Wszechstronność na wysokim poziomie

Aleksandra Dzik, studentka szóstego roku MISH, nie należy do osób, które poświęcają się wyłącznie jednej dziedzinie życia. Jej zainteresowania naukowe dotyczą różnorodnych zagadnień z psychologii i socjologii. Od najmłodszych lat związana jest także z górami, które traktuje jako coś więcej niż sposób spędzania wolnego czasu.

Chęć pogodzenia ze sobą wielu fascynacji skłoniła ją do rozpoczęcia kształcenia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Umożliwiło jej to nie tylko łączenie różnych specjalności i rozwijanie zainteresowań, ale także godzenie tego wszystkiego ze sportowym życiem poza Uczelnią. Taki sposób studiowania stanowił także impuls do dalszych samodzielnych poszukiwań i do podejmowania kolejnych wyzwań.

Już podczas pierwszego roku studiów rozpoczęła kolejną przygodę intelektualną, związaną z Akademią "Artes Liberales". W ramach tego programu, równolegle z kształceniem w Uniwersytecie Śląskim, realizowała wybrane kursy z zakresu psychologii, socjologii, historii sztuki czy religioznawstwa na innych uczelniach (Uniwersytet Jagielloński i Wrocławski). Sześciokrotnie brała udział w interdyscyplinarnych sesjach naukowych organizowanych przez poszczególne uniwersytety zrzeszone w Akademii. Na każdej z tych uczelni zetknęła się ze znakomitymi osobistościami polskiej nauki. Pod kierunkiem wielu z nich miała okazję pisać prace czy eseje.

Ola działa również w swojej macierzystej Uczelni. Jest współzałożycielką Sekcji Historii Sztuki Koła Naukowego "WolnoMISHliciele". Ponadto brała udział w przygotowaniu jednej z sesji Akademii "Artes Liberales", organizowanej przez Uniwersytet Śląski. Jest również trzykrotną laureatką stypendium ministra za osiągnięcia naukowe (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007).

Foto: Tomasz Borowiec
W czerwcu 2006 roku uzyskała tytuł magistra psychologii. Pracę, pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Popiołek, obroniła z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. W grudniu 2006 roku zdała, również z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem, końcowy egzamin w Akademii "Artes Liberales". Obecnie prowadzi własne badania w ramach pracy magisterskiej z socjologii. Od przyszłego roku akademickiego planuje rozpocząć studia doktoranckie.

"Drugie życie" Oli to sport. Trenuje narciarstwo wysokogórskie (skialpinizm), ekstremalne rajdy przygodowe, bierze udział w wyprawach w góry wysokie, wspina się. Należy do kadry narodowej Polski w tej dyscyplinie, zaś w roku 2006 otrzymała klasę mistrzowską. Reprezentuje katowicki Klub Skialpinistyczny "Kandahar". Do swych najważniejszych osiągnięć skialpinistycznych zalicza I miejsce w Mistrzostwach Słowacji JAMES (2006), dwukrotnie II miejsce w Pucharze Polski (2005 i 2006) oraz III miejsce w Mistrzostwach Polski (2006). 24 lutego 2007 roku wraz Magdaleną Derezińską zdobyła Mistrzostwo Polski w skialpinizmie. W sezonie letnim startuje w ekstremalnych rajdach przygodowych. Za swój największy sukces rajdowy uważa zdobycie wraz z zespołem Davis Trezeta Adventure Team II miejsca w Old Spice Adventure Race - Mistrzostwach Czech w rajdach przygodowych (2005).

Ola uprawia także wspinaczkę, należy do sekcji AZS UŚ. Ponadto jest członkiem Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach. Jednak jej prawdziwą pasją są góry wysokie. Mając już spore doświadczenie alpejskie (Mont Blanc 4808 m n.p.m. od strony włoskiej /2004/, Monte Rosa 4634 m n.p.m., Dom 4545 m n.p.m. granią Festigrat, Breithorn 4164 m n.p.m. /2005/), w roku 2006, wraz z wyprawą zorganizowaną pod patronatem KS "Kandahar" i SKPB Katowice, stanęła na szczycie Piku Niepodległości (d. Pik Lenina, 7134 m n.p.m) w Pamirze kirgiskim. Obecnie współorganizuje wyprawę na kolejne siedmiotysięczniki Pamiru: Pik Korżeniewskiej (7105 m n.p.m) i Pik Somoni (d. Pik Kommunizma, 7495 m n.p.m.) w Tadżykistanie.

Na pytanie, jak potrafi to wszystko ze sobą pogodzić, odpowiada, że to w dużej mierze kwestia odpowiedniej organizacji czasu. Przede wszystkim jednak ważne jest wyznaczanie sobie celów, wiara w możliwość ich realizacji oraz determinacja w dążeniu do nich.

Autorzy: Foto: Tomasz Borowiec