Otwarta droga z Katowic do Neapolu

Międzynarodowe dyplomy i nowe programy badawcze

Europa musi być mądra - te słowa najczęściej padały z ust gości z Neapolu. W każdym uniwersytecie powinny dominować idee porozumienia z kulturami świata, idee poznania i szacunku dla każdego dziedzictwa narodowego.

Przez trzy dni (7-9 maja) z okazji obchodów 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego w Uniwersytecie Śląskim trwały Dni Università degli Studi di Napoli "L’Orientale". Neapolitański uniwersytet reprezentowali: prorektor prof. Augusto Guarino, kanclerz Umberto Cique, profesorowie: Luigia Melillo, Licia Pizzi, Nadia Colella, Vito Campanelli. Gości powitał w imieniu władz Uniwersytetu Śląskiego JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. Podkreślając rangę i znaczenie długoletniej współpracy obu uczelni, przedstawił także perspektywy dalszego jej rozwoju.

W ramach odwiedzin gości z Neapolu odbyły się prezentacje obu uniwersytetów, liczne debaty a także wideokonferencje. Podczas spotkań uczestnicy wiele uwagi poświęcili roli międzyuczelnianej wymiany w kontekście wymogów i możliwości, jakie niesie przynależność do Unii Europejskiej. W dobie wspólnoty - podkreślano - jednym z najważniejszych aspektów egzystencji jest wzajemne poznawanie kultur narodowych, wymiana myśli, doświadczeń, a także wspólne badania naukowe i dopracowywanie uniwersalnych programów edukacyjnych. Takie działania prowadzą bowiem do dialogu, dzięki któremu można zażegnać konflikty polityczne, położyć kres agresjom i szerzącej się nienawiści.

Odbyła się także interesująca dyskusja na temat Genus loci. Założenia tego programu omówił prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej przy Wydziale Literatury i Filozofii Uniwersytetu "Orientalne" w Neapolu oraz prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, pod którego redakcją ukazała się publikacja Genus loci w kulturze europejskiej.

9 maja, w ramach istniejącej od 1989 roku umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej, podpisany został dodatkowy program współdziałania obu uczelni. Aneks podpisali Prorektorzy: prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prof. UŚ dr hab. Anna Łabno, prof. dr hab. Wiesław Banyś oraz Prorektor Universita degli Studi di Napoli "LOrientale" prof. Augusto Guarino, Kanclerz dr Umberto Cinque i prof. Luigia Melillo.

Foto: Agnieszka Sikora
Od lewej: Wiceprezydent Katowic Krystyna Siejna,
Prorektor ds. Nauki i Informatyzacji prof. dr hab.
Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach prof. dr hab. Janusz Janeczek, Pro-
rektor Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale"
prof. Augusto Guarino i Kanclerz Universita
"L'Orientale" dr Umberto Cinque

Program poszerza dotychczasowy zakres działań. Przewiduje między innymi realizację projektów dotyczących nauczania na odległość (e-learning), zwiększenie wymiany studentów i pracowników naukowych w ramach programu Erasmus oraz włączenie do współpracy nowych kierunków. Planowane są także wspólne projekty badawcze w takich dziedzinach, jak bioetyka, aktywność obywatelska, prawo konstytucyjne i italianistica. Już wkrótce uruchomiony zostanie kurs języka włoskiego on-line oraz innych wybranych przedmiotów. Studentów na pewno zainteresuje możliwość uzyskania wspólnych międzynarodowych dyplomów double degree (na przykład w dziedzinie nauk społecznych, filozofii, zagadnień europejskich) oraz zapowiadany rozwój współpracy na poziomie studiów doktoranckich i perspektywa uzyskania tytułu Master.

Wiele uwagi poświęcono także wymianie doświadczeń z zakresu kształcenia ustawicznego. Neapolitański uniwersytet rozpoczyna wdrażanie tego programu, natomiast Uniwersytet Śląski posiada już znaczne doświadczenie w tej dziedzinie. W nowym porozumieniu jest także mowa o realizacji programu Genus loci, w ramach którego ma powstać kolejne opracowanie, tym razem poświęcone regionowi Śląska.

Foto: Agnieszka Sikora
Od lewej: Prorektor Universita degli Studi di Napoli
"L'Orientale" prof. Augusto Guarino, prof. zw. dr hab.
Aleksander Wilkoń oraz dr Teresa Wilkoń

Dziękując za serdeczne przyjęcie Prorektor prof. Augusto Guarino powiedział:

- Te wszystkie problemy, o których tu dyskutujemy tylko pozornie są nowe - a tak naprawdę są odnowieniem idei, znanej już w średniowiecznej Europie, a także w okresie odrodzenia, kiedy Tomasz z Akwinu wykładał w Paryżu, Erasmus w Bazylei a Kopernik w Toruniu, Bolonii czy Padwie. Każdy z nich mógł się kontaktować ze wszystkimi badaczami i intelektualistami swojego czasu. Ten rozwój nauki zatrzymały historyczne konflikty i wojny. Prawdziwą naturą uniwersytetu europejskiego jest komunikacja i integracja, bo taka jest natura człowieka. Uniwersytet europejski jest naszym wspólnym domem, dziedzictwem, jest także naszym laboratorium i miejscem pracy. Dziękuję za przyjaźń, którą nas obdarzacie. Jestem przekonany, że to początek dobrej i długiej współpracy. Czekamy na was z takim samym sercem w Neapolu.

MARIA SZTUKA

Autorzy: Maria Sztuka, Foto: Agnieszka Sikora