Stypendyści Ministra Edukacji 2005/2006

Część 1

Tradycyjnie, jak co roku, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek wręczył dyplomy aż 76 stypendystom ministra edukacji. Uroczystość odbyła się 23 lutego w auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu. Po raz pierwszy tak wielu studentów Uniwersytetu Śląskiego otrzymało stypendia ministra edukacji, co uplasowało naszą Uczelnię na czwartym miejscu wśród prawie stu polskich szkół wyższych. Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Z tej okazji w tym oraz następnym numerze "Gazety Uniwersyteckiej zamieszczamy sylwetki naszych studentów-laureatów.

Red.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

ALICJA LIZUREJ
studentka IV roku psychologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,66
 • przewodnicząca Naukowego Koła Socjoterapii i Naukowego Koła Logopedycznego "Lallatio"
 • prowadziła warsztaty z zakresu arteterapii i muzykoterapii oraz zajęcia otwarte dla dzieci podczas Studenckiego Festiwalu Nauki - UŚ 2005
 • uczestniczka projektu aktywizacji studentów "Twój los w Twoich rękach"
 • organizatorka i uczestniczka warsztatów arteterapii i choreoterapii
 • członkini Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychologii na Śląsku "Kontakt" oraz Europejskiego Forum studentów AEGEE Katowice
 • ukończyła szereg szkoleń związanych z terapią i rehabilitacją w psychiatrii w ramach programu "Partner"
 • prowadziła zajęcia z psychologii komunikacji i choreoterapii w ramach projektu "Jurassic School of Survival - Academy of Special Agents"
 • uczestniczka programu "Uniwersytet szans"
 • uczestniczka w projektach naukowo-artystycznych "Dziecko w kulturze europejskiej" , "Kultura a integracja- sztuka wobec niepełnosprawności"
 • rzeczniczka ds. osób niepełnosprawnych w Samorządzie Studenckim
 • członkini Komisji Dyscyplinarnej dla studentów UŚ
 • współorganizatorka Forum Młodzieży Akademickiej
 • autorka artykułów w Gazecie Uniwersyteckiej UŚ, w czasopiśmie "Apropos" i "Gościu Niedzielnym" oraz eseju naukowego w Zeszytach Psychologicznych
 • autorka programu na temat skutecznych technik uczenia się i rozwijania myślenia twórczego w ramach programu "Studenci z klasą"
 • uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach metodycznych
 • laureatka "Ogólnopolskiego Konkursu o indeks"
 • została dwukrotnie zakwalifikowana do odbywania studiów w ramach Programu Mobilności Studentów MOST
 • równolegle jest studentką I roku na kierunku socjologia na WNS UŚ oraz uczestniczką dwuletniego Studium Tanecznego w Krakowie
 • odbyła kurs języka migowego /stopień zaawansowany/, kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kurs masażu I stopnia i kurs tańca flamenco
 • wolontariuszka Fundacji "Dr Clown" , Domu Matki i Dziecka w Bielsku-Białej oraz Diecezjalnego Wolontariatu Misyjnego w Bielsku-Białej
 • ukończyła kurs języka włoskiego

MARIUSZ PERLAK
student V roku psychologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,63
 • członek Studenckiego Koła Naukowego Paragraf , Studenckiego Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego i Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty"
 • uczestnik spotkań koła naukowego "Mandala"
 • uczestniczył w Międzynarodowym Projekcie FQMD /2004-2005/
 • uczestniczy w projekcie badawczym "Psychologiczne i Społeczne Uwarunkowania Korzystania z Internetu"
 • stypendysta programu Socrates/Erasmus, w ramach którego studiował w Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie 2004-2005
 • prowadzi współpracę naukową z Instytutem Psychologii Pracy, Organizacji i Psychologii Społecznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie
 • organizator konferencji naukowych "Psychoterapia Poznawcza" /2002/ i "Przedsiębiorczość alternatywą dla rynku pracy" 2004
 • uczestniczył w licznych konferencjach naukowych
 • wolontariusz w Zakładzie Karnym w Wojkowicach /2004/
 • członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego /od 2002/
 • członek Śląskiego Studenckiego Forum Business Centre Club /od 2004/
 • założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychologii na Śląsku "Kontakt"
 • redaktor naczelny studenckiej gazety "Ponad To"

Foto: Artur Bałaziński

PAWEŁ PRZYBYLSKI
student V roku psychologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,85
 • członek Studenckiego Koła Naukowego "Psychology in English"
 • uczestnik prac badawczych prowadzonych w Klinice Neurologii Wieku Podeszłego ŚAM
 • prowadzi współpracę naukową z Centrum Henry'ego Forda w Detroit
 • autor artykułu "Dlaczego roboty nie będą ludźmi" - Gazeta Uniwersytecka UŚ
 • uczestnik licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą
 • zakwalifikowany do programu MOST na semestr zimowy 2005/2006
 • odbył praktykę na Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu oraz w Klinice Neurologii Wieku Podeszłego ŚAM
 • znajomość języka angielskiego na poziomie CAE
 • organizator konferencji naukowych : "Człowiek i Środowisko" /2004/ oraz "Festiwal humoru" /2005/

Foto: Artur Bałaziński

DOMINIKA SIEWNIAK
studentka V roku psychologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,93
 • uczestniczka prac badawczych prowadzonych w Pracowni Diagnostyki Procesów Poznawczych Człowieka ŚAM - Katowice
 • prowadzi współpracę naukową z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Warszawie oraz z Instytutem Psychologii Państwowej Akademii Nauk
 • uczestniczyła w licznych seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych
 • otrzymała czterokrotnie stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej przyznawane najzdolniejszym studentom
 • dwukrotna laureatka akcji stypendialnej "Najlepsi-Najlepszym"
 • rozpoczęła studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach według indywidualnej organizacji studiów
 • wolontariuszka w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM w Katowicach
 • prowadzi praktykę zawodową w NZOZ Self-EEG Instytut Rozwoju Osobowości w Katowicach
 • znajomość języka angielskiego na poziomie CAE
 • uczestniczka w programie Telewizji Polskiej TVP 3 dotyczącym zaburzeń afektywnych - depresji
 • reprezentantka Wydziału w siatkarskich rozgrywkach międzywydziałowych UŚ
 • uczestniczyła w licznych zawodach sportowych
 • uczestniczka i organizatorka rajdów samochodowych w ramach działalności Automobilklubu Zamkowego

