Część 2

Stypendyści Ministra Edukacji 2005/2006

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

PIOTR BOGALECKI
student IV roku MISH
otrzymał stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,96
 • członek Koła Naukowego Studentów MISH "WolnoMISHliciele" i Koła Naukowego Literatury Porównawczej "Civitas Mentis"
 • pomysłodawca i współorganizator wykładów otwartych "Odcienie gnozy" /od stycznia 2005/, "Czas i przestrzeń w prawosławiu" /luty 2005/
 • pełni funkcję sekretarza w Kole Naukowym Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym UŚ
 • współorganizator programu naukowego "Tabu w kulturze" / od listopada 2004/
 • uczestnik programu Akademia Artes Liberales
 • autor publikacji naukowych i popularnonaukowych
 • współpracuje z "Gazetą Uniwersytecką UŚ" i miesięcznikiem "Pre-text"
 • aktywny uczestnik wielu konferencji i sesji naukowych
 • laureat nagrody Instytutu Badań Literackich PAN /2002/
 • stypendysta Województwa Śląskiego /2002 / i Prezydenta Miasta Chorzów /2003 i 2004 /
 • w ramach MISH studiuje filologię polską, kulturoznawstwo, filozofię, w ramach programu AAL: filologię polską, filozofię, religioznawstwo, filmoznawstwo
 • posiada górską odznakę turystyczną PTTK
 • jako wolontariusz udziela bezpłatnych korepetycji dzieciom z ubogich rodzin /2003-2005/
 • brał udział w organizacji Ogólnopolskiego Dyktanda Katowice 2003
 • organizator Charytatywnego Festynu Rodzinnego "U Antonika" /czerwiec 2002/
 • uczestniczy w przygotowaniu publikacji Samorządu Studenckiego "Zeszyty Polonistyczne"
 • autor projektu ulotek promujących pismo "Anthropos?" na Festiwalu Nauki

Foto: Artur Bałaziński

JUSTYNA BUDZIK
studentka III roku MISH
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,88
 • działa w zarządzie Studenckiego Koła Naukowego "WolnoMISHlicieli"
 • współorganizatorka cyklu spotkań naukowych "Odcienie Gnozy" /2004-2005/
 • uczestniczy w seminariach Koła Naukowego Literatury Porównawczej Civitas Mentis
 • autorka kilu publikacji i referatów naukowych
 • laureatka I stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz VII miejsca Olimpiady Artystycznej
 • od początku realizuje indywidualny program studiów
 • w ramach MISH studiuje kulturoznawstwo, uczestniczy również w zajęciach na kierunkach: filologia polska i filozofia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie CAE
 • znajomość języka niemieckiego - Zertifikat Deutsch
 • współorganizatorka konferencji i wyjazdów integracyjno-naukowych

JUDYTA CICHOŃSKA
studentka V roku MISH

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,94
 • członkini Koła Naukowego "WolnoMISHliciele"
 • współpracuje z Kołem Naukowym Anglistów oraz z Międzywydziałowym Stowarzyszeniem Dziennikarzy "Mosty"
 • należy do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychologii na Śląsku "Kontakt" /od 2003/
 • uczestniczy w badaniach przeprowadzanych przez Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii w Katowicach /od 2005/
 • autorka artykułów zamieszczanych w gazecie "Na językach"
 • autorka licznych referatów i opracowań
 • uczestniczyła w wielu konferencjach i seminariach naukowych
 • od pierwszego roku realizuje indywidualny program studiów
 • równolegle studiuje psychologię i filologię angielską oraz uczestniczy w zajęciach na kierunkach: politologia, socjologia, kulturoznawstwo i filologia polska
 • odbyła wolontariat w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam w Katowicach /wrzesień 2005/ oraz praktykę z zakresu psychologii na Oddziale Dziennym Szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach /2004 i 2005/
 • uczestniczka warsztatów psychologicznych - Terapia tańcem
 • znajomość języka angielskiego na poziomie FCE
 • ukończyła kurs języka francuskiego i języka niemieckiego
 • w ramach programu Officina Ferraria Rudensia uczestniczyła w przygotowywaniu i prowadzeniu warsztatów edukacyjnych "Nadludzkie spotkania z historią" /wrzesień 2003/

ALEKSANDRA DZIK
studentka V roku MISH
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,83
 • współzałożycielka Sekcji Historii Sztuki przy Kole Naukowym "WolnoMISHliciele"
 • należy do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychologii na Śląsku "Kontakt"
 • udział w projekcie badawczym "Wywiad z artystą" oraz w badaniach na temat stosunku Polaków do referendum akcesyjnego do UE
 • jest autorką badań dotyczących wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych oraz psychologii rodzaju
 • uczestniczy od 4 lat w ogólnopolskim programie indywidualnych studiów międzyuczelnianych Akademia Artes Liberales
 • jest autorką wielu publikacji, opracowań i referatów naukowych
 • wielokrotnie uczestniczyła w interdyscyplinarnych sesjach naukowych, organizowanych przez poszczególne uniwersytety, zrzeszone w programie Akademia Artes Liberales
 • otrzymała stypendium Akademii Artes Liberales (na I, II, III i IV roku studiów)
 • od pierwszego roku do chwili obecnej realizuje indywidualny program studiów
 • równolegle w ramach MISH studiuje psychologię i socjologię oraz uczestniczy w zajęciach na kierunku kulturoznawstwo i lektoratach z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego oraz rosyjskiego
 • ukończyła kurs przewodników beskidzkich oraz kurs wspinaczki skałkowej
 • odbyła praktykę w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach Dotyczących Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy MOPS oraz w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno - Konsultacyjnym w Katowicach
 • posiada certyfikat FCE z języka angielskiego
 • liczne osiągnięcia sportowe w dziedzinie narciarstwa wysokogórskiego oraz ekstremalnych rajdów przygodowych m.in. II miejsce w klasyfikacji Pucharu Polski w Narciarstwie Wysokogórskim /2005/, II miejsce w Mistrzostwach Czech w Ekstremalnych Rajdach Przygodowych "Old Spice Adventure Race 2005"
 • aktywnie zajmuje się działalnością społeczną i organizatorską
 • członkini Klubu Skialpinistycznego "Kandahar" - współorganizowała V Puchar Pilska 2005;
 • związana ze Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich, od 2003 roku należy do Akademickiego Związku Sportowego

DOMINIK GAWĘDA
student V roku MISH
otrzymał stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,68
 • członek Koła Naukowego Kulturoznawców oraz Koła Naukowego Socjologów
 • uczestnik wypraw badawczych Koła Kulturoznawców: "Sankt Petersburg 1703-2003" i "Anatolia 2004"
 • jako ankieter brał udział w badaniach "Kultura organizacji i czynniki motywujące do pracy na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Górnego Śląska" /2004-2005/
 • współpracuje z redakcją Ogólnopolskiego Miesięcznika Studenckiego "Semestr Śląski"
 • uczestniczył w spotkaniach Koła Studenckiego Psychoterapii Psychoanalitycznej, w ramach nauki w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • autor kilku referatów wygłoszonych na konferencjach
 • od pierwszego roku studia według indywidualnego programu
 • równolegle w ramach MISH studiuje socjologię i psychologię, uczestniczy również w zajęciach na kierunkach: filozofia, kulturoznawstwo i filologia polska
 • znajomość języka angielskiego
 • uczestnik wielu konferencji naukowych i warsztatów
 • ukończył szkolenie "Terapia i rehabilitacja w psychiatrii" organizowane przez Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam" w ramach programu PFRON
 • wolontariusz na Dziennym Oddziale Leczenia Psychoz i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu Centrum Psychiatrii w Katowicach oraz w Centrum Samopomocy i Wolontariatu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Psychicznie i ich Rodzin
 • odbył miesięczny staż kliniczny na Oddziale Depresji i Zaburzeń Lękowych w Szpitalu Centrum Psychiatrii w Katowicach
 • współpracował przy organizacji Ogólnopolskiego Dyktanda w Katowicach /2003/
 • podczas wyprawy badawczej "Anatolia 2004" nawiązał kontakty ze studentami Uniwersytetu w Stambule i Ankarze oraz zorganizował dla członków koła spotkanie z imamem meczetu w Goreme

