Stopnie i tytuły naukowe - Marzec 2007

Doktoraty:  
Dr Sebastian PAWLUS Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Bożena KOLANO Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Natalia CIEŚLAR Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Anna SZCZERBA-ZUBEK Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Izabela GREŃ Wydział Biologii i Ochrony Środowiska