Stopnie i tytuły naukowe - Maj 2006

Doktoraty:  
Dr Ewa LEŚNIAK-BEREK Wydział Nauk Społecznych
Dr Małgorzata KAUTE-PORĘBSKA Wydział Nauk Społecznych
Dr Joanna MASZYBROCKA Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Agnieszka LISOWSKA Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Habilitacje:  
Dr hab. Władysław KRYZIA Wydział Filologiczny