Foto: Artur Bałaziński

KATARZYNA GUTKOWSKA
studentka IV roku MISH
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,86
 • członkini Naukowego Koła Teorii Literatury , Koła Literatury Porównawczej Civitas Mentis oraz Studenckiego Koła Historyków
 • prowadzi systematycznie rozbudowywany projekt poświęcony poezji Tadeusza Różewicza
 • autorka kilku publikacji oraz referatów
 • uczestniczyła w kilku konferencjach naukowych
 • stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w roku 2005
 • od początku indywidualny program studiów
 • równolegle studiuje filologię polską i język hiszpański stosowany, uczestniczy w zajęciach na kierunkach :kulturoznawstwo, psychologia, socjologia i politologia
 • odbyła praktyki pedagogiczne z języka i literatury polskiej oraz z języka hiszpańskiego /wrzesień 2005/
 • Test Of English as a Foreign Language
 • absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im G. Bacewicz w Jaworznie

MAGDALENA HADAŁA
studentka III roku MISH

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,75
 • członkini Koła Naukowego Socjologów Uniwersytetu Śląskiego
 • miesięczny pobyt stypendialny na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie
 • uczestniczka konferencji i sympozjów naukowych
 • otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Ruda Śląska /2002, 2003, 2004/
 • dwukrotna laureatka Wojewódzkiego Konkursu Na Recenzję Teatralną/ 2002, 2004/
 • stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) /2005/
 • od pierwszego roku indywidualny program studiów
 • w ramach MISH studiuje na kierunkach: socjologia i filologia germańska, jednocześnie uczestniczy w zajęciach na kierunkach :kulturoznawstwo i filologia polska
 • wolontariuszka w Miejskim Centrum Informacji i Wolontariatu w Rudzie Śląskiej, prowadzi warsztaty z języka niemieckiego dla osób poszukujących pracy
 • ukończyła kurs dla wychowawców kolonijnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie FCE i niemieckiego - Zentrale Mittelstufenprüfung /Instytut Goethego 2003/

EDYTA JANUS
studentka V roku MISH
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,63
 • członkini Koła Antropologów Społecznych działającego przy Ośrodku Działalności Dydaktycznej w Rybniku
 • prowadziła badania dotyczące form kultury artystycznej na Górnym Śląsku ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność i znaczenie rybnickiego Klubu Filmu Niezależnego
 • autorka wierszy opublikowanych w almanachach poetyckich "Rzeszów 2000", "Opole 2003" oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Młodych Poetów i w tygodniku "Nasza Wspólnota"
 • współpracuje z Ośrodkiem Dydaktycznym w Rybniku, aktywnie bierze udział w organizowanych tam spotkaniach oraz wykładach w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku /od 2003/
 • napisała pracę magisterską pt.: "Kultura (bez)wstydu. Analiza mechanizmów wykorzystania zjawiska wstydu w nośnikach kultury masowej. Konfrontacja: medium - odbiorca"
 • stypendystka Śląskiego Funduszu Stypendialnego w roku 2001 i 2003
 • laureatka nagród i wyróżnień w konkursach poetyckich w Rybniku, Rzeszowie, Tarnowskich Górach , Tychach i Kętach
 • od pierwszego roku studia według indywidualnego programu
 • w ramach MISH studiuje na kierunku psychologia oraz od roku akademickiego 2005/2006 jest słuchaczką studium doktoranckiego na kierunku socjologia; dodatkowo w trakcie studiów uczestniczyła w zajęcia na kierunkach : filologia polska; kulturoznawstwo, teologia i politologia
 • znajomość języka angielskiego i francuskiego
 • wolontariuszka w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
 • współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodych Poetów, z Towarzystwem Miłośników 600-letniego Bierunia oraz z grupą literacką WYRAZ - Kęty
 • uczestniczy w spotkaniach Koła Filmowego przy Klubie Filmu Niezależnego w Rybniku

MAGDALENA KEMPNA
studentka IV roku MISH

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,89
 • jedna z założycielek Studenckiego Koła Naukowego Romantyzmu
 • w ramach prac Koła brała udział w projekcie dydaktyczno-naukowym polegającym na reinterpretacji oraz przybliżeniu współczesnej młodzieży wątków związanych z romantyczną literaturą grozy
 • uczestniczyła w konferencjach i seminariach naukowych
 • przeprowadziła warsztaty literackie dla młodzieży z L.O. im.M. Kopernika w Cieszynie
 • jest autorką wielu referatów naukowych oraz recenzji filmowych i teatralnych
 • od pierwszego roku indywidualny program studiów
 • w ramach MISH studiuje kulturoznawstwo i filologię polską , uczestniczy w zajęciach na kierunkach: filozofia i bibliotekoznawstwo
 • znajomość języka angielskiego na poziomie CAE
 • członkini Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Puls"

JUSTYNA KIJONKA
studentka V roku MISH
otrzymała stypendium Ministra po raz trzeci

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,90
 • członkini Sekcji Medioznawczej oraz Sekcji Antropologicznej Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty"
 • członkini Koła Naukowego Kulturoznawców i Koła Naukowego Socjologów
 • uczestniczka konferencji naukowych: "Czas reklamy" i "Mniejszości bez państwa i grupy regionalne w III Rzeczpospolitej"
 • w ramach współpracy z w Universität Bayreuth uczestniczyła w organizacji letniego uniwersytetu (Sommeruniwersität für Interkulturelle Deutsch-Studien) /lipiec-sierpień 2005/
 • w ramach praktyk brała udział w pracach badawczych dotyczących odbioru społecznego kampanii medialnych przed przystąpieniem Polski do UE prowadzonych przez Zakład Socjologii Polityki WNS
 • autorka wielu referatów i opracowań, publikuje m.in. w miesięczniku społeczno-kulturalnym "Śląsk" oraz w zeszytach naukowych UŚ
 • laureatka drugiej nagrody studenckiego festiwalu teatralnego
 • znajomość języka angielskiego i niemieckiego
 • stypendystka DAAD - Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej /sierpień 2004/
 • od pierwszego roku studia według indywidualnego programu
 • kierunkami wiodącymi w ramach MISH są: socjologia i kulturoznawstwo, uczęszcza również na zajęcia na kierunkach: psychologia, politologia, filozofia i filologia polska
 • aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Katowic - dokumentuje wydarzenia artystyczne miasta i regionu

AGNIESZKA KONDRAT
studentka V roku MISH
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,59
 • członkini Koła Naukowego MISH "WolnoMISHliciele" - organizatorka ogólnopolskich konferencji /2001 i 2004 r. /
 • członkini Koła Naukowego Historyków - organizatorka seminarium trójstronnego "Europa państw, Europa narodów" z udziałem Uniwersytetu Paris VIII Vincennes - Saint Denis oraz Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle
 • dwukrotna uczestniczka badań terenowych prowadzonych w ramach laboratorium antropologicznego na kierunku kulturoznawstwo
 • jest autorką kilku publikacji i referatów
 • uczestniczyła w wielu seminariach i konferencjach naukowych
 • uczestniczka Studenckiego Festiwalu Nauki - prezentacja z zakresu antropologii miasta pt.: "Miasta Magiczne" /kwiecień 2005/
 • od pierwszego roku studia według indywidualnej organizacji
 • podstawowymi kierunkami studiów w ramach MISH są: politologia i kulturoznawstwo, uczestniczy również w zajęciach na kierunkach: psychologia i socjologia
 • odbyła praktykę dziennikarską w Radiu Karolina /lipiec 2002/
 • uczestniczka programu "Staże 2005 - Edycja wiosenna"
 • znajomość języka francuskiego i języka angielskiego na poziomie CAE /czerwiec 2003/
 • członkini Stowarzyszenia Kulturalnego "Kontur" wspierającego szeroko rozumianą twórczość artystyczną
 • pełni funkcję przewodniczącej Rady Samorządu Studenckiego MISH
 • obecnie współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej
 • prowadzi zajęcia i warsztaty dziennikarskie dla młodzieży L.O. im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej /marzec 2004 i maj 2005/

