przyjęte w poczet studentów Akademii Artes Liberales. Na ręce JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka złożony został list, w którym Przewodniczący Rady Akademii Artes Liberales prof. dr hab. Jerzy Axer wyraża uznanie dla mocnej pozycji UŚ w tym programie, jednocześnie stwierdzając, iż śląski MISH kierowany przez Panią prof. dr hab. Olgę Wolińską może być wzorem dla tego typu inicjatyw w całej Polsce.

WYKŁAD KONSULA HONOROWEGO RP W IZRAELU

25 kwietnia 2007 r. o godz. 10.30 w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 odbyło się spotkanie, w czasie którego Konsul Honorowy RP w Izraelu Pan Zeev Baran wygłosił wykład na temat: "Stosunków polsko- izraelskich". Więcej

DZIEŃ CHIŃSKI

Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego zorganizował Dzień Chiński, który odbył się w czwartek 26 kwietnia od godz. 11.00 przy ulicy Żytniej 10 w Sosnowcu. W programie znalazły się: część artystyczna, pokazy kaligrafii i wschodnich sztuk walki, gotowanie tradycyjnych chińskich potraw oraz część oficjalna. Więcej

PROF. KRZYSZTOF JAROSZ PREZESEM PTBK

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, na Walnym Zgromadzeniu w Puławach 27 kwietnia 2007, wybrało władze na nową kadencję. Nowym Prezesem wybrany został prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, kierownik Zakładu Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ - literaturoznawca, tłumacz i popularyzator literatury frankofońskiej.

KRASP W POZNANIU

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek wziął udział w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się 26 i 27 kwietnia 2007 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program obrad obejmował m.in. kwestie dotyczące kierunku zmian w systemie szkolnictwa wyższego, promocji szkolnictwa wyższego i polskich uczelni za granicą oraz ich informatyzacji.

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL EKSPRESJI DZIECIĘCEJ

26-28 kwietnia w Katowicach odbył się V Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej współorganizowany przez Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach, Bibliotekę Śląską, Akademię Muzyczną w Katowicach, Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach i Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną z siedzibą w Mysłowicach. Partnerami imprezy były Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, ING Bank Śląski. Honorowy Patronat nad Festiwalem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. J. Janeczek, JM Rektor WSUS w Poznaniu, Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. dr hab. Jan Malicki i Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok. Więcej

WĘGIEL STUDENT FILM FESTIVAL

27 i 28 kwietnia w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach odbyła się czwarta edycja festiwalu Węgiel Student Film Festival, organizowany przez studentów organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, Festiwal ten, jako jedyny w Polsce daje możliwość konfrontacji z całą krajową produkcją studencką. Honorową pieczę nad festiwalem sprawuje dr hab. Krystyna Doktorowicz, Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ w Katowicach. Do udziału zostali zaproszeni studenci z Łódzkiej Szkoły Filmowej i Teatralnej im. L. Schillera, Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, Szkoły Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego oraz Akademii Filmu i Telewizji z Warszawy. W konkursie wzięły także udział etiudy gospodarzy z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ.

STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "KATOWICE" UŚ NA CYPRZE

Od 29 kwietnia do 6 maja Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" Uniwersytetu Śląskiego przebywał na Cyprze, gdzie występował w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Sztuki. Zespół otrzymał zaproszenie od Zespołu, który gościł na XIX Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystycznym.

SUKCES STUDENTÓW WRiTV UŚ NA 8. FESTIWALU FILMÓW POLSKICH W LOS ANGELES

Podczas 8. Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles nagrodę za najlepszą etiudę studencką otrzymała studentka Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego UŚ Julia Ruszkiewicz za Sezon na kaczki. Bardzo wysoko zostały ocenione także prace Pawła Dyllusa, Adama Palenty oraz Kacpra Fertacza, studentów WRiTV UŚ, których umiejętności i talent operatorski docenił m.in. László Kovács (autor zdjęć do Orłów Temidy, Easy Ridera). Paweł Dyllus za zdjęcia do Sezonu na kaczki otrzymał nagrodę za najlepsze zdjęcia do etiudy filmowej.

DNI UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI - POPISANIE DODATKOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

W trakcie Dni Università degli Studi di Napoli "L’Orientale", organizowanych 7-9 maja z okazji obchodów 50-tej rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego, w wyniku rozmów prowadzonych przez Prorektor ds. Współpracy i Promocji prof. dr hab. Barbarę Kożusznik, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Annę Łabno i Prorektora ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab. Wiesława Banysia oraz Prorektora Università degli Studi di Napoli "L’Orientale" prof. Augusto Guarino, Kanclerza dr Umberto Cinque i prof. Luigię Melillo, został podpisany dodatkowy program współpracy w ramach umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej zawartej 21 kwietnia 1989 roku. Więcej

C PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta, setna promocja doktorska odbyła się we wtorek 8 maja o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, I piętro. Prace habilitacyjne zostały obronione na wydziałach: Artystycznym (1) i Nauk Społecznych (2). Prace doktorskie obronione zostały na wydziałach: Artystycznym (7), Nauk Społecznych (20) i Teologicznym (2). Stopień doktora na Uniwersytecie Śląskim uzyskało dotąd 3080 osób, natomiast doktora habilitowanego 431 osób.

