Kronika Uniwersytecka - Kwiecień 2006

PREZENTACJA KALENDARZA I WYSTAWA ZDJĘĆ STUDENTÓW

Uniwersytet Śląski i Kinoteatr Rialto byli organizatorami prezentacji kalendarza UŚ na rok 2006 i wystawy zdjęć autorskich studentów uczelni: Doroty Howikowicz i Wojciecha Długosza z Wydziału Artystycznego oraz Pawła Dyllusa i Michała Żuberka z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Uroczystość odbyła się 27 lutego w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Kalendarz Uniwersytetu Śląskiego został zaprojektowany przez Andrzeja Kowalczyka - wykładowcę Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ. Wykorzystano w nim fotografie Adama Palenty, studenta realizacji obrazu telewizyjno-filmowego i fotografii WRiTV, pochodzące ze szkolnej etiudy "Alkmena". Fotografie Doroty Howikowicz to impresje na tematy związane z dojrzewaniem. Pokazują symboliczne kontaktowanie się dziecka ze światem dorosłych.

Wojciech Długosz jest autorem "dwoistych obrazów" - cyklu zdjęć o różnej tematyce, których cechą wspólną jest parzysta ekspresja motywów.

Zdjęcia Pawła Dyllusa stanowią fragment cyklu realizowanego w metrze i jego okolicach w różnych miastach Europy, docelowo świata. Bohaterami zdjęć są ludzie, którym fotograf stara się ukraść i uwiecznić jedną klatkę z życia, w szaleńczej, codziennej gonitwie po własnym mieście.

Michał Żuberek zaprezentował fotografie czarno-białe będące zapisem działania w przestrzeni.

15-LECIE SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego świętowała 15 lat istnienia. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 27 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie UŚ w Katowicach.

Szkoła to jednostka Uniwersytetu Śląskiego, której oferta dydaktyczna skierowana jest przede wszystkim do cudzoziemców. Jest najdłużej działającą tego typu placówką w regionie. Kształci studentów, a także przedstawicieli działających na Śląsku firm (dotychczas były to m.in. Ernst & Young, Roca Polska, Leroy Merlin, Bank Śląski, Auchan, Browary Górnośląskie). Jej działalność obejmuje przede wszystkim kursy językowe, studia podyplomowe, a także badania dotyczące recepcji literatury polskiej za granicą. Wydaje własne czasopismo - półrocznik "Postscriptum". Do tej pory w kursach wzięli udział obcokrajowcy z 59 państw całego świata. Studenci uczą się języka polskiego, biorą udział w seminariach poświęconych historii, kulturze i czasom współczesnym naszego kraju, uczestniczą w bogatym programie kulturalnym i turystycznym. Poznają region, mają możliwość zapoznania się z dorobkiem polskiej kinematografii czy spotkania z wybitnymi Polakami.

UMOWA ZE "SŁOWAKIEM"

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek i dyrektor I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie Przemysław Fabjański podpisali umowę o współpracy dydaktycznej. Jest to pierwsza tego typu umowa naszej uczelni. Od 1 września br. UŚ będzie sprawował naukowy patronat nad Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, obejmującym liceum ogólnokształcące i nowo tworzone gimnazjum akademickie dla uczniów o szczególnych zdolnościach matematyczno-przyrodniczych.

Umowa przewiduje m.in. konsultacje autorskich programów nauczania przygotowywanych przez nauczycieli szkoły, współpracę w procedurze kwalifikacji uczniów oraz prowadzeniu wykładów inauguracyjnych i śródsemestralnych. Pracownicy zespołu umożliwią studentom UŚ obserwację zajęć szkolnych oraz odbywanie praktyk w klasach gimnazjalnych i licealnych, a także przeprowadzanie badań wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

SPOTKANIE Z POSŁEM DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO JERZYM BUZKIEM

28 lutego gościem Uniwersytetu Śląskiego był Poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Wziął udział w spotkaniu z władzami uczelni i osobami odpowiedzialnymi za finansowanie badań naukowych na Uniwersytecie Śląskim i w Akademii Ekonomicznej, zatytułowanym 7. Program Ramowy UE - Program badawczo-rozwojowy: szanse wynikające z Programu dla uczelni wyższych.

I KONKURS FOTOGRAFICZNY UŚ - "NAUKA W OBIEKTYWIE"

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek zaprosił pracowników i studentów UŚ do wzięcia udziału w I Konkursie Fotograficznym Uniwersytetu Śląskiego - "NAUKA W OBIEKTYWIE". Tematem pierwszej edycji konkursu jest Śląsk okiem naukowca. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia autorskie wykonane jako dokumentacja naukowa lub przy okazji realizacji programów badawczych (ministerialnych, statutowych, własnych, a także badań zleconych) związanych z Górnym Śląskiem lub województwem śląskim.

