Konferencje, wykłady, spotkania

Wolny rynek a rozwój Polski

Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych zaprosiła 9 lutego Br. na spotkanie z Januszem Korwin-Mikke, który wygłosił wykład na temat: Spotkanie odbyło się w sali sympozjalnej I na Wydziale Nauk Społecznych UŚ przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.

Bóg i przyroda w perspektywie filozofii procesu

9 lutego Br. na terenie Klasztoru Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach odbyło się seminarium z cyklu Bóg i przyroda w perspektywie filozofii procesu. Przedmiotem spotkania była analiza końcowego rozdziału najważniejszej książki Whiteheada Process and Reality pt. "Bóg i świat". Poruszano kwestię Dynamiczne spełnienie Świata w Bogu i Boga w Świecie. Seminarium organizowane jest przez Zakład Filozofii Systematycznej Instytutu Filozofii UŚ, Towarzystwo Metafizyczne im. A. N. Whiteheada oraz Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych.

Pomiędzy przeszłością a historią

Rybnicka sekcja Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum w Rybniku oraz Samorząd Studencki Ośrodka Dydaktycznego UŚ w Rybniku zaprosili na spotkanie z cyklu Pomiędzy przeszłością a historią poświęcone Celtom. Prowadzący wykład Adam Adamczyk i Bartosz Szymon skoncentrowali się głównie na zagadnieniach: Sodalicis adstricti consortiis w rzymskich przekazach oraz tradycji celtyckiej. Druidae czy kapłani? i Sztuka iryjska - na podstawie średniowiecznej książki irlandzkiej.