Wstępniak

Drodzy Czytelnicy!

Iwona Kolasińska

    Zapraszam do przejrzenia kolejnego numeru "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" z nadzieją, że zainteresują Państwa zawarte w niej artykuły. Polecam rozmowę z Michałem Rosą, reżyserem, prodziekanem Wydziału Radia i Telewizji UŚ. W lutym "Dziennik Zachodni" uhonorował go za twórczy dorobek corocznie przyznawanym "Miodem", co pan Michał Rosa przyjął z dużą dozą skromności, podobnie jak szereg innych nagród, a było ich łącznie 13. W wywiadzie mówił nie tylko o bohaterach swoich filmów, ale również o godzeniu obowiązków prodziekana z tworzeniem i jego stosunku do studiującej na Wydziale młodzieży.

Myślę, że dla wielu ważna będzie również rozmowa z Markiem Kłoskiem poświęcona Zintegrowanemu Systemowi Wspomagania Zarządzania Uczelnią, który jest właśnie wdrażany. Niesie on ze sobą nowe obowiązki, nowy zakres wiedzy, którą będzie musiał opanować niemal każdy pracownik Uniwersytetu. Na szczęście, jak przekonuje w rozmowie Marek Kłosek, rozłożenie wdrożenia systemu w czasie na okres prawie czterech lat pozwoli na dokonanie tych zmian w sposób ewolucyjny.

W tym numerze rozpoczęliśmy nowy cykl artykułów poświęcony przyszłości uniwersytetów. O związanych z tym oczekiwaniach studentów pisze Maciej Biskupski, przewodniczący Samorządu Studenckiego UŚ. W kolejnych pragniemy zaprezentować ten temat z innych punktów widzenia. Dlatego zaprosimy do dyskusji przedstawicieli nauk ścisłych, humanistycznych oraz wydziałów artystycznych.

Sporo miejsca w gazecie poświęciliśmy promocji działań proekologicznych w Uniwersytecie Śląskim i działalności na tym polu Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem działającym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. W związku ze zbliżającym się jubileuszem 40-lecia Uniwersytetu Śląskiego postanowiliśmy przybliżyć i wspomnieć tych, który w wyjątkowy sposób przyczynili się do powstania i rozwoju naszej Uczelni. Nowy cykl rozpoczynamy wspomnieniem Prof. Kazimierza Lepszego, bo właśnie w czasie Jego lektury w 1963 roku utworzono w Katowicach filię UJ, która następnie stworzyła podwaliny, pod powstały w 1968 roku Uniwersytet Śląski. Po śmierci Profesora władze UJ nadały Jego imię auli w katowickiej filii, która do dziś - jako aula w budynku rektoratu UŚ - nosi imię Kazimierza Lepszego.

Zapraszamy do lektury!

Iwona Kolasińska