Wydział Nauk o Ziemi

AGATA KOPTYŃSKA
studentka II roku geografii (studia MU)

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 5,00
 • członkini Studenckiego Koła Naukowego Geografów UŚ
 • organizatorka Obozu Naukowego Pondzie II oraz konferencji naukowej "Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko"
 • organizatorka warsztatów meteorologicznych i geologicznych
 • organizatorka wycieczki "Region Górnośląski - obszar ekologicznego zagrożenia a możliwości rozwoju turystyki i rekreacji" w ramach Studenckiego Festiwalu Naukowego /2005/
 • uczestniczyła w licznych pracach naukowo-badawczych
 • współpracuje ze studentami Akademii Pedagogicznej
 • autorka artykułów: "Antropogenizacja środowisk krasowych" i "Powiat tarnogórski widziany naszymi oczami"
 • uczestniczka licznych konferencji i seminariów naukowych
 • laureatka w konkursie referatowym za referat "Mikroklimat jaskiń na przykładzie Jaskini Głębokiej"
 • odbyła praktyki geomorfologiczne we Francji /październik 2004/, praktyki pedagogiczne w przedszkolu /2005/
 • odbyła kurs wspinaczkowy w skałkach wg programu PZA
 • odbyła intensywny kurs języka francuskiego stopnia pierwszego
 • uczestniczka kursu języka angielskiego
 • członkini Stowarzyszenia Zielona Ziemia /od 2004/, PTG /od 2004 / oraz studenckiego oddziału PTTK /od 2002/
 • uczestniczka Kursu Pedagogicznego organizowanego przez WNoZ UŚ

Wydział Artystyczny

AGNIESZKA ZAJĄC
studentka V roku Edukacji Artystycznej

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,89
 • członkini Koła Artystyczno-Naukowego "ArtMedia"
 • uczestniczka prac badawczych dotyczących metod stymulujących wyobraźnię
 • autorka cyklu prac "Pejzaże " i "Martwa natura inaczej"
 • uczestniczka wielu warsztatów plastycznych, plenerów i happeningów
 • uczestniczka warsztatów graficznych w Ostrawie "Koniec i początek europejskiego mitu"
 • autorka grafiki pt.: "Wieża"
 • autorka wielu publikacji prasowych m.in. w "Echo Czeladzi", "Dzienniku Zachodnim" , "Młodym Zagłębiu" i "Kurierze Miejskim"
 • laureatka konkursu "Paleta barw Czeladzi" - praca pt. : "Ulica Miła"
 • autorka pleneru malarskiego oraz wystawy poplenerowej w Piwnicznej Zdroju dla uczniów PLSP im. T .Kantora w Dąbrowie Górniczej
 • uczestniczka wielu konkursów plastycznych m.in. "Portret", "Tarnowskie klimaty 2005", "Sacrum w sztuce"
 • laureatka wielu konkursów m.in. "Imię matki", "Portret rodzinny", "Miłość" i "Mój ogród"
 • uczestniczyła w projektach : Super Pracownia - Internet w Szkole oraz Kontakty II - "Sztuka ponad granicami"

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

KATARZYNA JAS
studentka V roku pedagogiki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,50
 • wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej /2003-2005/
 • autorka badań nt. postaw tolerancji i stereotypowego myślenia młodzieży gimnazjalnej
 • organizatorka szeregu zajęć w klasach gimnazjalnych nt. wielo i międzykulturowości
 • współpracuje z Kołem Naukowym Edukacji Międzykulturowej w Białymstoku
 • uczestniczka wielu konferencji naukowych m.in. "Tolerancja - jak uczyć siebie i innych", "Przemiany społeczno-cywilizacyjne a edukacja szkolna" , "Wielokulturowa Europa" /2005/
 • odbyła kurs wychowawcy kolonijnego
 • ukończyła kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne /I stopień/
 • odbyła roczny wolontariat w Programie Starszy, Brat Starsza Siostra
 • wolontariuszka Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Cieszynie
 • organizatorka imprez okolicznościowych dla dzieci przedszkolnych
 • uczestniczka kursu języka migowego
 • organizatorka warsztatów dla studentów pt. "Czy jestem tolerancyjny"

MAGDALENA KSIĄŻEK
studentka V roku pedagogiki

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,60
 • przewodnicząca Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej /2003-2005/
 • inicjatorka i organizatorka wykładów naukowych oraz warsztatów naukowych z zakresu tolerancji
 • organizatorka konferencji naukowej "Tolerancja - jak uczyć siebie i innych"
 • nawiązała współpracę z Kołem Naukowym Edukacji Międzykulturowej działającym przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz z Community College El Camino Torrance w USA
 • autorka wielu referatów m.in. "Edukacja wielo i międzykulturowa - wstęp do rozważań" /2005/
 • uczestniczka wielu konferencji naukowych m.in. "Przemiany społeczno-cywilizacyjne a edukacja szkolna", "Wielokulturowa Europa" /2005/
 • organizatorka imprez okolicznościowych dla dzieci przedszkolnych i zajęć dla uczniów klas pierwszych na temat tolerancji
 • organizatorka warsztatów dla studentów pt. "Czy jestem tolerancyjny"
 • znajomość języka niemieckiego - Zertifikat Deutsch wydany przez Instytut Goethego
 • uczestniczka kursu języka migowego

