Kronika Uniwersytecka - Maj 2006

MEDAL MASARYKA DLA REKTORA

Podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich w Opawie, które odbyło się 16 i 17 marca, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie prof. PhDr. Zdenek Jirásek otrzymali z rąk Konsula Republiki Czeskiej Josefa Byrtusa Medale Jana Masaryka za nadzwyczajny wkład w rozwój polsko-czeskiej współpracy szkół wyższych. Medal Jana Masaryka jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Ministerstwo.

II STUDENCKI FESTIWAL NAUKI I DNI OTWARTE

Uniwersytet Śląski był organizatorem Dni Otwartych i II Studenckiego Festiwalu Nauki, które trwały od 4 do 6 kwietnia na wszystkich wydziałach uczelni i w rektoracie. W ramach festiwalu zorganizowano szereg imprez i spotkań, jak: wykłady, spektakle teatralne, pokazy filmowe, panele dyskusyjne, zajęcia laboratoryjne, wystawy, konkursy oraz warsztaty dotyczące m.in. anatomii zwierząt, sztuki filmowej, romantycznej literatury grozy, mediów, sztuki pomagania, negocjacji, mowy ciała, psychologii widzenia, tworzenia mandali, zagadnień geografii, astronomii, informatyki i wiele innych. Dni Otwarte były okazją do zapoznania się z warunkami studiowania i spotkania się z przedstawicielami wydziałów i jednostek dydaktycznych - studentów i wykładowców.

ZŁOTA IGLICA DLA TADEUSZA ŚLIWY

Tadeusz Śliwa, student Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, zdobył Złotą Iglicę - nagrodę IV Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Ofensiva 2006, który odbywał się od 17 do 26 marca we wrocławskim kinie "Warszawa". Celem festiwalu była prezentacja ambitnego kina artystycznego, bezkompromisowo i niekonwencjonalnie opisującego rzeczywistość. Pokazano autorskie filmy twórców mówiących własnym, oryginalnym językiem.

WYRÓŻNIENIE DLA WYDAWNICTWA UŚ

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego otrzymało wyróżnienie w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej za książkę Danuty Opackiej-Walasek Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku. Wyróżnienie zostało przyznane podczas XII Wrocławskich Targów Książki Naukowej, które odbywały się od 22 do 25 marca. Autorem projektu okładki książki i stron działowych jest Zenon Dyrszka.

WIZYTA WICEPRZEWODNICZĄCEGO CZESKIEGO SENATU

4 kwietnia gościem Uniwersytetu Śląskiego był Petr Pithart - pierwszy wiceprzewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. Podczas Wieczoru Akademickiego wygłosił wykład na temat stosunków polsko-czeskich oraz wręczył trojgu profesorom Uniwersytetu Śląskiego: Halinie Rusek, Czesławowi Głombikowi i Andrzejowi T. Jankowskiemu Honorowe Medale Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, przyznane za wyjątkowe zasługi dla rozwoju polsko-czeskiej współpracy.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

6 kwietnia w sposób uroczysty zostało podpisane porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim i Europejską Akademią Badań nad Życiem, Integracją i Społeczeństwem Obywatelskim (EALIZ) z Austrii. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie organizacji konferencji naukowych, europejskich programów badawczych, publikacji naukowych, a także wsparcia udziału studentów w programach europejskich. Realizatorem porozumienia ze strony UŚ jest Instytut Filozofii.

EALIZ jest europejskim instytutem zorientowanym na problemy życia człowieka w zjednoczonej Europie. Jest to nowoczesne i innowacyjne europejskie centrum kształcenia, badań, dyskusji i spotkań, podporządkowane europejskiemu systemowi wartości i zasadom humanizmu. U podstaw idei założenia Akademii leżały procesy poszerzania się zjednoczonej Europy i stąd jednym z jej głównych zadań jest integracja wewnętrznych przestrzeni życia w wymiarze europejskim. W tym celu zakłada ona współdziałanie różnych grup społecznych dla osiągnięcia europejskiej jedności w wielości.

EALIZ zamierza spełniać rolę platformy umożliwiającej spotkania badaczy, naukowców, polityków, pedagogów, przedstawicieli gospodarki, sztuki i kultury, obywateli i różnych grup zawodowych, przedstawicieli różnych organizacji, stowarzyszeń i religii, różnych państw i narodów, aby w rezultacie osiągnąć większy poziom wzajemnego zrozumienia, tolerancji, solidarności i akceptacji.

