Stopnie i tytuły naukowe - Czerwiec 2007

Doktoraty:  
Dr Marta Cuber Wydział Filologiczny
Dr Aleksandra Dębska-Kossakowska Wydział Filologiczny
Dr Agnieszka Gasz Wydział Filologiczny
Dr Magdalena Jerominek Wydział Prawa i Administracji
Dr Agata Zygmunt Wydział Nauk Społecznych
Dr Jolanta Kazak Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Matematyki
Dr Tomasz Kipka Wydział Artystyczny
Dr Patrycja Rudnicka Wydział Pedagogiki i Psychologii
Habilitacje:  
Dr hab. Krzysztof Kula Wydział Artystyczny
Dr hab. Roman Badora Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Instytut Matematyki