MAŁGORZATA KOŻUSZNIK
studentka III roku MISH

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,60
 • członkini zespołu realizującego projekt "Human System Audit in the Health Care Sector" (HSA) w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci koordynowanego przez Universidad de Barcelona; w ramach projektu pełni funkcje m.in. konsultanta językowego
 • współpraca naukowa z Universidad de Barcelona w Hiszpanii
 • opracowała graficznie i zaprojektowała okładki czterech książek dla Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
 • uczestniczka konferencji naukowej "Reklama - wybór (nie)kontrolowany" /maj 2005/; I Festiwalu Humoru /kwiecień 2005/, Festiwalu Filmowego "Era Nowe Horyzonty" w Cieszynie /2003-2005/ oraz programów edukacyjnych dla młodzieży w telewizji regionalnej
 • posiada certyfikat Republiki Francuskiej ukończenia szkoły średniej w sekcji dwujęzycznej z wykładowym językiem francuskim /2003/
 • od pierwszego roku indywidualny program studiów
 • w ramach MISH studiuje na kierunkach : psychologia, język hiszpański stosowany oraz uczestniczy w zajęciach na kierunkach: filologia polska, politologia
 • znajomość języka angielskiego /FCE/, hiszpańskiego i francuskiego
 • certyfikat ukończenia kursu językowego w University College Cork w Irlandii /2005/

MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ
studentka III roku MISH
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,79
 • członkini Koła Naukowego Kulturoznawców /od października 2004/, Koła Naukowego Folkloroznawców /od października 2005/, Koła Naukowego WolnoMISHlicieli
 • uczestniczyła w X wyprawie Kulturoznawczej Anatolia’04
 • udział w Projekcie "Idol" - badania terenowe będące bazą wyjściową do pracy rocznej "Potrzeba posiadania idola"
 • w ramach MISH studiuje na kierunkach kulturoznawstwo i psychologia, uczestniczy w zajęciach na kierunkach: filologia polska, filozofia, fizyka
 • uczestniczyła w konferencjach naukowych i literackich
 • ukończyła trzystopniowy kurs języka migowego dla nauczycieli oraz kurs "Język migowy w pracy duszpasterskiej",
 • praca w środowisku głuchych w Bytomiu
 • działalność w sekcji plastycznej osiedlowego klubu "Relaks", pomoc przy organizacji aukcji mających wesprzeć finansowo Klub, sekcję plastyczną oraz będących źródłem dofinansowywania świetlicy środowiskowej "Przytulanów"
 • prowadzenie Studenckiej Bazy Namiotowej SKPB Katowice "Polana Wały" w okresie letnim
 • wolontariat w świetlicy prowadzonej przez Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
 • od czerwca 2005 - działalność we Wspólnocie Burego Misia, opiekującej się osobami upośledzonymi fizycznie, psychicznie i umysłowo
 • certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • współpracuje z Magazynem Historycznym "Histmag"

DOMINIKA KRZEMIEŃ
studentka VI roku MISH

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,55
 • przewodnicząca Koła Naukowego "Civitas Mentis" /2001-2004/
 • organizatorka konferencji pt. "A myśl się ku światłu wznosi..." Debiuty staropolskie /listopad 2001/
 • w ramach studiów w Akademii "Artes Liberales" /od 2001/ współpracowała z Instytutem Nauk o Literaturze Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczestniczyła w organizowanych sesjach na: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim /2002/, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach /200/), Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu /2003/ oraz Uniwersytecie Wrocławskim /2004/
 • publikuje w Zeszytach Filologicznych
 • uczestniczka wielu konferencji i sesji naukowych, na których wygłaszała swoje referaty
 • od pierwszego roku indywidualny program studiów, w ramach MISH studia na kierunkach : filologia polska i kulturoznawstwo
 • kontynuuje naukę na dziennych studiach doktoranckich na literaturoznawstwie
 • najlepsza studentka w Akademii "Artes Liberales" w roku akademickim 2002/2003
 • znajomość języka angielskiego na poziomie FCE
 • spotkanie z Czesławem Miłoszem stało się inspiracją do napisania pracy rocznej pt. Wokół "Drugiej przestrzeni" Czesława Miłosza. Prolegomena teozoficzne / czerwic 2003/
 • uczestniczka corocznych spotkań poetów amerykańskich w Krakowie

WIKTORIA LECH
studentka III roku MISH

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,59
 • członkini Koło Dziennikarskiego (WSE im. J. Tischnera w Krakowie), Film Society, Scottish Dancing Society (University of Leeds)
 • ramach wymian studenckich MOST i Erasmus studia w: Uniwersytecie Warszawskim, Uniyersity of Leeds, School of Politics and International Studies
 • publikuje w "Tygodniku Powszechnym"
 • uczestniczyła w seminariach i konferencjach naukowych
 • studia według indywidualnego programu
 • w ramach MISH studiuje politologię, socjologię reklamy i komunikacji społecznej oraz kulturoznawstwo
 • równolegle studiuje Stosunki Międzynarodowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • odbyła praktyki w Telewizji Polskiej / Kraków 2004/ , Dzienniku Polskim /sierpień 2004/ oraz w Teatrze Śląskim w Katowicach /2004/
 • znajomość języka angielskiego na poziomie FCE

NATALIA ŁUKOMSKA
studentka V roku MISH
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,63
 • należy do Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców, Koła Naukowego Slawistów "Światowid" oraz stale współpracuje z Kołem Historyków Kultury
 • semestralne studia na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w ramach stypendium ministerialnego /2005-2006/
 • jest autorką kilku publikacji naukowych, referatów i opracowań
 • uczestniczyła w kilku konferencjach i seminariach naukowych
 • posiada dyplom magisterski na kierunku filologia polska oraz dyplom licencjacki na kierunku filologia słowiańska
 • studia według indywidualnego programu
 • w ramach MISH studia na kierunkach :filologia polska, filologia słowiańska (bohemistyka) oraz zajęcia na kierunkach: reżyseria, kulturoznawstwo, politologia , socjologia
 • praca lektora - nauka języka polskiego jako obcego; Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie /sierpień 2004 -2005/ i Politechnika Śląska /2004-2005/
 • wolontariuszka w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ /2003/
 • jako tłumacz języka czeskiego współpracuje z czasopismem "Świat i Słowo" /od stycznia 2005/
 • instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu przewodnika
 • posiada patent sternika jachtowego
 • znajomość języka czeskiego na poziomie zaawansowanym (Certificate in Czech for Foreigners) /2003/

MARTYNA MARKOWSKA
studentka VI roku MISH
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,66
 • w latach 2004/2005 pełniła funkcje przewodniczącej w Kole Naukowym Filozofii Kultury
 • uczestniczyła w projektach "Tropy kultury japońskiej" /2003-2004/ i "Tabu w kulturze i sztuce" /2004-2005/
 • współpraca naukowa z Uniwersytetem Opolskim i "Warmińsko-Mazurskim
 • stypendium Socrates/Erasmus przyznane na semestralne studia na Uniwersytecie w Sztokholmie w Szwecji na rok akademicki /2005-2006/
 • jest autorką kilku artykułów, referatów i opracowań
 • wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie Otwartym Prezydenta Miasta Sopotu na esej dla młodych twórców /2003/
 • od pierwszego roku studia indywidualne w trybie MISH
 • równolegle studiuje na kierunkach: filozofia i kulturoznawstwo, uczestniczy w zajęciach na kierunkach : filologia angielska, filologia polska, politologia oraz reżyseria na Wydziale Radia i Telewizji UŚ
 • kurs języka fińskiego w stopniu podstawowym
 • posiada certyfikat CAE z języka angielskiego /marzec 2005/
 • współpracuje z internetowym serwisem kulturalnym artPAPIER i Lo-li-ta