PROF. ST. JUSZCZYK CZŁONKIEM RADY NAUKOWEJ UNIWERSYTETU W OSTRAWIE

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, został powołany przez Rektora Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie na członka Rady Naukowej tej uczelni. W skład rady wchodzą: rektor, prorektorzy, dziekani oraz wybrani profesorowie, którzy są uznawani za menedżerów nauki - rzadko zaprasza się do takiej Rady profesora z zagranicy. Do zadań Rady, która spotyka się 3-4 razy w roku akademickim, należy: ustalanie priorytetów w badaniach naukowych, współpracy zagranicznej, zatwierdzanie habilitacji ze wszystkich wydziałów oraz analiza wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, które następnie są przesyłane do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w Czechach. Uniwersytet Śląski w Katowicach podpisał przed kilkoma laty umowę o współpracy strategicznej z Uniwersytetem Ostrawskim.

OBIAD W PAŁACU PREZYDENCKIM

W środę 9 maja 2007 r. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Janusz Janeczek wziął udział w obiedzie wydanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z Małżonką na cześć Prezydenta Republiki Macedonii Branko Crvenkovskiego i Małżonki. JM Rektor prof. dr hab. Janusz Janeczek był jednym z trzech rektorów reprezentujących polskie uniwersytety (obok Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego), na których prowadzone jest nauczanie języka macedońskiego.

DNI KULTURY KANADYJSKIEJ

10-11 maja Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Studiów Kanadyjskich zorganizowały Dni Kultury Kanadyjskiej. W budynku Wydziału Filologicznego UŚ przy ul. Żytniej 10 w Sosnowcu w ramach imprezy odbywały się występy rdzennych artystów kanadyjskich, wykłady, mini festiwal filmów o tematyce kanadyjskiej oraz sympozjum i warsztaty akademickie - wszystko to pod hasłem: Kultura i Literatura Rdzennej Ludności Kanady. Więcej

POLSCY NAUCZYCIELE W CERN

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Kuratorium Śląskim zorganizował wyjazd grupy 42 nauczycieli do Europejskiego Centrum Badań Jądrowych (CERN) w Genewie, na specjalne szkolenie nauczycieli fizyki w ramach programu edukacyjnego przygotowanego przez CERN.

Była to pierwsza polska grupa nauczycieli, która odwiedziła CERN. Szkolenie odbyło się w dniach 14 - 22 kwietnia 2007 roku i obejmowało udział w cyklu wykładów prowadzonych w języku polskim przez uczonych pracujących w CERN lub zaproszonych do CERN z Polski specjalnie na tę okazję. Oprócz wykładów odbywały się zajęcia warsztatowe oraz zwiedzanie samego Centrum wraz z prezentacją prowadzonych tam i planowanych na najbliższą przyszłość badań naukowych.

Wizyta w CERN przypadła tuż przed zakończeniem ostatnich prac związanych z uruchomieniem LHC (Large Hadron Collider) największego na świecie akceleratora, dzięki czemu nasi nauczyciele mogli jeszcze zwiedzić położony 100 m pod ziemią tunel akceleratora oraz detektor eksperymentu ATLAS. Oprócz zwiedzania LHC grupa odwiedziła także fabrykę antymaterii, eksperyment COMPASS i ekspozycję prezentującą historię badań cząstek elementarnych MICROCOSM. Więcej

PRZYJAZNY PIPS

Budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego został pozbawiony barier architektonicznych i stał się dostępny dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego. Wybudowany w ubiegłym roku podjazd oraz zmodernizowane toalety były pierwszym etapem przystosowania tego budynku. W roku bieżącym zamontowano platformę oraz dźwig osobowy, dzięki którym osoby z dysfunkcją ruchu mogą swobodnie i bez pomocy innych osób poruszać się po budynku Wydziału. Koszt zakupu i montażu dźwigu oraz platformy, dzięki staraniom Uczelni, został w połowie sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ze środków PFRON.

EGZAMINY ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

Tydzień od 9 do 13 maja 2007 r. to czas niezwykle ważny dla cudzoziemców uczących się języka polskiego - to okres egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Egzaminy odbyły się równolegle w aż 7 miastach, w tym w dwóch miejscach w Stanach Zjednoczonych (w Nowym Jorku 9-10 maja, a później w Chicago 12-13 maja).

Egzaminy certyfikatowe cieszą się coraz większą popularnością wśród obcokrajowców i Polonii. Kolejny już raz odbywają się w Stanach Zjednoczonych. W trakcie tego majowego wyjazdu do egzaminu na Nowym Kontynencie przystąpi łącznie ponad 100 osób!

Pozostałe miejsca egzaminacyjne w sesji wiosennej to: Berlin (10-11 maja), Bratysława (12-13 maja), Kraków (10-11 maja), Poznań (10-11 maja) i Warszawa (10-11 maja).

