Wykłady Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego
zaprasza w semestrze letnim na drugą część
XV cyklu wykładów:

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

08.03.2007
Mgr Dominika Stygar, mgr Maria Żaak, dr hab. Bogdan Doleżych, prof. dr hab. Paweł Migula
, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. "Mały zabójca wielkich drzew - historia naturalna szrotówka kasztanowcowiaczka"

15.03.2007
Forum Natura Mgr inż. Jan Jakiel, Stowarzyszenie SISKOM (Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji), Warszawa. "Via Baltica - beton w bagnie"

22.03.2007
Dr hab. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ; dr Ryszard Kulik, Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ. "Dokąd zmierza świat? Refleksje z »Global Environmental Youth Convention« w Dubaju"

29.03.2007
Dr Jagna Karcz
, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. "Nowoczesna mikroskopia elektronowa w diagnostyce środowiska"

12.04.2007
3W - Widzieć i Wiedzieć Więcej; kino Orange IMAX w Katowicach. Mgr Aleksandra Jabłońska, Uniwersytet Łódzki; Piotr Jabłoński "Rafa koralowa - zagrożone bogactwo"; film "Życie oceanów 3D"

19.04.2007
Forum Natura Prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski, Komitet "Człowiek i środowisko" PAN. "Rozwój zrównoważony - wyzwanie wspólnej Europy"

26.04.2007
Dr hab. Irena Bielańska-Grajner, Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. "Niestrudzeni wędrowcy podwodnego świata wszechoceanów i... naszych śląskich zbiorników "

10.05.2007
Dr Magdalena Tkacz
, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. "Sztuczna inteligencja a modelowanie geośrodowiskowych układów dynamicznych "

17.05.2007
Forum Natura Dr Jerzy Parusel, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. "Reliktowa kolonia roślin górskich w rezerwacie »Ochojec« - 25 lat koegzystencji z miastem Katowice"

24.05.2007
3W - Widzieć i Wiedzieć Więcej; kino Orange IMAX w Katowicach. Mgr Karol Sabath, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa. "Tyranozaur - od skamieniałości do kariery w filmie"; film "T-Rex 3D. Powrót do okresu kredowego"

31.05.2007
Dr Maria Augustyniak, dr Elżbieta Głowacka, prof. dr hab. Paweł Migula, dr Mirosław Nakonieczny, mgr Tomasz Sawczyn, dr Monika Tarnawska
, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. "Przyroda Południowej Afryki - przedwakacyjne reminiscencje z 6 lat badań naukowych"