Foto: Artur Bałaziński

Wydział Nauk Społecznych

WITOLD BAŃKA (stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie)
student III roku politologii

 • członek kadry narodowej czterystumetrowców
 • złoty medalista na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce w sztafecie 4x400 m /lipiec 2005/
 • srebrny medalista na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w lekkoatletyce na 400 m /sierpień 2005/
 • brązowy medalista na Akademickich Mistrzostwach Polski w lekkoatletyce na 400 m /maj 2005/

AGNIESZKA BURDA
studentka IV roku socjologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,76
 • uczestniczyła w projektach badawczych: "Aktywność zawodowa kobiet ", "Badanie losów absolwentów socjologii UŚ", "Wpływ czynników kulturowych na postawy i zachowania organizacyjne na podstawie wybranych przedsiębiorstw regionu Górnego Śląska"
 • koordynowała projekt "Interakcje 2005"
 • uczestniczyła w przedsięwzięciu" Tyskie inicjatywy obywatelskie" /maj 2003/
 • uczestniczka kilku konferencji naukowych
 • dyplom za uzyskanie I miejsca w XIV edycji Konkursu Indeksów /styczeń 2004/
 • wyróżniona w konkursie wiedzy o Estonii /marzec 2005/
 • indywidualna organizacja studiów ze względu na działalność w Europejskim Stowarzyszeniu Młodych Regionalistów
 • odbyła praktykę w firmie badawczej Otawa Group /2004/
 • koordynowała kilka projektów międzynarodowych m.in. dla młodzieży upośledzonej intelektualnie 'In Europe, it means here in Poland - the disabilities unites, the talent distinguish' /styczeń 2005/ oraz 'In search for the motivation Contact Making Seminar' w ramach Akcji 5 Programu "Młodzież" /wrzesień 2005/
 • znajomość języka angielskiego na poziomie CAE oraz języka francuskiego

MAGDALENA BUSZEK
studentka IV roku politologii
otrzymała stypendium ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,89
 • członkini Sekcji Medioznawczej Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty"
 • organizatorka Konferencji Studenckiej "Siła polskich mediów czwarta czy pierwsza władza?"
 • uczestniczka dziennikarskich obozów naukowych organizowanych przez MSD "Mosty" /2003-2004/
 • uczestniczyła w projekcie badawczym "Prasa lokalna i jej funkcje"/2003/ oraz w projekcie mającym na celu opracowanie podstaw do utworzenia strategii zwalczania bezrobocia w Siemianowicach Śląskich /czerwiec 2005/
 • brała udział w wielu konferencja i seminariach naukowych
 • współuczestniczka opracowania strategii promocyjnej Gminy Hel
 • nawiązała współpracę z Kołami Naukowymi kilku uniwersytetów z terenu kraju
 • autorka kilkunastu prac naukowych publikowanych w zeszytach naukowych UŚ
 • jest współzałożycielką Magazynu Społeczności Akademickiej UŚ "Pre-text", gdzie pełni rolę redaktora działu "Przyjemne i Pożyteczne"; autorka reportaży dotyczących spraw studenckich, wywiadów, felietonów, esejów historycznych
 • publikuje artykuły popularnonaukowe i publicystyczne w Gazecie Uniwersyteckiej , Internetowym Magazynie "Nowa Kultura", "Dzienniku Zachodnim"
 • autorka referatów naukowych: "Obraz sceny politycznej wykreowany przez media" i "Walka wyborcza na forum mediów"
 • uczestniczyła w organizacji pierwszego w Polsce Studenckiego Festiwalu Nauki
 • otrzymała wyróżnienia w konkursie WBK S.A. na projekt ulotki karta Euro<26
 • stypendystka UŚ za osiągnięcia w nauce 2003-2005
 • indywidualny program studiów
 • odbyła praktykę w redakcji "Dziennika Zachodniego" oraz w agencji PRC Communications
 • kurs języka angielskiego na poziomie preadvanced
 • uczestniczyła w organizacji kampanii medialnej Polskiego Związku Ju-jitsu
 • brała udział w akcji charytatywnej "Pomóżmy Kubie"

KAROLINA CZERWIŃSKA
studentka V roku socjologii
otrzymała stypendium ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat: 4,84
 • członkini Sekcji Antropologicznej Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty"
 • przewodnicząca Koła Naukowego Socjologów
 • uczestniczka prac badawczych: "Badanie absolwentów socjologii" /2003/,"Kampania przed referendum o przystąpieniu Polski do UE w ocenie mieszkańców miast województwa śląskiego" /2003/, "Centrum Katowic w oczach mieszkańców"/2004/, "Program regionalny dla kobiet 2004-2015" /2004/, "Polscy Tatarzy , polscy muzułmanie" /2004/, "Problem alkoholu i narkotyków wśród studentów /2005/, "Wizja okresu studiowania w oczach młodzieży szkół średnich Śląska i Małopolski" /2005/, "Śladami Łemków" oraz " Badania nad pamięcią autobiograficzną i wspomnieniami" /2005/
 • uczestnictwo w Programie Mobilności Studentów MOST /2004-2005/
 • autorka publikacji, referatów i kilku esejów zamieszczonych w Zeszytach Naukowych MSD "Mosty", "Gazecie Wyborczej" i "Pismach Humanistycznych"
 • stypendystka Śląskiego Funduszu Stypendialnego
 • studia według indywidualnej organizacji z ukierunkowaniem na zagadnienia socjologii kultury i socjologii religii
 • posiada certyfikat ukończenia Śląskiej Akademii Genderowej /2004-2005/
 • brała udział w wielu konferencjach naukowych i konkursach
 • znajomość języka angielskiego na poziomie CAE - University of Cambridge /2004/
 • odbyła praktyki studenckie w redakcji "Gazety Wyborczej", agencjach reklamowych oraz programie Work&Travel w USA a także Urzędzie miasta Krakowa
 • wolontariuszka na rzecz Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" /maj-czerwiec 2005/
 • organizatorka konkursu na zdjęcie i esej socjologiczny "Okiem Socjologa" /marzec-czerwiec 2005/
 • uczestniczy w pracach Rady Samorządu Studenckiego WNS oraz Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej

KINGA DURCZAK
studenta V roku politologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat: 4,79
 • praca w Kole Naukowym Studentów Prawa i Młodych Prawników oraz działalność w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa - pełni funkcje Dyrektora ds. HR Grupy Lokalnej ELSA Katowice
 • współorganizacja i uczestnictwo w konferencjach, warsztatach /"Problematyka konklawe 2005" - kwiecień 2005 , "Prawo kobiet do Aborcji" - marzec 2005 /
 • laureatka II miejsca XLII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • otrzymała nagrodę i list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Buzka
 • otrzymała Stypendium od Dyrektora Generalnego Friedrich Ebert Stiftung oraz nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego
 • studia według indywidualnego programu
 • równolegle studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji
 • posiada licencję i certyfikat : Praktyka Programowania Neuro-Lingwistycznego, Stowarzyszenie NLP w Polsce /maj 2005/

Foto: Artur Bałaziński

ANNA KOKOLUS
studenta V roku socjologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat: 4,80
 • współpracuje z Kołem Naukowym Socjologów UŚ
 • udział w międzyuczelnianym badaniu surveyowym nt. "Wizja studiowania w oczach młodzieży szkół średnich" oraz w badaniach: "Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej", "Kampania przed referendum akcesyjnym w ocenie mieszkańców miast województwa śląskiego"
 • autorka publikacji w studenckich zeszytach naukowych
 • udział w rocznych zajęciach Akademii Genderowej
 • udział w konferencjach naukowych organizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
 • otrzymała stypendium DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) oraz stypendium naukowe Miasta Dąbrowy Górniczej
 • studiuje według indywidualnego programu studiów
 • równolegle studiuje na kierunku politologia
 • wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
 • znajomość języka niemieckiego - Zertifikat Deutsch i języka angielskiego
 • współpracuje z fundacją "Huculandia" w Dąbrowie Górniczej
 • członkini Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej "Sodalis"

MARCIN KOZŁOWSKI
student IV roku politologii
otrzymał stypendium ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat: 4,58
 • członek Sekcji Medioznawczej Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty", członek redakcji wydawanego przez Stowarzyszenie pisma "Pre-text"
 • autor artykułów o charakterze publicystyczno-naukowym, informacyjnym oraz organizator i uczestnik podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw: debaty oksfordzkie, spotkania z przedstawicielami nauki, polityki i mediów
 • współorganizator i uczestnik obozu naukowo-badawczego na Helu mającego na celu opracowanie strategii promocyjnej miasta Hel
 • został zakwalifikowany do podjęcia w roku akademickim 2005/2006 studiów na Uniwersytecie Florenckim we Włoszech w ramach programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus
 • aktywny uczestnik wielu konferencji naukowych i seminariów
 • jako jeden z dwóch delegatów z Polski uczestniczył w międzynarodowej konferencji zatytułowanej "The new media structure. Journalist - insider or outsider" zorganizowanej przez Forum For European Journalism Students i wygłosił referat zatytułowany "Polish media reality - general issues" - Antalia, Turcja /kwiecień 2005/
 • otrzymał Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla najzdolniejszych uczniów i studentów za wyniki w nauce na semestr letni roku akademickiego 2004/2005
 • odbył praktykę w Polskiej Agencji Prasowej, w śląskim wydaniu Ogólnopolskiego Magazynu Studenckiego "SEMESTR", gazecie Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty"-PRETEXT i Internetowym Magazynie Historycznym "HISTMAG"
 • posiada amerykański certyfikat językowy /Princeton University - TOEFL/
 • ukończył kurs języka włoskiego
 • jest członkiem Europejskiego Forum Studentów AEGEE Katowice
 • jest członkiem i przedstawicielem na Polskę organizacji zrzeszającej studentów dziennikarstwa - Forum for European Journalism Students (FEJS)
 • był głównym koordynatorem kursu szybkiego czytania "Nie trać czasu - czytaj szybciej" organizowanego wspólnie przez Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice i Instytut Metod Edukacji Impuls

MARIOLA LENART
studentka V roku socjologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,77
 • członkini Koła Naukowego Socjologów Uniwersytetu Śląskiego
 • współorganizator i uczestnik wyjazdu badawczego "Borne Sulinowo wczoraj i dziś"
 • realizowała badania marketingowe dotyczące stopnia zainteresowania centrami handlowymi wśród społeczności woj. śląskiego
 • uczestniczka międzynarodowego obozu dziennikarskiego "Dziennikarstwo pomiędzy pościgiem za sensacją a polityczną odpowiedzialnością "
 • autorka publikacji w pismach humanistycznych
 • autorka referatu "Zachowania wyborcze" - sympozjum naukowe Szczyrk 2005
 • organizatorka polskiego stoiska w ramach The European Village w czasie The Thames Festival w Londynie
 • uczestniczka warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Antymobbingowe Barbary Grabowskiej
 • uczestniczka seminarium "Arteterapia w pracy socjalnej"
 • indywidualna organizacja studiów
 • równolegle studiuje politologię
 • odbyła staż w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie
 • znajomość języka angielskiego
 • dziennikarka Gazety Studenckiej "Averte"