KAROLINA PAWLIK
studentka III roku MISH

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,57
 • członkini Koła Filozofii Kultury
 • współorganizatorka cyklu spotkań poświęconych kulturze Japonii /2003-2004/
 • jako członkini Koła WolnoMISHlicieli brała czynny udział w organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji MISH
 • zajmuje się badaniem zagadnienia kobiety w kulturze chińskiej od starożytności do współczesności
 • w ramach Akademii Artes Liberales współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim, uczęszcza na zajęcia na kierunkach japonistyka i kulturoznawstwo dalekowschodnie oraz historia, mitologia, teatr, literatura, sztuka i kino Dalekiego Wschodu
 • jest autorką publikacji i referatów naukowych wygłaszanych na konferencjach
 • laureatka XII Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego pod patronatem ks. Jana Twardowskiego
 • dwukrotna laureatka Olimpiady Języka Rosyjskiego
 • od pierwszego roku indywidualny program studiów
 • ramach MISH studiuje na kierunku: kulturoznawstwo oraz uczestniczy w zajęcia na kierunkach : socjologia, politologia, polonistyka, filologia rosyjska, psychologia
 • odbyła praktykę dziennikarską w redakcji gazety "Chorzowianin" /wrzesień 2004/
 • w ramach warsztatów teatralnych na kulturoznawstwie wystawiła sztukę "Wstać się", która została zakwalifikowana na uniwersytecki festiwal teatralny / współtwórczyni scenariusza, reżyserii, choreografii, scenografii, oprawy muzycznej oraz aktorka/

MARTA PLES
studentka VI roku MISH
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,62
 • jako członkini Koła Naukowego Filozofii Kultury, organizuje i uczestniczy w spotkaniach seminaryjnych, konwersatoriach i wykładach
 • współpracuje z naukowym periodykiem "Anthropos?"
 • pomysłodawczyni i uczestniczka interdyscyplinarnego projektu naukowego "Tabu w kulturze" /2004-2005/
 • uczestniczka międzynarodowego projektu "Allemagne-France-Pologne. Chances et difficultes de l'integration europeenne", realizowanego w ramach umowy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Sorbona VIII w Paryżu i Uniwersytetem im. Marcina Lutra w Halle.
 • współpracuje z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz z Wyższą Szkołą Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 • jest autorką wielu opracowań, publikacji i referatów
 • uczestniczyła w wielu konferencjach oraz sesjach naukowych
 • stypendystka Województwa Śląskiego /2004/
 • od pierwszego roku indywidualny program studiów
 • w ramach MISH studiuje filozofię oraz kulturoznawstwo, dodatkowo w trakcie studiów uczęszczała na zajęcia na kierunkach: język hiszpański stosowany oraz socjologia
 • w latach 2003 - 2005 pracowała w charakterze wolontariuszki w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
 • ukończyła kurs dla kierowników placówek wypoczynku i wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży
 • była współorganizatorką Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych /2004-2005/ oraz Studenckiego Festiwalu Nauki /2005/
 • posiada certyfikat "Certification bilingue" wydany przez ambasadora Francji w Polsce
 • autorka pracy magisterskiej "Koncepcja filozoficzna Leona Brunschvicga jako system"

PRZEMYSŁAW PIWOWARCZYK
student III roku MISH
otrzymał stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,76
 • sekretarz Koła Naukowego "WolnoMISHliciele" 2004/2005
 • współorganizator spotkań koła z cyklu "Gnoza" /2005/
 • w ramach programu Akademii Artes Liberales uczestniczy w zajęciach w Katedrze Judaistyki i w Instytucie Religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w sesjach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski
 • autor publikacji naukowych i referatów
 • współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Tradycją Antyczną na Uniwersytecie Warszawskim i Międzynarodową Szkołą Humanistyczną Europy Środkowej i Wschodniej
 • laureat stypendium Archidiecezji Katowickiej im. bł. Emila Szramka /2003/ oraz Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego /2004-2005/
 • laureat XV edycji Konkursu Indeksów Studentów Pierwszych Lat Studiów, organizowanym przez Związek Górnośląski, Koło Bogucice, za rok akademicki 2003/2004
 • studia według indywidualnej organizacji
 • w ramach MISH studiuje politologię i historię oraz uczestniczy w zajęciach na kierunkach: socjologia, filozofia i teologia
 • znajomość języka angielskiego
 • laureat nagrody Rady Miejskiej Sosnowca 2002/2003
 • animator oazowy i animator bierzmowańców w parafii p.w. św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach
 • posiada kurs wychowawcy kolonijnego
 • autor szeregu haseł, głównie z dziedziny judaistyki, w Wikipedii, Wolnej Encyklopedii Internetowej

Foto: Artur Bałaziński

EDYTA RZEŹNIK
studentka IV roku MISH

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,73
 • jako aktywna członkini Naukowego Koła Integracji Europejskiej uczestniczy w konferencjach naukowych, debatach oksfordzkich, spotkaniach z przedstawicielami polskiej polityki, nauki i kultury
 • uczestniczyła w badaniach oczekiwań pracodawców wobec władz samorządowych, systemu oświaty i przyszłych absolwentów oraz przesłanek rozwoju siemianowickiego rynku pracy z włączeniem do tego procesu bezrobotnych /czerwiec 2005/
 • uczestniczyła w projekcie badawczym "Prasa lokalna i jej funkcje" /lipiec-sierpień 2003/
 • współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii i AdMinistracji w Bytomiu, a także z Międzynarodową Szkołą Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego
 • współpracuje z Magazynem "Pre-text", w którym zamieszcza własne publikacje o tematyce naukowej, społecznej i kulturalnej, głównie z zakresu stosunków międzynarodowych
 • laureatka konkursu "Zdobądź Parlament Europejski" - praca " Polska w Unii, Unia w Polsce. Bilans rocznego członkostwa naszego kraju w europejskich strukturach " /październik 2005/
 • uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych poruszających problematykę związaną z Unią Europejską, szeroko rozumianą polityką międzynarodową i społeczno-gospodarczą
 • w ramach MISH studiuje na kierunkach: politologia i historia, uczestniczy w zajęciach na kierunkach : socjologia, filozofia, pedagogika, psychologia, filologia klasyczna, kulturoznawstwo
 • znajomość języka angielskiego na poziomie FCE
 • odbyła praktykę zawodową w Urzędzie Miasta Chorzów

MARTA STRZODA
studentka III roku MISH

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,78
 • członkini Koła Naukowego Historyków Kultury oraz Koła Naukowego Animatorów Kultury
 • w ramach badań surveyowych w wiosce Wolimirz na Pogórzu Izerskim zbierała informacje dotyczące Teatru Klinika Lalek oraz dokumentację fotograficzną
 • autorka filmu dokumentalnego o malarzach metafizykach z Grupy Janowskiej ; "Przeniknięcie - rzecz o Erwinie Sówce" /luty 2005/
 • wykonanie instalacji "Re-witalizacja" umieszczonej na terenie Galerii Szybu Wilson w Katowicach
 • autorska wystawa fotograficzna "Crimea 2005"
 • jest autorką publikacji literackiej, referatów oraz wierszy "Garden Bridże Katowice" oraz "Walc na cztery ręce z jednym przecinkiem"
 • uczestniczyła w wielu konkursach literackich
 • laureatka I Turnieju o Złote Pióro /2002/
 • współorganizatorka i uczestniczka I Krajowego Ponurego Festiwalu Animacji - Zrzeszenie Animatorów Kultury "Wziernik" (2005)
 • nagroda Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza dla najlepszych absolwentów szkół średnich /2003/
 • od pierwszego roku indywidualny program studiów
 • w ramach MISH studiuje na kierunkach: psychologia i kulturoznawstwo , jednocześnie uczestniczy w zajęciach na kierunkach :filozofia , teologia oraz w Akademii Sztuk Pięknych
 • współpraca z SOSW dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej / 2004 - 2005/
 • prowadzi stałą współpracę z Przedszkolem nr 9 w Dąbrowie Górniczej
 • organizatorka i uczestniczka wyprawy rowerowej "Follow the sun" do Szwecji /2003/ oraz wyprawy etnograficznej na Krym /2005/

