Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sacrum - sztuka - wychowywanie

Dorobek naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii wzbogaciła kolejna konferencja zorganizowana przez Zakład Arteterapii, nad którą opiekę naukową objęła dr hab. Wiesława A. Sacher. Konferencja Sacrum - sztuka - wychowywanie odbyła się 6 kwietnia br. i jest częścią projektu artystyczno-naukowego kierowanego przez prof. dr hab. Mirosławę Knapik Sztuka - sacrum - wartości uniwersalne. Jan Paweł II - in memoriam realizowanego przez Zakład Artetrapii i Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. K. Szymanowskiego. Patronat honorowy nad tym projektem objęli JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki oraz Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej PAN.

W ramach obrad zaproponowano kilka obszarów do opisu, badań i dyskusji w sesji plenarnej i sekcjach:

  • Sacrum w wychowawczej roli sztuki;
  • Muzyka jako specyficzny nośnik treści sakralnych;
  • Treści sakralne w sztuce a procesy kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży;
  • Aksjologiczny i artystyczny wymiar sztuki sakralnej;
  • Współczesne teorie wartościowania sztuki w kontekście kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży.

Dr Jaroslava Zeleiova
Dr Jaroslava Zeleiova

Program konferencji wypełniły wystąpienia uczestników reprezentujących kilka ośrodków akademickich z kraju (Wrocław, Kraków, Lublin, Bielsko-Biała, Częstochowa, Olsztyn, Katowice) oraz gości z krajów sąsiednich (Trnava - Słowacja, Rivne - Ukraina). Wysłuchano czterech wykładów w sesji plenarnej: ks. prof. KUL dr hab. Mariana Nowaka, ks. dr. hab. Antoniego Reginka, prof. dr. hab. Adama Stankowskiego oraz prof. UWM dr hab. Małgorzaty Suświłło.

Dr hab. Wiesława A. Sacher, opiekun naukowy konferencji
Dr hab. Wiesława A. Sacher, opiekun naukowy
konferencji

Tradycją już się stało, że konferencje organizowane przez Zakład Arteterapii są propozycją nie tylko o charakterze naukowym, lecz w ich programie znajdują się również prezentacje artystyczne. W koncercie inauguracyjnym odbywającym się w siedzibie POSM II st. usłyszeliśmy Koncert a-moll na fagot i orkiestrę smyczkową Antonio Vivaldiego oraz dzieło wokalno-instrumentalne Missa angelica Józefa Świdra na chór żeński, sopran solo, orkiestrę smyczkową i perkusję. Wykonawcami koncertu byli Marcin Wosiński - fagot (z klasy fagotu mgr. Wojciecha Fronta), Anna Noworzyn - sopran, Chór Żeński i Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna POSM II st. w Katowicach pod dyrekcją Szymona Bywalca (przygotowanie chóru Mirosława Knapik).

Prof. dr hab. Mirosława Knapik, kierownik projektu, w ramach którego odbyła się konferencja
Prof. dr hab. Mirosława Knapik,
kierownik projektu, w ramach
którego odbyła się konferencja
  Koncert popołudniowy, o charakterze kameralnym, odbył się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii i był okazją do podziwiania muzycznych talentów młodych artystów - uczniów POSM II st. z klasy mgr. Franciszka Wieczorka, którzy wykonali Trio gitarowe Joaquina Turina Danses gitanes op. 55. oraz z klasy mgr. Leopolda Perka, prezentując jedyny w twórczości Wolfganga A. Mozarta Kwintet klarnetowy A-dur KV 581. Piękne brzmienie tej muzyki było szczególnym akcentem, ponieważ trwa właśnie Rok Mozartowski, w związku z 250 rocznicą urodzin tego genialnego kompozytora.

W sekcji I pierwszej prowadzonej przez dr Annę Łobos i dr hab. Wiesławę Sacher wysłuchano ośmiu wystąpień. Dyskusja nad prezentowaną problematyką była twórcza i interesująca zarówno dla referentów jak i słuchaczy. W sekcji II, kierowanej przez dr. Szymona Bywalca zaprezentowano dziewięć wystąpień będących w większej części opracowaniami skupionymi na muzyczno - filozoficznych aspektach wychowywania i kształcenia, z odniesieniami do estetyki, a także do dydaktyki muzyki. Wymiana myśli wśród uczestników tej sekcji zakończyła się również interesującą i żywą dyskusją, z pewnością będącą źródłem ponownego, głębokiego namysłu nad zawartym w temacie konferencji zestawieniem pojęć.

WIESŁAWA A. SACHER

Autorzy: Wiesława Sacher, Foto: Monika Górecka