Foto: Artur Bałaziński

BARBARA LEWICKA
studentka IV roku socjologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat: 4,61
 • przewodnicząca Koła Naukowego Socjologów przy Instytucie Socjologii WNS /od lutego 2005/
 • organizatorka Sympozjum Naukowego Szczyrk 2005
 • brała udział w wielu pracach badawczych m.in: "Gminne inicjatywy obywatelskie 2003. Mapa aktywności obywatelskiej w Bieruniu, Bojszowach, Lędzinach, Kobiórze i Tychach", "Centrum Katowic w oczach mieszkańców", "Sytuacja kobiet w województwie śląskim - 2004", "Rodzina, a praca zawodowa kobiet", "Style życia studentów" /2005/, "Wizje studiowania o oczach uczniów szkół średnich", "Co studenci noszą w torbach?" /2005/
 • współpraca badawczo-naukowa z kołami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • autorka publikacji i referatów
 • uczestniczka wielu konferencji naukowych i festiwali
 • posiada stopień żeglarza jachtowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie CAE
 • członkini Samodzielnego Terenowego Koła Nr 28 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 • w ramach przedmiotu Wiedza o społeczeństwie prowadziła zajęcia dotyczące metod badawczych w naukach społecznych

MICHAŁ ŁYSZCZARZ
student IV roku socjologii
otrzymał stypendium ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat: 4,77
 • przewodniczący i pełnomocnik ds. finansowych Sekcji Antropologicznej Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" oraz wiceprzewodniczący MSD "Mosty"
 • aktywna praca w kole naukowym poprzez organizację spotkań, udział i realizację projektów badawczych, prowadzenie badań
 • uczestnik projektów badawczych dotyczących m.in. reformy administracyjnej z 1999 roku, sytuacji życiowej górników, którzy odeszli z kopalń, postrzegania miasta Katowic przez jego mieszkańców oraz rodziny a pracy zawodowej kobiet
 • autor licznych publikacji, referatów i artykułów zamieszczanych m.in. w zeszytach naukowych MSD "Mosty" oraz w studenckim miesięczniku internetowym "Pre-text"
 • autor fotoreportażu "Polski Orient" /2004/
 • uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach naukowych
 • współpracuje z portalem internetowym Koła Naukowego Slawistów "Światowid" oraz Arabia.pl
 • studia według indywidualnego programu studiów
 • absolwent politologii na WNS - temat pracy: "Dzieje, tradycje i obrzędy religijne Tatarów polsko-litewskich" /czerwiec 2005/
 • odbył liczne praktyki, m.in. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego, w Gimnazjum nr 3 w Katowicach, socjologiczne praktyki wakacyjne X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego w Katowicach
 • w latach 2000-2002 , członek sekcji badmintona uczelnianego AZS UŚ
 • członek Ligi Ochrony Przyrody , Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

ANDRZEJ MAJEWSKI
student IV roku politologii
otrzymał stypendium ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat: 4,88
 • członek Sekcji i Medioznawczej Koła Naukowego Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" oraz Stowarzyszenia Centrum Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • udział w pracach badawczych Zakładu Polityki Lokalnej i Regionalnej, Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
 • uczestnik naukowego projektu badawczego "Nasza Unia - ogólnopolski program badań, promocji i informacji o skutkach wejścia Polski do Unii Europejskiej"
 • publikuje w Internetowym Magazynie Społeczności Akademickiej UŚ "Pre-text"
 • dwukrotne zdobył nagrodę w Wojewódzkim i Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Ludzie ludziom zgotowali ten los"
 • udział w kilkunastu seminariach i konferencjach naukowych dotyczących różnych aspektów integracji europejskiej
 • zajął II miejsce w finale centralnym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej oraz I miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.
 • otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego i dwukrotnie stypendium Prezydenta Miasta Tychy
 • organizator "Debaty Europejskiej 2005" /maj 2005/ i seminarium szkoleniowego dla instytucji samorządowych woj. śląskiego z zakresu ZPORR /czerwiec 2005/
 • studia według indywidualnego programu studiów
 • odbył liczne praktyki i staże
 • jest konsultantem ds. integracji europejskiej i ekspertem ds. funduszy strukturalnych UE w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach
 • opracował i przeprowadził cyklu bezpłatnych wykładów otwartych dla społeczności województwa śląskiego na temat szans wykorzystania funduszy europejskich - "Krok do funduszy", "Jak założyć firmę przy pomocy środków unijnych", "Wsparcie unijne dla przedsiębiorstw w Polsce"
 • organizator kilkudziesięciu spotkań z młodzieżą woj. śląskiego z zakresu programów edukacyjnych UE
 • brał udział w Młodzieżowych Obradach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

MAGDALENA MĄDRY
studentka V roku politologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,56
 • inicjatorka i założycielka Studenckiego Koła Naukowego Public Relations "Impress" , w którym pełni rolę sekretarza /od grudnia 2004/
 • organizatorka konferencji "reklama vs public relations czyli kup pan cegłę" /kwiecień 2005/ oraz cyklu szkoleń dla studentów z zakresu planowania kariery, autoprezentacji /maj 2005/
 • inicjatorka utworzenia internetowej strony Rady Samorządu
 • uczestniczyła w badaniach czytelnictwa prasy na terenie woj. śląskiego
 • organizatorka międzynarodowej konferencji "Kultura polityczna a polityka wewnętrzna i zewnętrzna" /listopad 2004/
 • w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Public Relations "Impress" nawiązuje współpracę z uczelniami zagranicznymi w celu wymiany naukowej studentów
 • jest autorką blisko 100 publikacji prasowych zamieszczanych na łamach "Dziennika Zachodniego", "Nowego Zagłębia"
 • była współautorką studenckiej audycji "SERWUS" emitowanej w "Radiu Katowice"
 • uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych, wykładach oraz debatach oksfordzkich dotyczących tematyki społecznej i politycznej
 • studiuje równolegle psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ /od 2004/
 • odbyła praktykę w redakcji "Dziennika Zachodniego", w "Radiu Katowice" , Urzędzie Miasta Katowice, w Biurze Prasowym Wojewody Śląskiego
 • jako nauczyciel WOS i historii najnowszej odbyła praktykę pedagogiczną w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolicki Archidiecezji Katowickiej