Foto: Artur Bałaziński

PAWEŁ TOMCZOK
student V roku MISH

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,78
 • członek Koła Naukowego Studentów MISH "WolnoMISHliciele"
 • prowadzi badania dotyczące powieściopisarstwa historycznego Teodora Parnickiego w ramach Akademii Artes Liberales prowadzi badania dotyczące filozofii hermeneutycznej i filozofii języka (Uniwersytet Jagielloński) oraz badania dotyczące historii intelektualnej Republiki Weimarskiej (Uniwersytet Wrocławski )
 • jest autorem kilku publikacji i referatów m.in. "W masce teorii" /2001/, 'Rozmowa o rozmowie, rozmowa o życiu" /2003/
 • uczestniczył w konferencjach i sesjach naukowych
 • kilkukrotny laureat Olimpiad Filozoficznych
 • w ramach MISH studiuje filozofię i filologię polską, a także uczestniczy w zajęciach na kulturoznawstwie oraz filozofia, filologia polska, religioznawstwo na UJ i nauki o komunikacji na UW

AGNIESZKA TURSKA
studentka IV roku MISH
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,90
 • przewodnicząca Koła Naukowego Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty"
 • jest inicjatorką i organizatorką szeregu przedsięwzięć naukowych, debat i spotkań z przedstawicielami świata mediów i polityki, m.in. I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej nt. "Siła polskich mediów - czwarta czy pierwsza władza?" /grudzień 2004/, "Public Relations - informacja czy manipulacja?" oraz "Warsztatów przed kamerą" w trakcie Festiwalu Nauki Uniwersytetu Śląskiego /kwiecień 2005/
 • jest Redaktorem Naczelnym miesięcznika internetowego "Pre-text" , współpracuje przy redagowaniu Zeszytów Naukowych "Mosty. Antropologia - Medioznawstwo" oraz Pism Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego
 • członkini Koła Naukowego Polityki Lokalnej i Regionalnej oraz Studenckiego Koła Naukowego Public Relations "Impress" ; współtwórczyni projektu utworzenia Międzywydziałowego Koła Turystyki Górskiej przy UŚ
 • na łamach "Pre-textu" zamieściła wiele artykułów o tematyce naukowej, społecznej i kulturalnej oraz wywiadów
 • uczestniczka programu badawczego "Prasa lokalna i jej funkcje" /lipiec-sierpień 2003/; inicjatorka oraz realizatorka międzyuczelnianego projektu badawczego mającego na celu wypracowanie strategii promocji miasta Hel /2004-2005/
 • podjęła współpracę naukową z Forum Prawa Publicznego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, publicystycznych i publicystyczno-naukowych
 • w ramach MISH studiuje psychologię i politologię, uczestniczy w wybranych zajęciach na kierunkach: filologia polska i socjologia
 • od pierwszego roku studia według indywidualnej organizacji
 • uczestniczyła w wielu konferencjach i seminariach naukowych
 • laureatka regionalnego i uczelnianego konkursu Primus Inter Pares 2005
 • zdobyła certyfikatu I stopnia instruktora aerobiku
 • odbyła praktykę dziennikarską w redakcji Górnośląskiego Informatora Kulturalnego /wrzesień 2003/ , w redakcji "Życia Bytomskiego" /wrzesień 2004/
 • stale utrzymuje współprace naukową z Biurem Promocji i Reklamy Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu
 • jest wolontariuszką w firmie Promarte, zajmującej się promocją sztuki
 • pomysłodawczyni i redaktor działu "Rozmowa miesiąca" w "Gazecie Uniwersyteckiej UŚ"
 • współpracuje z dwumiesięcznikiem fotograficznym "Fotofan" i "Wiadomościami Zagłębia"
 • uczestniczyła i współpracowała przy dokumentacji i realizacji reportażu "Piętno" /TVP Katowice/
 • członkini śląskiego oddziału Studenckiego Forum Business Centre Club
 • współorganizatorka I Studenckiego Festiwalu Nauki /kwiecień 2005/

KATARZYNA WRÓBLEWSKA
studentka VI roku MISH

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,68
 • członkini Naukowego Koła Teorii Literatury /od 2000/
 • w ramach działalności Koła współorganizowała konferencję naukową "Muzyka i Literatura"
 • prowadziła badania z zakresu psychologii rekreacji, których wyniki zostały opublikowane w "Kulturze Fizycznej" /2004/
 • jest autorką kilku publikacji i opracowań naukowych
 • uczestniczyła w konferencjach naukowych
 • autorka pracy magisterskiej "Psychologiczna analiza przebiegu i skuteczności postępowania mediacyjnego między dorosłymi przestępcami a ofiarami"
 • od pierwszego roku indywidualny program studiów
 • równolegle studiuje psychologie i filologię polską oraz uczęszczała na zajęcia na kierunkach politologia, socjologia i filozofia
 • odbyła praktyki dziennikarskie i psychologiczne m.in. w redakcji "Gościa Niedzielnego" /lipiec 2002/, w Policyjnej Izbie Dziecka w Katowicach /sierpień 2003/, w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM /lipiec 2004/
 • jest wolontariuszką w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Górnośląskiego Centrum Medycznego ŚAM w Katowicach /od marca 2005/

MAŁGORZATA ZDECHLIK
studentka VI roku MISH
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,96
 • członkini studenckiego Koła Naukowego Językoznawców , Koła Naukowego Teatrologów, Studenckiego Koła Naukowego Romantyzmu, Koła Naukowego Filozofii Kultury oraz Koła Naukowego Muzykologów przy Wydziale Historycznym UJ
 • współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz z Akademią Muzyczną w Katowicach
 • napisała pracę magisterską pt.: "Muzyczność poezji Adama Mickiewicza na przykładzie ballad Stanisława Moniuszki "
 • kontynuacja dalszej pracy naukowej w ramach studiów doktoranckich
 • autorka wielu publikacji, opracowań naukowych oraz esejów
 • pisze kompozycje muzyczne na fortepian, chór i zespoły kameralne
 • uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych i konkursach
 • stypendystka Województwa Śląskiego /2003/
 • laureatka I nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku w IV Ogólnopolskim Konkursie Wokół Witolda Lutosławskiego /1999/
 • w ramach MISH studiuje filologię polską i kulturoznawstwo, równolegle studiuje muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • uczestniczyła w zajęciach na kierunkach: historia, filozofia, socjologia oraz w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na kierunku: teoria muzyki
 • odbyła praktyki pedagogiczne i dziennikarskie
 • ukończyła kursy z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego
 • ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu oraz w sekcji rytmiki, posiada tytuł nauczyciela rytmiki
 • stale doskonali umiejętność gry na fortepianie
 • współpracuje z Młodzieżowym Chórem Mieszanym "Resonans con tutti" im. Norberta Kroczka w Zabrzu

