Stopnie i tytuły naukowe - Kwiecień 2006

Doktoraty:  
Dr Aleksandra NADGÓRSKA-SOCHA Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Barbara WOŹNIAKOWSKA Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Nikodem NIEŚPIAŁOWSKI Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Dr Aneta ZACHARZ Wydział Filologiczny
Dr Marek MRÓWCZYŃSKI Wydział Prawa i Administracji
Dr Jacek BARCIK Wydział Prawa i Administracji
Dr Tomasz ROŻEK Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Iwona DĘBIEC Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Dr Miłosz PIOTROWIAK Wydział Filologiczny
Dr Aleksandra BIEGUN Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Instytut Fizyki
Habilitacje:  
Dr hab. Grzegorz ŁASZCZYCA Wydział Prawa i Administracji