Foto: Artur Bałaziński

MAGDALENA MIKE
studentka V roku socjologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat: 4,76
 • członkini Koła Naukowego Socjologów
 • organizatorka konferencji "Ukraina oczami socjologa", inicjatorka cyklu "Co czytają socjologowie"
 • pełni funkcję uczelnianego koordynatora Centrum Koordynacji Kół Socjologicznych zrzeszonych przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym
 • udział w projektach badawczych : "Sankt Petersburg 1703-2003" "Style życia studentów" oraz "Unia Europejska w świadomości mieszkańców województwa śląskiego"
 • autorka opracowań i referatów
 • uczestniczka wielu konferencji naukowych, konkursów i festiwali
 • ukończyła wiele kursów m.in. kurs komunikacji i prezentacji, kurs przywództwa demokratycznego dla liderów i opiekunów samorządów uczniowskich , kurs przedsiębiorczości
 • udział w pracach przy realizacji projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Sokrates Comenius"
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

ANNA NIEZGODA
studentka V roku politologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat: 4,54
 • członkini Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" ,Studenckiego Koła Naukowego Historyków
 • aktywny udział w teoretycznych przygotowaniach projektu badawczego zainicjowanego przez MSD "Mosty", którego celem jest opracowanie strategii promocji miasta Hel
 • autorka publikacji naukowej oraz publikacji publicystycznych w Trybunie Śląskiej i Dzienniku Zachodnim
 • autorka opracowań i referatów
 • uczestniczka konferencji seminariów i festiwali
 • współorganizatorka i uczestniczka debat oksfordzkich
 • członkini kadry uniwersyteckiej w Karate Tradycyjnym
 • zajęła I miejsce w kata drużynowym kobiet na Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym, w Zamościu , I miejsce w generalnej klasyfikacji szkół wyższych na Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym oraz III miejsce w kumite indywidualnym kobiet na Akademickich Mistrzostwach Śląska Karate Tradycyjnego, które odbyły się w Katowicach
 • studiuje równolegle historię
 • odbyła liczne staże i praktyki, m.in. w Radiu Katowice
 • działalność w AZS w sekcji Karate Tradycyjnego
 • udział w przygotowaniach do prac archiwizujących Związek Kombatantów

KATARZYNA OSYRA
studentka II roku socjologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat: 4,86
 • członkini Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" oraz Koła Naukowego Public Relations "Impress".
 • ankieterka w badaniach "zachowania konsumenckie odbiorców prasy" prowadzonych przez Zakład Dziennikarstwa WNS
 • autorka wielu publikacji zamieszczonych w "Trybunie Śląskiej" i "Dzienniku Zachodnim"
 • autorka materiałów dziennikarskich emitowanych na antenie Radia Katowice
 • otrzymała Wyróżnienie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie za "album będący połączeniem eseju historycznego z rozwiązaniami plastycznymi"
 • uczestniczka wielu konferencji i szkoleń
 • równolegle studiuje politologię
 • odbyła liczne staże i praktyki, m.in. w "Trybunie Śląskiej" /lipiec 2003, w Radiu Katowice /marzec - czerwiec 2004/, współpracowała z programem studenckim "Serwus"
 • ukończyła kurs wychowawców kolonijnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie FCE
 • znajomość języka niemieckiego
 • w latach 2003-2005 lektorka języka angielskiego w Ośrodku Edukacji Pozaszkolnej AB Centrum Katowice

KAMIL PIETRALA
student IV roku politologii
otrzymał stypendium ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,65
 • sekretarz Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" /październik 2003/
 • członek Koła Naukowego Socjobiologii oraz Forum for European Journalism Students
 • organizator obozu badawczego na Helu
 • uczestnik programu badawczego "Prasa lokalna i jej funkcje"
 • współpracuje z wydawnictwem WSZiM w Sosnowcu oraz z Kołem Naukowym Forum Prawa Publicznego
 • autor publikacji na łamach "Pre-textu", "Tygodnika Powszechnego" "Gazety Uniwersyteckiej" oraz Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Śląskiego
 • autor kilku referatów
 • uczestnik wielu konferencji i seminariów naukowych
 • stypendysta w ramach ZPORR oraz powiatu będzińskiego za ponadprzeciętne wyniki nauczania /2004-2005/
 • odbył praktyki dziennikarskie w Radiu Katowice /wrzesień 2003/, w "Tygodniku Powszechnym"
 • zajmuje się pracą korektorską i edytorską
 • współpracuje z "Gazetą Uniwersytecką UŚ", "Tygodnikiem Powszechnym" i Radiem Katowice
 • redaktor, dziennikarz i fotoreporter Internetowego Magazynu Społeczności Akademickiej UŚ "Pre-text"
 • posiada patent przewodnika Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej

AGATA PISZCZEK
studentka V roku politologii
otrzymała stypendium Ministra po raz drugi

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,79
 • członkini Międzywydziałowego Koła Naukowego "Inicjatywa" , Magazynu Studentów UŚ "Suplement" oraz Stowarzyszenia Amnesty International
 • publikowała swoje artykuły w "Gazecie Krakowskiej" i "Suplemencie"
 • autorka referatów: "Prawa Kobiet na świecie", "Więźniowie milczenia", "Przemoc wobec kobiet-skandal w dziedzinie praw człowieka"
 • współorganizatorka konferencji "Piekło domowego ogniska" /marzec 2004/
 • uczestniczka kilku konferencji naukowych
 • studiuje według indywidualnego programu studiów
 • odbyła praktykę w "Gazecie Krakowskiej" /wrzesień 2002/ i w Agencji Reklamowej "Graphic"
 • posiada certyfikat trenera edukacji praw człowieka
 • organizuje i prowadzi szkolenia nt. praw człowieka i tolerancji
 • opiekuje się Szkolnymi Grupami Amnesty International