JUWENALIA 2007

W programie tegorocznych Juwenaliów tradycyjnie znalazły się m.in. koncerty, spektakle teatralne, kabareton, wystawy i wiele innych atrakcji.

W Sosnowcu Juwenalia trwały od 10 maja do 12 maja. Organizowane po raz czwarty przez Porozumienie Uczelni Zagłębia.

Juwenalia Śląskie - święto studenckie, organizowane przez Porozumienie Studentów Uczelni Śląskich rozpoczęły się 14 maja, a zakończyły 19 maja.

Od 18 do 20 maja w Rybniku zorganizowano Juwenalia - Rybnik 2007. Organizatorami były Samorządy Studenckie Akademii Ekonomicznej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół UŚ. Więcej

ULKA - "KEBABY" ZDOBYWAJĄ MISTRZOSTWO

W poniedziałek 14 maja zakończyła się rywalizacja w ramach Uczelnianej Ligi Koszykówki Amatorskiej (ULKA). W finałowym meczu drużyna Kebaby w obecności licznie zgromadzonej publiczności pokonała po emocjonującym meczu drużynę Żywiec 101:90. Po raz drugi raz z rzędu wywalczyła tytuł mistrzowski. Zespół wystąpił w składzie: Kozik, Doktorczyk, Służałek, Pawlik, Loedl, Czepczor, Walerowicz, Kamiński i Durmała.

W przerwie meczu fantastyczny pokaz przygotowała sekcja AZS w karate. Mistrzowie odebrali nagrody z rąk z/cy Kanclerza ds. Technicznych mgr. Edwarda Wąsiela.

PRZYZNANO "GÓRNOŚLĄSKIE TACYTY"

16 maja w pałacu w Nakle Śląskim wręczono Nagrody im. ks. Augustina Weltzla Górnośląski Tacyt, ustanowione przez Ruch Autonomii Śląska. Nagrodę, statuetkę autorstwa Augustyna Dyrdy przedstawiającą ks. Augustina Weltzla, przyznano w dwóch kategoriach: badacz i popularyzator. Badaczem uhonorowanym Górnośląskim Tacytem została prof. Ewa Chojecka - wybitny historyk sztuki, współtwórczyni i wieloletni kierownik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, redaktor syntezy Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku. W kategorii popularyzator statuetkę otrzymał Henryk Waniek, malarz i pisarz, autor powieści Finis Silesiae.

CZY CHORZÓW PRZEMIENI SIĘ W ŚLĄSKĄ DOLINĘ KRZEMOWĄ?

17 maja (czwartek), o godz. 10.00 w sali 29, w budynku Rektoratu UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12, I piętro) odbyła się konferencja prasowa zatytułowana "Czy Chorzów przemieni się w Śląską Dolinę Krzemową?". W konferencji wzięli udział JM Rektor Uniwersytet Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz Prezydent Miasta Chorzowa Marek Kopel.

Zainicjowany przez UŚ projekt Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, który ma powstać w pobliżu Drogowej Trasy Środowiskowej, jest komplementarny z dwoma innymi "chorzowskimi" zamierzeniami środowiska naukowego:
1) Centrum Edukacji i Badań Energo-Chemicznego Wykorzystania Węgla (realizowany przez UŚ wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, który jest liderem tego projektu). 2) Śląska BIO-FARMA., Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki (umowa konsorcjum, do którego wchodzi m.in. UŚ, została zawarta w kwietniu br.)

Śląskie Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych będzie prowadziło badania i edukację w zakresie m.in:
- Nauki o środowisku (np. poznanie i rozumienie środowiska; gospodarowanie środowiskiem)
- Fizyki medycznej (np. fizyka diagnostyczna, dozymetria kliniczna, elektroradiologia, optyka w medycynie, metody fizyki jądrowej - planowanie radiotererapii)
- Biofizyki (biofizyka molekularna, biochemia)
- Inżynierii materiałowej ( specjalność nauka o materiałach)
- Inżynierii biomedycznej (biomateriały, bioinformatyka, komputerowe systemy obrazowania biomedycznego, komputerowe systemy w inżynierii rehabilitacyjnej)
- Nano-karbo-technologii
- Chemii informatycznej oraz chemii leków
- Modelowania matematycznego (matematyka przemysłowa, biomatematyka)
Więcej

SZESNASTY WIECZÓR AKADEMICKI

Szesnasty Wieczór Akademicki odbył się we wtorek, 22 maja w Auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach przy ulicy Bankowej 12. W programie znalazły się: wykład Josefa Byrtusa, Konsula Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach: "Romowie. Problemy współżycia na przykładzie Republiki Czeskiej", wykład Romana Kwiatkowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Romów w Polsce: "Romowie w Polsce. Sytuacja po transformacji", oraz koncert muzyki romskiej w wykonaniu Józefa Jochymczyka (gitara i śpiew).

Opracował:
Łukasz Adamczyk