Dar dla Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Państwo Bożena i Tadeusz Groniowie przekazali Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego Dzieła Ignacego Krasickiego: dziesięć tomów w jednym, wydrukowane w Paryżu w 1830 roku. Pani Bożena Groń jest nauczycielką nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu, a Pan Tadeusz Groń pracuje jako nauczyciel akademicki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.