PAWEŁ POLOK
student V roku politologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,82
 • przewodniczący Koła Naukowego Polityki Lokalnej i Regionalnej
 • członek Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" oraz Rybnickiego Koła Naukowego Politologów
 • członek Samorządu Studenckiego ds. promocji
 • uczestnik badań przeprowadzonych w IPN w Katowicach oraz w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim oraz z Akademią Europejską w Dolnej Austrii
 • autor kilkunastu artykułów naukowych publikowanych m.in.: w "Zeszytach Naukowych" Uniwersytetu Śląskiego - Szkice o Państwie i Polityce; w "Zeszytach Naukowych" Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty"; w magazynie studenckim "Antidotum"; w gazecie "Nomada"
 • uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, wykładach oraz debatach oksfordzkich
 • uczestniczył w licznych występach i aukcjach charytatywnych
 • dwukrotny laureat Konkursu Primus Inter Pares oraz konkursu recytatorskiego
 • indywidualna organizacja studiów /od 2004/
 • ukończył Centrum Kreowania Liderów Kuźnia
 • jedyny w Polsce student dziennikarstwa akredytowany przy Stolicy Apostolskiej na czas konklawe i inauguracji nowego pontyfikatu
 • odbył praktykę w Biurze Poselskim
 • jest ratownikiem drogowym Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej
 • posiada certyfikaty znajomości języka angielskiego, niemieckiego, czeskiego i łaciny
 • jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile
 • redaktor "Studenckich Zeszytów Naukowych"
 • wykładowca na Warsztatach Dziennikarskich w Lalikach (wykład pt. "Zasady przemawiania podczas debat i wystąpień publicznych")
 • rzecznik prasowy Zespołu Wyścigów Motocyklowych DRT
 • dziennikarz magazynu studenckiego "Antidotum" oraz miesięcznika studenckiego "Pre-text" i "Suplement"
 • twórca i webmaster serwisu www WNS UŚ w Rybniku
 • uczestnik Panelowych Dyskusji w TVP3 dot. społecznych problemów Śląska
 • członek Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska

ŁUKASZ SOSNOWSKI
student III roku politologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,61
 • członek Naukowego Koła Integracji Europejskiej, w ramach koła, jest członkiem Komisji ds. Promocji
 • organizator spotkania: "Instytucje Unii Europejskiej oczami pracowników: Rada Unii Europejskiej"
 • współorganizator konferencji "Społeczeństwo Informacyjne - szanse drogi rozwoju"
 • członek chóru Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej
 • uczestnik rocznego projektu organizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach pod nazwą "Akademia Młodych Liderów
 • równolegle jest studentem II roku na Wydziale Matematyczno- Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunek matematyka
 • członek Samorządu Studenckiego Wydziału Matematyczno-Fizycznego, oraz Rady Wydziału
 • brał udział w "II Akademii Umiejętności Społecznych" /listopad 2004/
 • odbył praktykę w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice /2002-2003/ oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice /2003 -2004/
 • organizator i inicjator akcji "Maturzysta 2003" i "Maturzysta 2004" oraz akcji "Prezencik"
 • współorganizator ogólnopolskiej akcji Polskiego Czerwonego Krzyża "Prawda o AIDS. Przekaż ją dalej"

INGA SZYPUŁA
studentka V roku politologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,50
 • członkini Koła Młodych Dyplomatów oraz Stowarzyszenia Studenckiego"Afish" /2003/
 • organizuje i koordynuje takie programy międzynarodowe jak: cykl festiwali filmowych "Eskapady IX", "Eskapady II", "Eskapady III"
 • autorka pracy naukowej "Kultura pamięci jako najważniejsza część polityki kulturalnej Niemiec"
 • uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących historii Żydów i ich kultury na obszarze dawnej Galicji
 • odbyła roczne studia politologiczne w Otto -Suhr -Institut na Freie Universität w Berlinie
 • jest "ambasadorem" programu stypendialnego EVZ w Polsce
 • uczestniczy w pilotażowym programie "Wielokulturowa Europa"
 • otrzymała semestralne stypendium w ramach programu Erasmus/Sokrates w Instytucie Dziennikarstwa w Dortmundzie /październik 2005/
 • autorka licznych publikacji i artykułów
 • współudział w tworzeniu publikacji książkowych wydanych przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
 • autorka opracowań z pierwszego niemiecko-polsko-ukraińskiego seminarium - czasopismo "Nirnaeth Arnoediad"
 • uczestniczka licznych konferencji i seminariów naukowych
 • zdobyła I miejsce w konkursie piosenki francuskiej podczas "Dni otwartych" w Kolegium Języków Obcych /1999/
 • uczestniczyła w prezentacji nagrodzonego I miejscem projektu "Pamięć, Rzeczywistość, Marzenia" - polsko-niemiecko-ukraińskiej podróży studyjnej /styczeń 2001/
 • za działalność w zakresie stosunków polsko-żydowskich i zaangażowanie w sprawy o tematyce Holokaustu została wybrana i delegowana na polsko-żydowską konferencję w USA /2003/
 • wolontariuszka w Edukacyjnym Centrum Żydowskim w Oświęcimiu /2001-2003/
 • odbyła staż w Muzeum Galicja i praktykę w Dzienniku Polskim
 • znajomość języka angielskiego na poziomie FCE
 • znajomość języka niemieckiego i czeskiego
 • prowadziła warsztaty oraz koordynowała grupy podczas takich projektów jak : Campanella, Primula, Nachdenken nach Auschwitz
 • koordynator projektu "Prawa Człowieka i Prawa Mniejszości w Polsce"

