Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Marzec 2007

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

TEOLOGIA. ks. Andrzej Pastwa: Istotne elementy małżeństwa w nurcie odnowy personalistycznej, bibliogr., indeks, załącznik, somm., Zsfg., opr. tw., 60 zł

HISTORIA. Idzi Panic: Zachodniosłowiańska nazwa "Niemcy" w świetle źródeł średniowiecznych, bibliogr., indeks, summ., Zsfg., opr. tw., 18 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Andrzej Łyda: Concessive Relation in Spoken Discourse. A Study into Academic Spoken English, bibliogr., indeks, schem., wykr., streszcz., rés., 30 zł

PRAWO. "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego". T. 1. Red. Maksymilian Pazdan, 19 zł

ZARZĄDZANIE i TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. Joachim Foltys: Wieloaspektowy model outsourcingu na przykładzie sektora hutnictwa żelaza i stali, bibliogr., indeks, tab., wykr., schem., summ., Zsfg., opr. tw. + obwoluta, 30 zł

NAUKI o ZIEMI. Monika Fabiańska: Geochemia organiczna węgli brunatnych wybranych złóż polski, bibliogr., aneksy, wklejka, rys., tab., summ., Zsfg., 42 zł

Podręczniki i skrypty

KULTURA i JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Aldona Skudrzyk, Krystyna Urban: Znaleźć słowo trafne... Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny. Podręcznik dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym, bibliogr., tab., schem., rys., mapy, 25 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Średniowiecze polskie i powszechne. T. 4. Red. Idzi Panic, Jerzy Sperka

Maciej Fic: Wilhelm Szewczyk (1916-1991). Śląski polityk i działacz społeczny

LITERATUROZNAWSTWO. Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 2. Red. Marek Piechota, Janusz Ryba

Anna Tytkowska: Czar(ne) anioły. Fantazmaty mrocznej kobiecości w młodopolskim dramacie

JĘZYKOZNAWSTWO. Joanna Mleczko: Bułgarskie pieśni łazarskie (próba systematyki pieśni obrzędowych)

Paweł Płusa: Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy

Jadwiga Stawnicka: Aspekt - iteratywność - określniki kwantyfikacyjne (na materiale form czasu przeszłego w języku polskim)

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Antropologia kultury - Antropologia literatury. Red. Ewa Kosowska, Anna Gomóła, Eugeniusz Jaworski

PEDAGOGIKA. Irena Przybylska: Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży

NAUKI o ZIEMI. Iwona Kantor-Pietraga: Zróżnicowanie przestrzenne struktur ludnościowych w miastach województwa katowickiego w latach 1978-1988