Wstępniak

Iwona Kolasińska

Drodzy czytelnicy!
  W bieżącym numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" odnotowaliśmy bardzo dużo wydarzeń o charakterze międzynarodowym. Z okazji obchodów 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego w Uczelni odbywały się Dni Università degli Studi di Napoli "L’Orientale". Wizyta gości z Włoch zaowocowała podpisaniem dodatkowego porozumienia między uniwersytetami. Przewiduje ono m.in. realizację projektów dotyczących nauczania na odległość (e-learning), zwiększenie wymiany studentów i pracowników naukowych w ramach programu Socrates-Erasmus oraz włączenie do współpracy nowych kierunków. Planowane są także wspólne projekty badawcze w takich dziedzinach, jak bioetyka, aktywność obywatelska, prawo konstytucyjne i italianistyka.

W maju gościliśmy także Konsula Honorowego RP w Jerozolimie Zeeva Barana, który od lat stara się doprowadzić do zbliżenia między narodami polskim i izraelskim. W trakcie swojego pobytu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach podkreślał, jak ważne jest wyjaśnienie nieporozumień oraz edukacja młodzieży nie tylko izraelskiej, ale i polskiej. Być może już wkrótce jego wizyta zaowocuje współpracą pomiędzy studentami z Izraela i naszej Uczelnią, w czym zamierza pomóc JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

Z 8. Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles wrócili studenci Wydziału Radia i Telewizji UŚ, gdzie za najlepszą etiudę studencką został uznany film "Sezon na kaczki" w reżyserii Julii Ruszkiewicz, absolwentki WRiTV.

Do innych międzynarodowych spotkań w ostatnim miesiącu możemy zaliczyć Dni Kultury Kanadyjskiej oraz Dzień Chiński. Obie imprezy odbywały się na Wydziale Filologicznym UŚ, pod skrzydłami sosnowieckiej anglistyki. W pierwszym przypadku gościliśmy przedstawicieli rdzennych narodów Kanady, a wśród nich uznanych artystówi, pisarzy, pedagogów i akademików kanadyjskich, a także przedstawicieli starszyzny plemiennej Pierwszych Narodów Kanady takich jak: Haida, Ojibway, Kri, Namgis, czy Métis z Saskatchewan.

Może nagromadzenie w jednym miesiącu tylu wydarzeń o charakterze międzynarodowym jest jedynie zbiegiem okoliczności, a może ma nam uświadomić, że krok po kroku zbliżamy się do idei uniwersytetu europejskiego, o której mówił Prorektor prof. Augusto Guarino z Uniwersytetu "Orientalne". - Te wszystkie problemy, o których tu dyskutujemy tylko pozornie są nowe - a tak naprawdę są odnowieniem idei, znanej już w średniowiecznej Europie, a także w okresie odrodzenia, kiedy Tomasz z Akwinu wykładał w Paryżu, Erasmus w Bazylei a Kopernik w Toruniu, Bolonii czy Padwie. Każdy z nich mógł się kontaktować ze wszystkimi badaczami i intelektualistami swojego czasu.

Zapraszam do lektury.

Iwona Kolasińska