Krzysztof Kieślowski w 10. rocznicę śmierci

In memoriam

10 marca br., w 10. rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, w katowickim kinoteatrze "Rialto" rozpoczęły się obchody Roku Krzysztofa Kieślowskiego. Inauguracją obchodów był kongres "Krzysztof Kieślowski - In Memoriam", podczas którego odbyły się: koncert muzyki filmowej w wykonaniu NOSPR, przegląd filmów Krzysztofa Kieślowskiego i jego uczniów, wystawa zdjęć reżysera, pokaz najnowszych etiud studentów Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, a także konferencja animatorów kultury i władz samorządowych.

Głównymi organizatorami przedsięwzięcia były: Instytucja Filmowa "Silesia-Film" i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Współorganizatorami Prezydent Miasta Katowice, Uniwersytet Śląski-Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach oraz Górnośląskie Centrum Kultury. Imprezę wsparli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Prezydent Miasta Katowice.

Uczestnicy obchodów mieli możliwość uczestniczenia w wielu projekcjach filmowych oraz imprezach towarzyszącyc. W kinoteatrze "Rialto" zorganizowano przegląd twórczości Krzysztofa Kieślowskiego - od pierwszych etiud zrealizowanych w PWSFTviT po "Trzy kolory". Przeglądowi towarzyszyły projekcje etiud studentów Kieślowskiego, dzisiaj znanych reżyserów: Piotra Łazarkiewicza, Andrzeja Czarneckiego, Krzysztofa Langa, Teresy Kotlarczyk. W "Rialcie" odbyła się także zorganizowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, konferencja kin studyjnych, DKF-ów i ośrodków animacji kultury filmowej. Krzysztof Kieślowski bardzo cenił działalność dyskusyjnych klubów filmowych i atmosferę, jaka towarzyszyła spotkaniom i rozmowom ludzi zakochanych w filmie, dlatego też miejsce oraz termin spotkania, nie był przypadkowy. Nawiązany w ten sposób bezpośredni kontakt z kierownikami kin tradycyjnych, organizatorami imprez i festiwali filmowych - czyli ludźmi upowszechniającymi kulturę filmową w całym kraju, powinien mieć przełożenie na dalszą współpracę.

11 marca 2006 roku - koncert NOSPR
11 marca 2006 roku - koncert NOSPR

W konferencji uczestniczyła Agnieszka Odorowicz - dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, która omówiła m.in. ustawę o kinematografii i działalność Instytutu, w tym promocję polskiego kina w Los Angeles i Berlinie, przejmowanie zobowiązań likwidowanych agencji oraz przygotowanie programów operacyjnych i systemu naboru wniosków. Zaapelowała o jedność środowiska i wspólne działanie na rzecz upowszechniania kultury filmowej w Polsce.

Podczas spotkania dużo uwagi poświęcono również wsparciu dystrybucji. Wicedyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Jacek Wilczyński omówił program wspierania dystrybucji polskich filmów oraz filmów artystycznych, a także nowy system dofinansowania przez PISF promocji polskich filmów wchodzących na ekrany.

Uczestnicy kongresu i dziennikarze zaproszeni zostali na premierowy pokaz filmu "Piekło" Danisa Tanovica, drugiej (po "Niebie" Tykwera) części trylogii według pomysłu Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza.

Również w sobotę w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbył się koncert muzyki filmowej Wojciecha Kilara, dla uczczenia pamięci Krzysztofa Kieślowskiego. W ten sposób oficjalnie otworzono obchody Roku Krzysztofa Kieślowskiego. Koncert, wyreżyserował Laco Adamik według scenariusza Henryka Baranowskiego. Orkiestrą dyrygował José Maria Florêncio, partie solowe na fortepianie wykonał Waldemar Malicki. W programie znalazły się utwory z filmów "Pan Tadeusz", "Ziemia obiecana", "Smuga cienia", "Kronika wypadków miłosnych" - Andrzeja Wajdy, "Paciorki jednego różańca" i "Perła w koronie" - Kazimierza Kutza, "Zazdrość i medycyna" - Janusza Majewskiego, "Bilans kwartalny" i "Kontrakt" - Krzysztofa Zanussiego. Aktorzy Kieślowskiego: Grażyna Szapołowska i Zbigniew Zamachowski czytali fragmenty książki Stanisława Zawiślińskiego Ważne żeby iść.

Foto: Rafał Ulicki
Dr Krystyna Doktorowicz, Dziekan WRiTV
im. K. Kieślowskiego z współorganizatorami
konferencji w "Rialcie"

W niedzielę 12 marca, ponownie w kinie "Rialto" spotkali się współpracownicy, uczniowie i przyjaciele Kieślowskiego - reżyserzy Krzysztof Wierzbicki, Henryk Baranowski, Natalia Koryncka-Gruz, Magdalena i Piotr Łazarkiewiczowie, Jacek Petrycki, Kazimierz Kutz, biograf Stanisław Zawiśliński i prowadzący rozmowę profesor Andrzej Gwóźdź. Wspominano styl pracy i osobowość reżysera, wpływ, jaki wywarł na życie i twórczość innych.

Jeszcze tego samego dnia w Muzeum Śląskim otwarto wystawę zdjęć autorstwa Krzysztofa Kieślowskiego, zaś po południu odbyła się konferencja z udziałem gości z polski i zagranicy na temat oddziaływania kina Kieślowskiego na Europę i świat.

Obchody 10. rocznicy śmierci Krzysztofa Kieślowskiego zamknięto 14 marca projekcjami najnowszych etiud filmowych studentów Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Trzech kolorów : "Niebieskiego" "Białego" i "Czerwonego".

WANDA RAJMAN

Autorzy: Wanda Rajman, Foto: Rafał Ulicki