Strategicznym celem EALIZ jest rozwijanie współpracy partnerskiej i kooperacji z różnymi instytucjami europejskimi, jak i z odpowiednimi instytucjami państwowymi i społecznymi w różnych krajach Unii Europejskiej.

PROFESOR TADEUSZ NIEDŹWIEDŹ EKSPERTEM METEOROLOGII

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź, Kierownik Katedry Klimatologii na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, został ekspertem Ministerstwa Edukacji i Nauki reprezentującym Polskę w zakresie meteorologii w nowym Komitecie COST (Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) - pod nazwą Earth System Science and Environmental Management (ESSEM). COST podlega European Science Foundation (ESF), jego biuro mieści się w Brukseli. Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) to utrzymywana wspólnie przez 34 państwa europejskie i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach tak zwanych Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny.

ZWYCIĘSTWO UŚ W AKADEMICKICH MISTRZOSTWACH ŚLĄSKA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC

Drużyna Uniwersytetu Śląskiego zwyciężyła w drugiej edycji Akademickich Mistrzostw Śląska w wyciskaniu sztangi leżąc. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z Politechniki Śląskiej, a trzecie z Akademii Wychowania Fizycznego. Zawody, w których wystartowała rekordowa liczba zawodników: 69 mężczyzn i 16 kobiet, odbyły się 31 marca w hali AWF. Jest to już drugie zwycięstwo drużyny UŚ. Na jej sukces złożyły się bardzo dobre wyniki uzyskane przez Marcina Pszczela, Dariusza Nowaka, Kornela Olszewskiego, Bartosza Kozłowskiego, Jarosława Wawrowskiego, Marcina Sufina i Radosława Króla. Łącznie Uniwersytet reprezentowało 13 zawodników i 4 zawodniczki.

UPRAWNIENIA DLA WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Zgodnie z decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał z dniem 27 marca 2006 r. uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Włącznie z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii uprawnienia takie posiada obecnie 10 jednostek UŚ: 7 wydziałów i 3 instytuty.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI LODOŁAMACZEM

Uniwersytet Śląski zdobył pierwszą nagrodę na etapie regionalnym w kategorii Pracodawca nie przedsiębiorca w ogólnopolskim konkursie Lodołamacze, organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Konkurs ma na celu nagrodzenie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz tworzenie kultury organizacyjnej i społecznej sprzyjającej ich potrzebom.

LESZEK BALCEROWICZ. WYKŁAD I DAR DLA UNIWERSYTETU

12 kwietnia gościem Uniwersytetu Śląskiego był prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, Prezes Narodowego Banku Polskiego. Wziął udział w spotkaniu z władzami uczelni i ze studentami, w czasie którego wygłosił wykład Demokracja. Praworządność. Pieniądz oraz podpisał list intencyjny o przekazaniu dotychczasowej siedziby NBP dla Uniwersytetu Śląskiego. Okazją dla wizyty Prezesa NBP było otwarcie nowej siedziby Banku przy ul. Bankowej 1. List intencyjny podpisali: Prezes NBP Leszek Balcerowicz, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski i Prezydent Katowic Piotr Uszok.

WYPRAWA NA SPITSBERGEN

Na Spitsbergen wyruszyła kolejna wyprawa glacjologiczna Uniwersytetu Śląskiego. We współpracy z Instytutem Geofizyki PAN, University of British Columbia, Instytutem Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk, University of Lapland, oraz University of Oslo prowadzone są szeroko zakrojone badania lodowców arktycznych. Kierownikiem naukowym wyprawy jest prof. zw. dr hab. Jacek Jania - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Adiunkt Wydziału dr Mariusz Grabiec prowadzi badania struktury lodowców i pokrywy śnieżnej aparaturą radarową. Z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury wykonywane są wiercenia w lodzie, radarowe sondowania grubości lodowców, pomiary ruchu lodu geodezją satelitarną GPS. Badacze analizują reakcje lodowców na ocieplenie klimatu w ostatnich dekadach. Obszarem szczególnego zainteresowania jest Lodowiec Hansa w pobliżu Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie oraz najgrubsze (ponad 800 m) pole lodowe Archipelagu Svalbard-Amundsenisen na południowym Spitsbergenie. Ten etap badań, stanowiących przygotowanie do IV Międzynarodowego Roku Polarnego (2007/2008), zakończy się w maju br.

