Rekrutacja w Chinach

Można zadać sobie pytanie, dlaczego Uniwersytet Śląski zdecydował się na promocję i rekrutację w Chinach? Intuicyjnie, odpowiedź jest dla prawie każdego oczywista. Aby uzasadnić podjęte decyzje, skrótowo można przedstawić następujące dane. Od chwili wejścia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) następuje integracja gospodarki chińskiej z gospodarką globalną. Wzrost gospodarczy Chin stale się zwiększa i wynosi 8-10% GDP rocznie. Dobrze działająca gospodarka potrzebuje wykształconych kadr.

Według danych statystycznych Ministerstwa Edukacji Chin ilość studentów wynosi około 14,4 ml (dane za rok 2003) i wydaje się być dalej niewystarczająca, by zaspokoić potrzeby gospodarki. Rekrutacja na studia wynosi: na studiach licencjackich - ok. 3,8 ml, na studiach magisterskich - ok. 220 tys. na studiach doktoranckich - ok. 48 tys. przy jednocześnie deklarujących chęci studiowania - ok. 9 ml. To są fakty rynkowe. W sferze społecznej, obowiązująca w Chinach polityka jednego dziecka stworzyła sytuację, w której rodzice dokładają wszelkich starań, aby zapewnić swojemu dziecku jak najlepszą przyszłość i dać jak najwyższe wykształcenie. Sytuacja społeczno-ekonomiczna ugruntowująca się obecnie w Chinach tworzy rynek edukacyjny o prawie nieograniczonych możliwościach.

Uroczyste otwarcie stoiska polskiego Study in Poland.
Uroczyste otwarcie stoiska polskiego
Study in Poland. Na zdjęciu Ambasador
RP w Pekinie Krzysztof Szumski
oraz redaktor naczelna miesięcznika
edukacyjnego"Perspektywy" Wiesława
Siwińska

Uniwersytet Śląski prowadzi rekrutację studentów na rynku chińskim według starannie opracowanego planu marketingowego, który obejmuje opracowanie literatury promocyjnej, reklamę oraz bezpośredni kontakt z studentami. Podstawową informacją w tym ogromnym przedsięwzięciu jest fakt, że po raz pierwszy w historii Uniwersytetu pojawiła się konkretna oferta edukacyjna studiów w języku angielskim. Mamy nadzieję, że wpłynie to zachęcająco na zainteresowanych podjęciem studiów, gdyż perspektywa spędzenia jednego roku wyłącznie na nauce języka polskiego w większości przypadków odstraszała zainteresowanych. Od nowego roku akademickiego 2006/2007 studenci zagraniczni będą mogli studiować na poziomie licencjackim i magisterskim w języku angielskim w pełnym zakresie studiów na kierunkach matematyka, fizyka i chemia. Na sześciu innych kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, geologia, geografia i geofizyka studenci mogą podjąć studia w krótszych okresach nauki, mianowicie 1 czy 2 semestry. Zadowolenie z pojawienia się oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych zakłóca fakt, że proponowane kierunki studiów cieszą się małą popularnością wśród studentów.

Spotkanie agentów rekrutujących studentów oraz przedstawicieli uniwersytetów organizowane przez Chinese Global Education Alliance w hotelu Traders w Pekinie
Spotkanie agentów rekrutujących studentów oraz
przedstawicieli uniwersytetów organizowane przez
Chinese Global Education Alliance w hotelu
Traders w Pekinie

Bardzo ważnym elementem promocji jest posiadanie dobrych materiałów reklamowych, dlatego też Dział Współpracy z Zagranicą dołożył wszelkich starań, aby materiały były przygotowanie na najwyższym poziomie, prezentujące wyczerpujące informacje w języku angielskim o kierunkach studiów, siatkach studiów, warunkach przyjęcia na studia, warunkach życia w kampusach uniwersyteckich itp. Materiały promocyjne są opracowane w formie broszur - prospektusów, płyt CD oraz w formie ulotek w języku chińskim.

