X - jubileuszowy - Konkurs Wiedzy Technicznej

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy technicznej wśród uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i techniczno - zawodowych oraz poszukiwanie uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach technicznych, którzy powinni podjąć studia wyższe w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach na kierunku edukacja techniczno-informatyczna lub informatyka.

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach. Etap I odbył się na terenie szkół do dnia 17 lutego 2006 r. Miał on na celu wyłonienie 4-o osobowej reprezentacji szkoły. Zwycięzcy eliminacji szkolnych przystąpią do II etapu Konkursu Wiedzy Technicznej, który odbędzie się w dniu 22 marca 2006 r. o godz. 9.00 w auli budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego 3.

Do udziału w II etapie X Jubileuszowego Konkursu Wiedzy Technicznej zostało zakwalifikowanych 149 uczniów z 38 szkół województwa śląskiego.

Pytania do II etapu zostały, jak co roku, opracowane przez nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Ilczuka. Zagadnienia konkursowe w formie testów obejmować będą takie dziedziny nauki, jak: fizyka, matematyka, informatyka i przedmioty ogólnotechniczne.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom X Konkursu Wiedzy Technicznej odbędzie się w samo południe 21 kwietnia br. Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego 2 laureatów Konkursu otrzyma indeksy na kierunek informatyka a 5 na kierunek edukacja techniczno-informatyczna Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ.

Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora UŚ i Prezydentów Miast Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.

Prof. dr hab. JAN ILCZUK

Autorzy: Jan Ilczuk