MAGDALENA ŚLAWSKA
studentka V roku politologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,51
 • założycielka Polonistycznego Koła Młodych Dydaktyków
 • członkini sekcji medioznawczej Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty"
 • uczestniczyła w badaniach czytelnictwa prasy na terenie woj. śląskiego
 • autorka publikacji naukowych, m.in. "Między wywiadem a rozmową. Z Adamem Zagajewskim O poezji i samotności"
 • autorka licznych referatów i publikacji elektronicznych
 • uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych
 • otrzymała wyróżnienie w I Tyskim Konkursie Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych "Muzyka i obraz"
 • stypendystka Śląskiego Funduszu Stypendialnego
 • studia według indywidualnej organizacji
 • absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym UŚ
 • odbyła kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów m.in. "Metody aktywizujące w edukacji", "Sztuka emisji głosu"
 • odbyła praktykę w Gimnazjum nr 1 Tychach gdzie uczyła wiedzy o społeczeństwie oraz w Wydawnictwie Videograf II Sp. z o.o.
 • odbywa kurs pedagogiczny poza programem studiów
 • ukończyła kurs języka niemieckiego Grundstufe III
 • jako korektorka pomagała w organizacji Ogólnopolskiego Dyktanda 2003 w Katowicach
 • współpracuje ze Stowarzyszeniem "Bez granic"
 • animatorka grup parafialnych Dzieci Maryi i Ruchu Światło - Życie
 • członkini zespołu redakcyjnego Ogólnopolskiego Miesięcznika Studenckiego "Semestr" – funkcja redaktora wydania śląskiego
 • pomagała w organizacji VI Forum Kultury Słowa /październik 2005/

ANTONI TRZMIEL
student IV roku politologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,50
 • członek koła Naukowego WolnoMISHlicieli
 • współautor happeningu Koła w Bellmer Cafe
 • autor publikacji: "Pre-text", Gazeta Uniwersytecka UŚ
 • inicjator i koordynator powstającego międzyuczelnianego projektu "Pro Arte et Studio"
 • członek Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty"
 • uczestnik badań poświęconych analizie tendencji na lokalnym rynku zatrudnienia
 • współpracuje z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
 • przewodnik i opiekun wędrówek po Polsce i Ukrainie
 • współpracuje z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną im. T. Szewczenki oraz z Muzeum Juliusza Słowackiego
 • organizator XX Zlotu Europejskiej Rodziny Szkół Średnich im.J. Słowackiego
 • autor programów prezentujących Polską kulturę młodym Ukraińcom
 • współautor pomysłu i scenariusza oraz reżyser prezentacji "Jacek Kaczmarski. In Memoriam"
 • prezentuje sztukę żywego słowa w Polsce, Republice Czeskiej i Ukrainie - występy Kawiarenki literackiej
 • reżyser części artystycznej Akademii nadania ZSZ w Mysłowicach imienia gen. J. Ziętka
 • autor wystawy fotografii "Katowickie Ślady Ziętka"
 • uczestnik kampanii "Tolerancyjny dla świata"
 • zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie Uniwersytetu Warszawskiego "Wizja Polski 2050"
 • wyróżniony na Olimpiadzie Artystycznej, w Konkursie Recytatorskim oraz w Konkursie Fotograficznym
 • studia według indywidualnej organizacji
 • drugi kierunek studiów teologia ogólna /2001-2002/
 • stale współpracuje z Telewizją Polską S.A. Oddział Katowice /od 2004/
 • odbył praktyki pedagogiczne w I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie i ZSZ im. gen. J. Ziętka w Mysłowicach
 • ukończył kurs wychowawców kolonijnych
 • znajomość języka francuskiego - Diplome d'etudes en francaise

MICHAŁ ZIELIŃSKI
student IV roku politologii

 • średnia ocen za okres zaliczonych lat studiów: 4,82
 • członek Koła Naukowego Politologów, Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych, Koła Naukowego Polityki Społecznej, Naukowego Koła Integracji Europejskiej oraz Sekcji Medioznawczej Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty"
 • uczestniczył w projekcie badawczym o jednostkach pomocniczych gmin na przykładzie własnego miejsca zamieszkania (jednostki pomocnicze gminy Dąbrowa Górnicza) oraz pracy badawczej "Młodzi Polacy wobec demokracji"
 • współpracuje z Kołem Naukowym Młodych Politologów z Instytutu Spraw Publicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, z Zakładem Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetem Lwowskim
 • autor publikacji zamieszczanych w Gliwickiej Gazecie Akademickiej , w miesięczniku internetowym "Pre-text" oraz w "Zeszytach Naukowych" UŚ - "Szkice o państwie"
 • autor wielu opracowań, referatów m.in.: Miejsce Autonomicznej Republiki Krymskiej w systemie politycznym Ukrainy "Ewolucja czeskiego systemu partyjnego w latach 1989-2005r", "Oblicza ideowo-programowe polskich partii", "Kampania wyborcza Donalda Tuska", "Wizerunek polskich kandydatów na prezydenta"
 • uczestniczył w licznych konferencjach naukowych i seminariach
 • trzykrotny laureat Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Studentów-Mieszkańców
 • studia według indywidualnego programu
 • równolegle studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
 • udział w warsztatach w ramach projektu aktywizacji studentów przed wejściem na rynek pracy "Twój los w Twoich rękach"
 • ukończył kurs "Działalność gospodarcza - nowe perspektywy" oraz "Organizacje pozarządowe jako element społeczeństwa obywatelskiego"
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dobra znajomość języka francuskiego
 • organizator studenckich spływów kajakowych i obozu integracyjnego dla studentów I roku
 • wolontariusz w ramach Ogólnopolskiej Rady Studentów Niepełnosprawnych
 • działalność w Ogólnopolskim Akademickim Forum Ekologicznym
 • organizuje spotkania z osobami publicznymi w ramach samorządu studenckiego

Dział Spraw Studenckich
Opracowano na podstawie
wniosków stypendialnych

Część 2 (sylwetki stypendystów MISH, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Filologicznego i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska) w majowym numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ"

Autorzy: Foto: Artur Bałaziński