Następnym istotnym komponentem planu marketingowego jest reklama, która, w warunkach Uniwersytetu, jest realizowana za pośrednictwem internetu. Dział Współpracy z Zagranicą prowadzi stronę internetową www.english.us.edu.pl, na której prezentowana jest oferta edukacyjna naszej Uczelni. Popularność strony wśród widzów zagranicznych jest duża i stale wzrasta, a obecnie wynosi ponad 80 tys. wizyt w ciągu miesiąca. Od lutego 2006 Uniwersytet Śląski posiada także stałą, na okres 1 roku, reklamę na chińskiej stronie internetowej www.chuguo.cn. Reklama jest w języku chińskim i prezentuje ofertę edukacyjną Uniwersytetu w kolumnie "rekomendowane uniwersytety". Strona internetowa chuguo jest bardzo popularna wśród młodzieży w Chinach. Codziennie odwiedza ją 1 mln osób.

Konferencja prasowa zorganizowana w Ambasadzie Polskiej w Pekinie. Na zdjęciu przedstawiciele chińskich mediów
Konferencja prasowa zorganizowana w Ambasadzie
Polskiej w Pekinie. Na zdjęciu przedstawiciele
chińskich mediów

Kolejnymi etapami planu były bezpośrednie spotkania z środowiskiem chińskim, ze studentami, dziennikarzami oraz agentami rekruterami. Obejmowały one uczestnictwo w targach edukacyjnych, które odbywały się w dniach 18 i 19 lutego 2006 roku w Pekinie na terenach wystawowych China World Trade Centre. Wiosenne targi CIEET są najważniejszą imprezą edukacyjną w roku. Ogółem w targach wzięło udział 372 wystawców z 24 krajów świata. Największym wystawcą była Wielka Brytania oraz Australia, z których odpowiednio 106 i 60 uniwersytetów wzięło udział w targach. Uniwersytet Śląski prezentował swoją ofertę edukacyjną na wspólnym stoisku misji uniwersytetów polskich pod tytułem Study in Poland.

Spotkanie z dziennikarzami zorganizowała Ambasada Polska w Pekinie, która w swoich pomieszczeniach zwołała konferencję prasową. Tematem spotkania była oferta edukacyjna polskich uniwersytetów dla środowiska chińskiego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem dziennikarzy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele następujących mediów: Xin Jing Bao - The Beijing News, Sina.com - Education Cannel, Qianlong.com - Culture and Education Channel, Xinhua Agency, Zhongguo Qingnian Bao - Chinese Education paper, Zhongguo Qingnian Bao - China Youth Daily, China Radio International. Możliwość przekazanie kompleksowych informacji o polskiej ofercie edukacyjnej było bardzo ważnym elementem tworzenia pozytywnego klimatu w mediach chińskich dla polskiej edukacji. Dziennikarze pytali między innymi o sprawy ewentualnych stypendiów i pomocy dla studentów chińskich, o bezpieczeństwo w kampusach uniwersyteckich oraz o problematykę uznawalności studiów.

Chińskia strona internetowa www.chuguo.cn, na której Uniwersytet Śląski prezentuje swoją ofertę edukacyjną
Chińskia strona internetowa www.chuguo.cn, na której
Uniwersytet Śląski prezentuje swoją ofertę edukacyjną

Na rynku edukacyjnym w Chinach działa obecnie kilkuset agentów i agencji rekrutacyjnych za pośrednictwem których na studia za granicę wyjechało ok 750 tys. studentów. Działalność agenta jest bardzo ważna w procesie rekrutacji, bez którego wielu studentów nie podołałoby przejść cyklu przygotowania i opracowania aplikacji. Jego praca jest płatna i obejmuje działania od promocji oferty uczelni poprzez wyselekcjonowanie odpowiednich studentów, pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, przeprowadzenie "interview", pomoc w wypełnieniu wniosków wizowych aż do zbierania opłat za studia. Spotkanie z agentami rekrutującymi studentów na studia zagraniczne było wyznaczone w hotelu Traders w Pekinie. W trakcie spotkania przeprowadzono wiele rozmów i nawiązano wiele kontaktów biznesowych. Rezultatów jednak nie należy spodziewać się natychmiastowo, ale tylko w efektach naboru studentów chińskich na przyszły rok akademicki.

ADAM KURZEJA

Autorzy: Adam Kurzeja