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

ANNA GORCZYCA
studentka V roku fizyki
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 5,0
 • aktywna członkini Koła Naukowego Fizyków
 • prowadzi badania nadprzewodnictwa w sieciowych układach elektronowych w obecności pola magnetycznego, gdy widmo energetyczne tworzy fraktalną strukturę zwaną motylem Hofstadtera
 • uczestniczy w seminariach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Fizyczne w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego
 • studia według indywidualnego programu, od IV roku podjęła studia specjalistyczne w Zakładzie Fizyki Teoretycznej
 • laureatka Wojewódzkiego Konkursu z biologii oraz z języka angielskiego
 • laureatka Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2000/2001
 • stale doskonali znajomość języka angielskiego, ukończyła kurs przygotowujący do egzaminu FCE
 • uczestniczka programu wymiany kulturalnej Camp America, organizowanego przez American Institute For Foreign Studies (AlFS)
 • uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Koło Naukowe Public Relations "lmPress" działające przy WNS
 • współorganizuje udział młodzieży szkół średnich w wykładach i pokazach doświadczeń prowadzonych przez Zakład Dydaktyki Fizyki i Zakład Fizyki Jądrowej w Instytucie Fizyki UŚ

AGNIESZKA KLAMA
studentka IV roku matematyki
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,99
 • pełni funkcję przewodniczącej i skarbnika Koła Naukowego Matematyków
 • współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Łódzką oraz Uniwersytetem w Debreczynie (Węgry)
 • autorka wielu referatów wygłoszonych na sesjach wyjazdowych lub spotkaniach Koła Naukowego Matematyków UŚ
 • uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i warsztatów młodych matematyków
 • laureatka stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2001/2002
 • studiuje według indywidualnego programu na specjalności matematyka teoretyczna
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie Grundstufe 2 /2005/
 • posiada certyfikat "SHAOLIN KUNG FU - CHANGCHUAN PAIHUO" stopnia "nowicjusz 3"
 • autorka wykładów "Twierdzenie Banacha o punkcie stałym" oraz "Matrix Transposed" wygłoszonych w ramach spotkań z młodzieżą szkół średnich /współpraca ze Śląskim Stowarzyszeniem Oświatowym "Delta"/
 • uczestniczka kursu pedagogicznego

TOMASZ KOCHANEK
student V roku matematyki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,75
 • aktywny członek Koła Naukowego Matematyków UŚ
 • współorganizator trzech sesji wyjazdowych Koła
 • autor trzech wykładów wygłoszonych dla młodzieży licealnej: 'Zasada szufladkowa Dirichleta', 'Uniwersalna maszyna Turinga' , 'Co widać w trójkącie Pascala?'
 • uczestnik dwóch naukowych seminariów zakładu równań funkcyjnych w instytucie matematyki UŚ /2003/2004
 • autor wielu referatów wygłoszonych na sesjach wyjazdowych i spotkaniach Koła Naukowego Matematyków UŚ
 • uczestniczył w kilku obozach naukowych, warsztatach i konferencjach Kół Naukowych
 • uzyskał 6 miejsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym im. V. Jamika w Ostrawie /2005/; już trzykrotnie reprezentował UŚ na tym konkursie
 • studia według indywidualnego programu
 • studiuje równolegle na dwóch specjalnościach: teoretycznej oraz informatycznej
 • prowadzi zajęcia w kółku dla olimpijczyków przeznaczonym dla kandydatów do startu w Olimpiadzie Matematycznej
 • dwukrotne reprezentował UŚ na Ogólnopolskich Targach Edukacji

Foto: Artur Bałaziński

KAROLINA KOZIEŁ
studentka V roku fizyki
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,50
 • członkini Koła Naukowego Fizyków / do 2005 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Koła/
 • uczestniczy w pracy badawczej "Badanie efektu piezoelektrycznego w PZT i PZT +O,2%Nb"
 • organizatorka III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych 2004 w Głuchołazach i I Sesji Zimowej Koła Naukowego Fizyków /Węgierska Górka, 2003/
 • w ramach działalności Koła współpracuje z Kołem Naukowym Fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską
 • uczestniczka licznych ogólnopolskich konferencji i seminariów kół naukowych
 • studiuje według indywidualnej organizacji
 • równolegle jest studentką II roku ekonofizyki
 • wolontariuszka w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i zagrożonych niedostatkiem w ramach programu "A,B,C i co dalej" MOPS w Katowicach
 • wolontariuszka zajęć warsztatów terapii zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi
 • stypendium Prezydenta miasta Żory za wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym /2004/2005/
 • organizatorka sesji wykładów dla uczniów gimnazjów i liceów: "Fizyka na wesoło"
 • członkini Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Stowarzyszenia Edukacji Europejskiej
 • brała udział w organizacji Debaty Oxfordzkiej "Szczyt w Kopenhadze sukcesem Polski"
 • zdobyła Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence)- /2005/
 • uczestniczka amerykańskiego programu Work & Travel USA /2005/
 • ukończyła kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży/2004/
 • brała udział w organizacji Debaty Oxfordzkiej "Szczyt w Kopenhadze sukcesem Polski"
 • członkini Klubu Sportowego Żory-Osmosis oraz Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • wolontariuszka zajęć warsztatów terapii zajęciowej z osobami intelektualnie niepełnosprawnymi

ROMUALDA KOZIEŁ
studentka V roku fizyki
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,66
 • członkini Koła Naukowego Fizyków /do 2005 była przewodniczącą Koła/
 • w ramach działalności Koła współpracuje z Kołem Naukowym Fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską
 • uczestniczy w pracy badawczej - "Własności dielektryczne domieszkowanej wapniem ceramiki PBZT"
 • uczestniczka licznych ogólnopolskich konferencji i seminariów kół naukowych
 • stypendium Prezydenta miasta Żory za wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym /2004/2005/
 • studiuje według indywidualnej organizacji
 • równolegle jest studentką II roku ekonofizyki
 • uzyskała Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence)- /2005/
 • uczestniczka amerykańskiego programu Work & Travel USA /2004-2005/
 • organizatorka sesji wykładów dla uczniów gimnazjów i liceów: "Fizyka na wesoło"
 • członkini Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • wolontariuszka zajęć warsztatów terapii zajęciowej z osobami intelektualnie niepełnosprawnymi
 • członkini Stowarzyszenia Edukacji Europejskiej
 • brała udział w organizacji Debaty Oxfordzkiej "Szczyt w Kopenhadze sukcesem Polski"
 • członkini Klubu Sportowego Żory-Osmosis oraz Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Fizycznego

AGATA NOWAK
studentka V roku matematyki
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,95
 • aktywnie uczestniczy w pracach Koła Naukowego Matematyków
 • autorka referatu ,,0 pewnym problemie Józefa Tabora" opartego na wynikach własnych prac
 • uczestniczyła w organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński V Warsztatach dla Młodych Matematyków poświęconych teorii aproksymacji oraz w VI warsztatach poświęconych teorii operatorów
 • brała udział w konferencji naukowej z zakresu równań funkcyjnych z udziałem studentów i naukowców z uniwersytetu w Debreczynie
 • laureatka wielu olimpiad i konkursów matematycznych
 • studia według indywidualnego programu
 • ukończyła kurs języka angielskiego oraz kurs jazdy konnej
 • prowadzi kółko matematyczne dla uczniów liceum przygotowujących się do startu w zawodach i konkursach matematycznych
 • udział w korespondencyjnym konkursie zadaniowym zorganizowanym przez redakcję czasopisma "Matematyka"

MICHAŁ OCHMAN
student III roku fizyki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 5,0
 • jest aktywnym członkiem Koła Naukowego Matematyków w UŚ
 • wygłosił referat "Rachunek prawdopodobieństwa prawie wszędzie" na obozie naukowym organizowanym przez Koło Naukowe Matematyków /wrzesień 2004/
 • w ramach indywidualnej organizacji studiów zrealizował I i II rok studiów
 • posiada dyplomu "Programowanie strukturalne i obiektowe w języku Pascal" - poziomi średnio-zaawansowanym /2002/
 • dwukrotnie otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie uzdolnionej młodzieży szkolnej
 • podjął studia na kierunku fizyka, za zgodą Prorektora ds. Kształcenia, będąc uczniem II klasy LO
 • w roku akademickim 2004/2005 immatrykulowany, przyjęty został na II rok studiów, uzupełnił brakujące przedmioty z I roku

