SMOKI W UNIWERSYTECIE

W dniach 6-10 marca br. Uniwersytet Śląski gościł kilkunastu studentów z placówek akademickich w całej Polsce. Przyjechali oni, by kontynuować ferment intelektualny - jak powiedział JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek podczas uroczystej inauguracji Sesji Specjalistycznej Akademii Artes Liberales.

Akademia Artes Liberales jest szczególną instytucją. Zrzesza studentów niespokojnych duchem, którzy studia traktują jako możliwość realizacji własnych pasji i marzeń. To studia o charakterze interdyscyplinarnym, które pozwalają na zadomowienie się na odległych obszarach wiedzy humanistycznej. Pozwalają na projektowanie własnego międzyuczelnianego toku studiów, kontakt i niejednokrotnie ścisłą współpracę z wybitnymi uczonymi z całej Polski. Akademia przełamuje schemat znany "stacjonarnym" żakom. Studenci czerpią wiedzę nie tylko podczas wykładów, warsztatów, treningów czy ćwiczeń. Perełką są jedno- czy dwutygodniowe sesje naukowe, organizowane kilkakrotnie w ciągu roku. W tym roku to właśnie Uniwersytet Śląski stał się organizatorem sesji specjalistycznej dla niezaspokojonych naukowo i żądnych wiedzy humanistów. -To dla naszego uniwersytetu pierwsze tego rodzaju doświadczenie w kontakcie z młodzieżą wybitnie uzdolnioną, która studiuje w ramach Akademii. Jesteśmy jednym z trzech uniwersytetów, które przystąpiły do tej niezwykle cennej, moim zdaniem, inicjatywy - mówi prof. Zofia Ratajczak, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, organizator przedsięwzięcia.

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec

KULTURA - JĘZYK - SPOTKANIE - w tych obszarach zawierały się dyskusje, prelekcje, ćwiczenia. Dyskusje - przede wszystkim. Rzadko studenci zgadzali się z tezami wykładowców, a jeśli już zostały one przeforsowane wówczas nie sposób było zaspokoić ciekawości słuchaczy. Standardowe półtoragodzinne bloki okazywały się zbyt krótkie, by usatysfakcjonować żaków. Stąd dysputy przenosiły się często z uczelnianych sal przed Teatr Śląski, do stołówki, a nawet do katowickich kafejek

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek podczas swojego wykładu
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek
podczas swojego wykładu

W ramach zorganizowanych zajęć studenci uczestniczyli w naukowych spotkaniach z prof. dr. hab. Tadeuszem Sławkiem (Humanistyka - wspólnota - przekład), prof. dr. hab. Piotrem Żmigrodzkim (Słowniki językowe jako świadectwo historii i kultury), prof. dr hab. Ewą Sławkową (Sposoby porozumiewania się przedstawicieli różnych kultur), dr. Zbigniewem Spendlem (Metodologia jako język nauki), prof. dr. hab. Wiesławem Banysiem (Metody odwieloznaczniania słów w języku naturalnym), dr hab. Zofią Dołęgą. Sesję zaszczycił swoją obecnością prof. dr hab. Bruce Duncan MacQuueen. -Dziś można zapytać czy sesja specjalistyczna powinna być jeszcze bardziej specjalistyczna, czy nasz temat nie był zbyt ogólny i tym samym nie rozproszył zainteresowań studentów. Początkowo miałam wrażenie, że dobra jest właśnie taka koncepcja, dająca szerokie możliwości łączenia różnych dyscyplin. Dziś nie jestem już pewna czy jest to słuszne i czy w przyszłości należy tę koncepcję podtrzymywać. Z rozmów ze studentami wywnioskowałam, że bardziej byliby zainteresowani zagadnieniami psychologicznymi. Niemniej bardzo wysokie noty w końcowej punktacji uzyskały również te zajęcia, które nie były związane z obszarem psychologii. Stąd jestem w pewnej rozterce - opowiada prof. dr hab. Zofia Ratajczak.

Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec

Trudno jest jednak zaspokoić chłonnych wiedzy studentów... -Muszę przyznać, że mam pewien niedosyt. Wykłady były ciekawe, ale zdecydowanie za mało. No i chyba zbyt dużo językoznawstwa. W kwestii formalnej brakowało nam też mapy Katowic i planu Uniwersytetu Śląskiego - jest strasznie rozproszony i mieliśmy problemy z przemieszczaniem się z zajęć na zajęcia, które odbywały się w innych budynkach - mówi Julia z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka Akademii Artes Liberales. Z pewnością te spostrzeżenia zostaną wzięte pod uwagę przy organizacji kolejnych przedsięwzięć. -Jestem zadowolona, że sesja odbyła się i że dzięki temu spotkaniu wiem, jakie są oczekiwania studentów. Jako organizatorzy nie przypuszczaliśmy, że tak bardzo uczestnicy będą nastawieni na zajęcia naukowe, stąd w planie znalazło się wiele imprez towarzyszących. Jest to ważna lekcja. Dla uniwersytetu i dla mnie osobiście. Może inaczej trzeba komponować zajęcia dla studentów Akademii Artes Liberales? To rzeczywiste smoki wawelskie, które chcą się napić wiedzy - podsumowuje prof. dr hab. Zofia Ratajczak.

AGNIESZKA TURSKA

Autorzy: Agnieszka Turska, Foto: Małgorzata Krasuska-Korzeniec