Celem nadrzędnym konkursu i biennale fotograficznego, nawiązującego swoją tematyką do realizowanych na Uniwersytecie Śląskim projektów badawczych, jest promocja dorobku naukowego jego pracowników i studentów. Konkurs będzie się odbywał cyklicznie co 2 lata, każdorazowo z innym tematem przewodnim. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3 tys. zł, laureaci II i III miejsc odpowiednio 2 tys. i 1 tys. zł. Najlepsze prace zostaną opublikowane w kalendarzu ściennym UŚ.

MICHAŁ JOHN - LAUREAT KONKURSU NESTLÉ

Michał John, student V roku politologii, IV historii i II psychologii na Uniwersytecie Śląskim, został laureatem International Nestlé Discussion Forum 2005 w kategorii SALES case study - Produkty impulsowe w kioskach prasowych.

Forum Nestlé jest międzynarodowym konkursem dla studentów polegającym na znalezieniu rozwiązania jednego z kilkunastu rzeczywistych problemów biznesowych przygotowanych przez menadżerów Nestlé z placówek firmy w 8 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nagrodą dla finalistów jest szkolenie menadżerskie w Nestlé.

Zadanie, w którym Michał zdobył pierwsze miejsce, polegało na opracowaniu najefektywniejszego systemu dotarcia z produktami Nestlé do patronackich kiosków prasowych firmy Ruch SA. Uczestnicy musieli przygotować plan działań handlowych i promocyjnych, którymi można wpływać na asortyment oraz sposób ekspozycji produktów Nestlé w kioskach, a także określić, jakie warunki finansowe muszą zostać spełnione, aby zaproponowany system był ekonomicznie uzasadniony. Menadżerowie oceniający prace zwracali uwagę na kompleksowe podejście do problemu oraz analizę różnych jego aspektów, logiczną argumentację i umiejętność obrony swojego stanowiska, a także kreatywność.

Michał John w ubiegłym roku został jednym z laureatów X edycji ogólnopolskiego konkursu "Grasz o staż", wygrywając praktykę w Dziale Komunikacji Korporacyjnej Agora S.A. w Warszawie.

FRANKOFONIA 2006

Marzec bieżącego roku był na Uniwersytecie Śląskim czasem frankofonii. Przez cały miesiąc na uczelni odbywały się liczne konferencje, targi książki, spotkania, koncerty, pokazy i projekcje przybliżające i promujące język, kulturę i historię krajów francuskiego obszaru językowego. 8 marca był obchodzony jako Dzień Frankofonii. 13 marca odbyła się współorganizowna przez Urząd Miasta Katowice i Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach konferencja Katowice i Saint Étienne, miasta wczoraj - dziś. Poprzemysłowa transformacja i najnowsze projekty urbanistyczne miast partnerskich. Od 10 do 15 marca trwał przegląd filmów braci Dardenne. Dzień Alzacji odbył się 29 marca.

Organizatorami imprez byli studenci Koła Naukowego Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych przy współpracy samorządu studenckiego Wydziału Nauk Społecznych i MSNP, Koło Naukowe Romanistów oraz Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ. Honorowy patronat nad Dniem Frankofonii objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski i ośrodek Alliance Française.

SESJA SPECJALISTYCZNA AKADEMII ARTES LIBERALES

Na Uniwersytecie Śląskim odbyła się sesja specjalistyczna Akademii Artes Liberales pod hasłem Kultura. Język. Spotkanie. Sesja obejmowała udział w spotkaniach, wykładach, koncertach i wystawach, a także zwiedzanie m.in. starych osiedli górniczych w Giszowcu i Nikiszowcu oraz Biblioteki Śląskiej. Sesja, w której wzięli udział studenci uniwersytetów polskich będący uczestnikami Akademii - ogólnopolskich elitarnych studiów międzywydziałowych, trwała od 6 do 10 marca. Organizatorami były wydziały Pedagogiki i Psychologii oraz Filologiczny. W uroczystym rozpoczęciu sesji wzięły udział władze uczelni: JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, prof. UŚ dr hab. Anna Łabno - Prorektor ds. Kształcenia i prof. UŚ dr hab. Barbara Kożusznik - Prorektor ds. Współpracy i Promocji. Wykład inauguracyjny Humanistyka - wspólnota - przekład wygłosił prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek.

KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI - IN MEMORIAM

10 marca w Katowicach rozpoczął się kongres poświęcony pamięci Krzysztofa Kieślowskiego. 13 marca minęła 10. rocznica śmierci wybitnego reżysera, patrona Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Przez pięć dni w katowickich kinach będzie można oglądać etiudy i filmy fabularne Kieślowskiego. 12 marca w kinoteatrze Rialto odbyło się spotkanie z współpracownikami reżysera. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprezentowała nadzwyczajny koncert - Krzysztof Kieślowski in memoriam, podczas którego wykorzystano fragmenty muzyki Wojciecha Kilara do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Kazimierza Kutza i Janusza Majewskiego. Obok muzyki prezentowane były kadry z filmów, a na estradzie NOSPR-u wystąpili wybitni polscy aktorzy współpracujący niegdyś z Krzysztofem Kieślowskim: Grażyna Szapołowska, Artur Barciś i Zbigniew Zamachowski. Jako solista wystąpi Waldemar Malicki (fortepian), a całość poprowadził José Maria Florencio.

Kongres objął również wystawę fotografii Kieślowskiego oraz sympozjum poświęcone jego wpływowi na kino światowe. Zainaugurował obchody Roku Krzysztofa Kieślowskiego. Organizatorami byli Polski Instytut Sztuki Filmowej i Instytucja Filmowa "Silesia Film".

WIZYTA AMBASADORA KANADY NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

9 marca gościem Uniwersytetu Śląskiego był nowo mianowany Ambasador Kanady David Preston. Ambasador spotkał się z JM Rektorem UŚ prof. zw. dr. hab. Januszem Janeczkiem, z którym omówił kwestie współpracy uczelni z kanadyjskimi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi, oraz odwiedził Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej na Wydziale Filologicznym UŚ, gdzie zapoznał się z działalnością utworzonego w 2000 roku Centrum Studiów Kanadyjskich. Była to już kolejna wizyta reprezentanta Kanady na Uniwersytecie Śląskim. W ubiegłych latach kilkakrotnie jego gościem był Ambasador Ralph Lysyshyn. W roku 2005 uczelnia zorganizowała Dni Kultury Kanadyjskiej.

UNIWERSYTECCY STYPENDYŚCI FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Trzech przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego znalazło się wśród laureatów konkursu Stypendia krajowe dla młodych uczonych na rok 2006 organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej: mgr Marcin Binkowski, mgr Michał Zatoń i dr Andrzej Bąk. Marcin Binkowski jest doktorantem na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, Michał Zatoń na Wydziale Nauk o Ziemi, dr Andrzej Bąk pracuje na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Konkurs został rozstrzygnięty 24 lutego. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 25 marca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

SPOTKANIE Z WOJEWODĄ

22 marca o godz. 14.00 w auli Wydziału Prawa i Administracji UŚ odbyło się spotkanie z dr. Tomaszem Pietrzykowskim, wojewodą śląskim, który przedstawił perspektywy rozwoju województwa. Organizatorami spotkania byli Studenckie Koło Naukowe Polityki Lokalnej i Regionalnej oraz Samorząd Studencki Wydziału Nauk Społecznych.

"MEDIA SKRYPT" - NOWE PISMO

Ukazał się pierwszy numer kwartalnika "Media Skrypt" - pisma adresowanego do dziennikarzy, rzeczników prasowych, osób odpowiadających za działania public relations w urzędach, firmach i instytucjach oraz naukowców, studentów i wszystkich osób zainteresowanych specyfiką funkcjonowania mediów na Śląsku. Patronat naukowy nad wydawnictwem objął Zakład Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Gazeta zawiera teksty dziennikarzy śląskich mediów (m.in. Gazety Wyborczej, Dziennika Zachodniego, Telewizji Katowice, Polskiej Agencji Prasowej) oraz praktyków PR (rzeczników prasowych prokuratur, sądów, urzędów miejskich, międzynarodowych korporacji i in.), a także naukowców Zakładu Komunikacji Społecznej i Zakładu Dziennikarstwa.

Pismo obejmuje zasięgiem region Śląska. Jego celem jest ukazanie specyfiki i uwarunkowań pracy dziennikarzy i służb prasowych, co pozwoli obu środowiskom na lepszą współpracę i integrację. Specyfiką "Media Skryptu" będzie połączenie strony praktycznej i teoretycznej obu zawodów: na jego łamach gościć będą zarówno wybitni i popularni dziennikarze, jak i specjaliści przedstawiający naukowe ujęcie problematyki komunikacji społecznej. Szczególne miejsce zajmie w nim także "Galeria fotoreporterów", zawierająca najlepsze zdjęcia etatowych pracowników i współpracowników śląskich gazet.

SPOTKANIE Z DYREKTORAMI

23 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie JM Rektora UŚ z dyrektorami 50 szkół ponadgimnazjalnych regionu śląskiego. Spotkanie dotyczyło ustalenia zakresu współpracy, trybu rekrutacji młodzieży na studia oraz konsultacji propozycji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w sprawie nowej matury: tzw. listy twardych przedmiotów maturalnych, z których średnia byłaby podstawą przyjęcia na studia.

Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