POLA SIWEK
studentka IV roku matematyki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,93
 • członkini Koła Naukowego Matematyków Uniwersytetu Śląskiego
 • uczestniczka Międzynarodowej Konferencji "The Theory of functional equations and inequalities and their applications" , na której wygłosiła referat w języku angielskim
 • wygłosiła wykład dla licealistów: "Konstrukcje geometryczne i algebra" /luty 2005/
 • uczestniczyła w kilku konferencjach i warsztatach matematycznych
 • studia według indywidualnego programu
 • równoległe na drugim kierunku studiowała matematykę i chemię w ramach MISM-P /2002-2003/
 • ukończyła Kurs sanitarny w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz kurs wychowawcy kolonijnego

WIRGINIA WYROBEK
studentka IV roku matematyki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,71
 • aktywna członkini Koła Naukowego Matematyków Uniwersytetu Śląskiego, w ramach Koła uczestniczy w sesjach wyjazdowych i letnich obozach
 • Współpraca z Kołami Naukowymi Matematyków Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Łódzkiej
 • autorka referatów wygłaszanych na kilku sesjach i warsztatach naukowych
 • jako członkini Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego współuczestniczy w organizowaniu wielu imprez studenckich
 • stypendystka Funduszu Lokalnego "Ramża"
 • studia według indywidualnego programu
 • posiada certyfikat znajomości języka angielskiego FCE
 • aktywna członkini stowarzyszenia Mensa Polska /od 1999/ oraz Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Gier i Łamigłówek "Sfinks"
 • zajmowała się promowaniem Uniwersytetu Śląskiego na VI i VII Ogólnopolskich Targach "Edukacja 2004" i "Edukacja 2005" w Katowicach

Wydział Filologiczny

MAJA CHOJNACKA
studentka V roku kulturoznawstwa
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,74
 • inicjatorka i członkini Polonistycznego Koła Młodych Dydaktyków, organizatorka konferencji i szkoleń oraz autorka publikacji naukowych zamieszczanych na stronie internetowej Koła
 • współzałożycielka Artystycznego Koła Studentów Kulturoznawstwa KONtuART, członek zespołu artystycznego
 • współzałożycielka Koła Znawców Współczesności MODERN ART i autorka strony internetowej
 • autorka licznych artykułów, utworów poetyckich opublikowanych m.in. w piśmie "Po-mysł", miesięczniku studenckim "Semestr" i w "Gazecie Uniwersyteckiej UŚ"
 • uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych
 • współorganizatorka VI Forum Kultury Słowa /październik 2005/
 • laureatka stypendium Marszałka Województwa Śląskiego dla szczególnie uzdolnionych studentów /2004/
 • laureatka Nagrody im. J. Horskiego dla najlepszego polonisty /2001/
 • studia według indywidualnej organizacji
 • ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. J. Kiepury w Sosnowcu
 • organizatorka wykładów, szkoleń i warsztatów dla studentów województwa śląskiego w ramach akcji "Tolerancyjny dla świata 2005" ; współorganizowała konferencję "Młodzież - zdrowie - profilaktyka. Rzeczy ważne."
 • organizatorka wykładów dla studentów UŚ: "Spotkania z Orientem", "Religie świata" i "Kontakty bliskowschodnie"
 • redaktor nieperiodyku kulturalnego studentów Wydziału Filologicznego "ARTyleria" /do 2004/
 • organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Dyktando 2003"
 • odbyła praktyki w organizacjach pożytku publicznego: Stowarzyszenie "Bez granic", Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS, Fundacja dla Śląska
 • posiada certyfikat ze szkolenia dla Profilaktyka HIV/AIDS, STI w środowisku lokalnym metodą streetworkingu i partyworkingu - I i II stopień

DAMIAN DZIURA
student II roku filologii francuskiej (studia MU)

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,75
 • członek Koła Naukowego Romanistów /uczestnictwo w konferencjach, organizacja pokazów filmowych oraz obchodów Tygodnia Francuskiego/
 • członek Erasmus Spain Cádiz /reprezentowanie Polski na Universidad de Cádiz poprzez czynne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, propagowanie polskiego języka i kultury /
 • członek Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich
 • odbył staż badawczy w L'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) Francja /listopad 2005/
 • studia w ramach programu Socrates/Erasmus na Universidad de Cádiz, Hiszpania /październik 2004 czerwiec 2005/
 • odbył staż pedagogiczny na Uniwersytecie Letnim - Campus International , Francja /sierpień 2003/
 • autor kilku publikacji prasowych oraz licznych referatów
 • uczestnik wielu konferencji i sesji naukowych
 • zdobył 23 miejsce na 2600 nadesłanych prac w międzynarodowym konkursie "10 mots de la Francophonie" /marzec 2003/
 • stypendysta Rządu Francuskiego - stypendium wyjazdowe w celu realizacji projektu badawczego w dziedzinie przekładu
 • w ramach wolontariatu prowadził pozalekcyjne zajęcia z języka francuskiego w Gimnazjum nr 13 w Sosnowcu
 • indywidualna organizacja studiów na kierunku : język francuski
 • równolegle studiuje na drugim kierunku studiów filologię hiszpańską
 • ukończył kurs języka niemieckiego
 • wolontariusz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • organizator pobytu i koncertów francuskiego zespołu jazzowego Question & Answer /czerwiec 2002/
 • uczestniczył w Warsztatach Teatralnych w roku akademickim 2001/2002

IZABELA JURKOWSKA
studentka V roku kulturoznawstwa

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,75
 • członkini Koła Historyków Kultury
 • stypendystka programu Socrates/Erasmus
 • studiowała na Uniwersytecie "L'ORIENTALE" w Neapolu /marzec-lipiec 2005/
 • indywidualna organizacja studiów, równolegle studiuje italianistykę na Wydziale Filologicznym
 • autorka kilku referatów
 • zajęła IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Filmie
 • ukończyła kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • odbyła staże w Towarzystwie Ubezpieczeniowym "TUW" i Szkole Języków Obcych "Profi-Lingua" oraz praktyki w Wydawnictwie Naukowym "Śląsk"
 • znajomość języka włoskiego, angielskiego i francuskiego
 • jest autorką wywiadu z włoskim reżyserem, twórcą "Kina Paradiso" - Giuseppe Tornatore

AGNIESZKA LACH
studentka II roku filologii rosyjskiej

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,50
 • członkini Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych
 • w ramach Koła Naukowego Politologów redaguje "Szkice o państwie i polityce" /tomy V-VII/
 • publikacje w "Szkicach o państwie i polityce" /"Koncepcja człowieka w Starym Testamencie", "Judaistyczna koncepcja wybrania i przymierza", "Legenda o Wielkim Inkwizytorze na tle teodycei chrześcijańskiej" /
 • uczestniczyła w międzynarodowej konferencji Droga Ukrainy
 • równoległe realizuje studia doktoranckie na WNS Uniwersytetu Śląskiego na kierunku politologia
 • znajomość języka angielskiego i niemieckiego
 • jest redaktorem programowym audycji muzycznych w Studenckim Studiu radiowym Egida

AGATA OLSZÓWKA
studentka III roku filologii hiszpańskiej
otrzymała stypendium Ministra po raz trzeci