ZMARŁ PROFESOR ZDZISŁAW PAWLAK

7 kwietnia zmarł prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Pawlak, Dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w latach 1979-1986, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Jeden z najwybitniejszych uczonych w dziedzinie informatyki. Doktor honoris causa Politechniki Poznańskiej. Wykładowca uczelni w USA, Kanadzie, Japonii, Izraelu, Chinach i wielu krajach europejskich. Nauczyciel wielkiej rzeszy informatyków pracujących w ośrodkach naukowych na całym świecie. Opublikował ponad 200 międzynarodowych publikacji z zakresu informatyki, w tym fundamentalne prace dotyczące stworzonej przez niego teorii zbiorów przybliżonych, rozwijanej obecnie w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie. Był członkiem wielu organizacji naukowych, rad naukowych, komisji i komitetów, w tym komitetów redakcyjnych wielu ważnych światowych czasopism informatycznych.

SUKCESY WE WSPINACZCE

Studenci Uniwersytetu Śląskiego odnieśli sukcesy podczas przeprowadzonych 8 kwietnia w Warszawie Mistrzostw Polski Szkół Wyższych we wspinaczce sportowej. Anna Sztompka wywalczyła potrójne II miejsce: w klasyfikacji generalnej w kategorii czas i wśród uniwersytetów w kategorii czas i trudność. W rywalizacji mężczyzn na podium znaleźli się Damian Sobczyk - podwójne II miejsce w kategorii trudność w klasyfikacji generalnej i wśród uniwersytetów oraz Jakub Momatiuk - III miejsce wśród uniwersytetów w kategorii czas.

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA. NOWE STUDIA PODYPLOMOWE

W maju br. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ zostanie uruchomione nowe studium podyplomowe Zintegrowane działania na rzecz bezpieczeństwa w obszarach zurbanizowanych. Studia są adresowane do osób, które w ramach różnych służb i instytucji (administracji samorządowej i państwowej, Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego itp.) współuczestniczą w zapewnianiu bezpieczeństwa, przede wszystkim w sytuacjach szczególnych jak: zamieszki, klęski żywiołowe, katastrofy, imprezy masowe. Celem studiów jest przygotowanie wskazanych kategorii osób do podejmowania działań profilaktycznych oraz w pełni skoordynowanych działań interwencyjnych.

Studia będą obejmowały zajęcia praktyczne i teoretyczne, dotyczące m.in. takich dziedzin jak socjologia, politologia, pedagogika społeczna, kryminologia, toksykologia, mikrobiologia, epidemiologia, zasady fizjologii i ekologii, zarządzanie i logistyka. Słuchacze studiów uzyskają wszechstronną wiedzę o problemach i sposobach ich rozwiązywania. Wykładowcami będą specjaliści różnych dziedzin Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej, a także praktycy działający w centrach kryzysowych i ratownictwie medycznym oraz twórcy i realizatorzy programów "Bezpieczne Miasto". Studium potrwa dwa semestry.

LAUREACI KAN 2006

Dwoje studentów oraz absolwentka Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ znaleźli się wśród laureatów VII edycji Festiwalu Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN 2006, który trwał od 6 do 9 kwietnia we Wrocławiu. Anna Maszczyńska za film "Jadę do Ciebie, Agnieszko" otrzymała Złotą KANewkę oraz KANewkę Publiczności, Srebrną KANewkę otrzymała Agnieszka Smoczyńska za film "3 love". Wyróżnieniem nagrodzony został Paweł Wysoczański, autor filmu "Punkt widzenia".

REKTOR UŚ NA CZELE RADY GEOLOGICZNEJ

Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek - JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego decyzją Ministra Środowiska Jana Szyszko z 5 kwietnia br. został powołany na Przewodniczącego Rady Geologicznej. Do zakresu działań Rady należy przygotowanie dla Ministra Środowiska opinii w sprawie działalności geologicznej, w tym propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków ochrony oraz racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, geoekologii oraz planowania przestrzennego. Pierwsze posiedzenie nowego składu Rady odbyło się 20 kwietnia w Warszawie.

Opracowała
Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