I Konkurs Chemiczny w Uniwersytecie Śląskim

17 i 31 stycznia br. odbył się I Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z regionu śląskiego, zorganizowany przez Instytut Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Pałac Młodzieży w Katowicach. Patronat nad nim objęli: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Maciej Sablik oraz dyrektor Instytutu Chemii prof. dr hab. Stanisław Kucharski.

Konkurs składał się z dwóch części - pisemnej i laboratoryjnej. Pierwsza miała charakter eliminacji, natomiast zadanie laboratoryjne stanowiło finał Konkursu. W eliminacjach wzięło udział 396 uczennic i uczniów z 60 szkół średnich. Co ciekawe (i ważne dla organizatorów) uczestnicy pochodzili nie tylko z regionu Śląska, ale także z Opola, Tarnowa, Wadowic, Cieszyna i innych miast południowej części Polski (reprezentowane były województwa: opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie).

Do finału zakwalifikowało się 38 osób. W części pisemnej młodzież rozwiązywała zadania problemowe, natomiast w finale niezbyt skomplikowane manualnie zadanie laboratoryjne. Przed eliminacjami odbył się wykład popularnonaukowy wygłoszony przez prof. dr hab. Jarosława Polańskiego "Molekuła na zamówienie czyli skąd biorą się nowe leki".

Dla uczestników i nauczycieli Konkurs był okazją do rozmów z władzami, pracownikami i studentami Instytutu Chemii. Na zakończenie pierwszego dnia młodzież i opiekunowie mieli również okazję uczestniczyć w pokazach efektownych eksperymentów chemicznych oraz zwiedzić wybrane pracownie Instytutu Chemii i Instytutu Fizyki. Trzy pierwsze miejsca w Konkursie uzyskali: I - Łukasz Skórka z III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie, II - Dawid Lichosyt z I LO im. K. Wielkiego w Olkuszu (ex aequo) i III - Anna Kelm z II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu (ex aequo).

I Konkurs Chemiczny w UŚ

Laureaci i finaliści otrzymali nagrody: pierwszych sześciu promesy stypendium ufundowanego przez Centrum Kształcenia Akademickiego z Gliwic oraz przez Instytut Chemii UŚ. Zgodnie z regulaminem stypendium, otrzyma je ten spośród posiadaczy promesy, który rozpocznie studia na naszym Wydziale w bieżącym roku. W przypadku, gdy studia rozpocznie więcej niż jeden posiadacz promesy, stypendium otrzyma ten, który zajął wyższe miejsce w Konkursie. Stypendium wynosi 200 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez pierwszy rok studiów. Laureaci i finaliści otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez: POCH S.A. - głównego sponsora konkursu, Firmę "Merck" - drugiego sponsora konkursu, oraz pozostałych sponsorów: ("SYNTAL", "CELT" Ltd., "Chempur", "Savona-Pollenę", PTChem, ZNP i NSZZ "Solidarność"). Były to: cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacze MP-4 i MP-3, książki o tematyce chemicznej, zestaw kosmetyków firmy Pollena Savona, koszulki firmowe Uniwersytetu Śląskiego i inne upominki. Finaliści oraz ich opiekunowie byli również podejmowani obiadem przez organizatorów. Wyróżniono również specjalnymi nagrodami nauczycieli chemii: Teresę Jarosz z III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie, za wkład pracy w przygotowanie zwycięzcy Konkursu (nagrodę ufundował ZNP), Marię Mistygacz z I LO im. K. Wielkiego w Bochni, za wkład pracy w przygotowanie największej liczby finalistów (fundatorzy nagrody: PTChem i NSZZ "Solidarność").

Sponsorzy Konkursu mieli możliwość promowania swojej działalności podczas trwania zawodów. Np. Firma "Chempur" przygotowała niewielką wystawę swoich produktów - odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego.

STANISŁAW KROMPIEC