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,50
 • członkostwo i praca w Kole Naukowym "WolnoMISHliciele"
 • współpracuje z Kołem Naukowym Filozofów oraz ze Studenckim Kołem Teologów
 • przygotowała i przedstawiła na Uniwersytecie w Grenadzie prace naukową "Refleksja polityczna w islamie. Charakterystyka i ewolucja" /styczeń 2005/
 • w ramach stypendium programu Socrates studiowała na Uniwersytecie w Grenadzie /październik 2004-luty 2005/
 • uczestniczka licznych konferencji naukowych
 • absolwentka politologii - specjalność samorządowa /czerwiec 2004/
 • posiada uprawnienia pedagogiczne /lipiec 2004/
 • certyfikat ukończenia kursu języka hiszpańskiego w Centro de Lenguas Modernas w Grenadzie
 • w ramach MISH przygotowuje prace magisterską na kierunku socjologia
 • uczestniczyła w otwarciu wystawy fotograficznej "Pasja" zorganizowanej przez Beskidzkie Towarzystwo Fotograficzne /listopad 2004/
 • członkini Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich
 • współorganizowała imprezę "Dzień po hiszpańsku" /czerwiec 2006/

TERESA RĄCZKA
studentka IV roku filologii polskiej

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,67
 • aktywna działalność w Studenckim Kole Naukowym Językoznawców /2003/
 • prowadzi samodzielną pracę nad przygotowanymi projektami badawczymi związanymi z mitologią słowiańską, zagadnieniem SMS-ów oraz pojęciem "regionu", a symboliką "środka"
 • w ramach programu Socrates/Erasmus współpracuje z Daugavpils Universitate /semestr letni 2005/2006 /
 • prezentowała swoje referaty na dwóch konferencjach naukowych zorganizowanych przez Uniwersytet Szczeciński /2003/ i Uniwersytet Śląski /2004/
 • brała udział w konkursach poetyckich
 • II etap rekrutacji do Akademii Artes Liberales w Warszawie /2003/
 • laureatka Primus Inter Pares
 • otrzymała stypendium Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. A. Graczyńskiego /2005/
 • studiuje według indywidualnego programu; równolegle na kierunku : języki wschodniosłowiańskie
 • jest na IV roku nauki w klasie fortepianu w Prywatnym Studium Muzycznym w Mikołowie

ANNA STEPOWANY
studentka V roku filologii polskiej
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,87
 • przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców
 • w ramach prac nad słownikiem terminów (meta)leksykograficznych pod redakcją dr Moniki Bielińskiej współpracuje z pracownikami filologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawskiego i Opolskiego
 • uczestniczyła w badaniach językowych - poprawnościowo-komparatystycznych opartych o wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów śląskich szkół i studentów
 • uczestniczka licznych konferencji i seminariów naukowych
 • autorka publikacji, referatów i opracowań naukowych m.in. "Przydatność i skuteczność komputerowych narzędzi poprawności językowej", "Analiza narzędzi językowych edytora tekstu Word pakietu Microsoft Office 2003", "Językoznawstwo korpusowe w Polsce. Stan obecny"
 • indywidualna organizacja studiów
 • studiuje równolegle na kierunku informatyka i internet w Szkole Informatyki i Internetu w Gliwicach
 • ukończyła kurs "Podstawy sieci i systemy oprogramowania Microsoft Windows 2000", "Microsoft Windows 2000 Server", "Administrowanie systemem NetWare 5"
 • adMinistrator strony internetowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców

MONIKA STERNAK
studentka V roku filologii polskiej

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,75
 • aktywna praca w kołach naukowych - Krytyki Literackiej, Komunikacji Kulturowej, Socjologii Reklamy i Komunikacji Społecznej
 • uczestniczyła w badaniach socjologicznych przeprowadzanych przez studenckie koło naukowe Socjologii Reklamy i Komunikacji Społecznej
 • publikuje artykuły w gazecie studentów UŚ "Suplement"
 • redaktor naczelna gazety parafialnej "Wieści z Górki" /publikacje artykułów i wierszy własnego autorstwa/
 • autorka referatów odczytywanych na wielu konferencjach naukowych /"Kicz w reklamie " "Kap kap płynie czas"/
 • czynnie i systematyczny uczestniczy w seminariach naukowych i w konferencjach naukowych
 • udział w konkursach literackich /Hyde Park/ i sportowych /Maraton Aerobiku/
 • studia według indywidualnego programu na specjalnościach: komunikacji społecznej i pedagogicznej
 • równolegle studiuje na kierunku : Socjologia Reklamy i Komunikacji Społecznej
 • praktyka w Zagłębiowskiej Izbie Gospodarczej w Dąbrowie Górniczej
 • ukończenie kursu dla wolontariuszy organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu
 • certyfikat potwierdzający ukończenie kursu języka angielskiego
 • pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Dyktanda 2003
 • wolontariuszka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach
 • współorganizuje imprezy kulturalno-oświatowe na terenie Dąbrowy Górniczej

MAGDALENA SZCZEPOCKA
studentka IV roku kulturoznawstwa

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,80
 • członkini Koła Naukowego Historyków Kultury i Koła Naukowego Filozofów Kultury
 • inicjatorka powstania Koła Naukowego Estetyków - funkcja przewodniczącej
 • współuczestniczy w projekcie Koła Naukowego Estetyków pod hasłem "Żywioły i zmysły"
 • w ramach kontaktu między teoretykami i praktykami sztuki nawiązała współpracę z młodymi artystami z Akademii Sztuk Pięknych
 • autorka publikacji do internetowego periodyku "artPapier" - "Antropologiczne konteksty Zaratustry Krystiana Lupy", "Refleksje na marginesie Sekretnej sztuki aktora, słownika antropologii teatru"
 • indywidualnego programu studiów
 • planuje uzupełnić indywidualny program o zajęcia z zakresu komparatystyki i literatur obcych oraz filozofii religii i filozofii Wschodu
 • współorganizatorka ogólnopolskich konwentów fanów fantastyki /Dracool -Gliwice, Imladris - Kraków i Kłakon -Warszawa/, na których wygłosiła referaty na tematy filmoznawcze oraz antropologiczne
 • współredaguje jeden z największych polskich serwisów internetowych poświęconych szeroko pojętej fantastyce "Poltergeist"

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

MAGDALENA SOKOŁOWSKA
studentka II roku biologii (studia MU)

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,75
 • członkini Studenckiego Koła Naukowego Zoologów /od 2003/ i Studenckiego Koła Naukowego Botaników /2002/
 • w ramach działalności Koła Naukowego Botaników uczestniczy w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach /od maja 2005/
 • uczestniczy w wielu projektach naukowo-badawczych
 • prowadzi współpracę naukową z Uniwersytetem Opolskim
 • autorka kilku publikacji naukowych i referatów wygłaszanych podczas wykładów w kołach naukowych: "Zbiorowiska słonoroślowe wybrzeża Bałtyku" SKNZ /styczeń 2004/ "Rośliny obce - mechanizmy inwazji" SKNB /styczeń 2004/
 • uczestniczka konferencji naukowych
 • uczestniczka wyprawy naukowej Studenckiego Koła Zoologów UŚ na Hel /listopad 2003/
 • ukończyła kurs dydaktyki przedmiotu "Przyroda" ; kurs "Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju" /2005/; Kurs Uniwersytetu Bałtyckiego "A Sustainable Baltic Region" /listopad 2004 - luty 2005/; kurs koordynatora warsztatów ekologicznych przeprowadzony przez British Council /kwiecień 2005/
 • wolontariuszka w rezerwacie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków "Karsiborska Kępa" / sierpień 2003/
 • dwukrotnie uczestniczyła w Summer School in Ecology and Biodiversity - Zakład badania Ssaków PAN /maj 2004 i 2005/
 • uczestniczka obozu paleontologicznego w Krasiejowie /sierpień 2004/

Opracowano na podstawie wniosków stypendialnych
Źródło: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/
studenci/tekst/stypendysci_min.php

Autorzy: Foto: Artur Bałaziński