"NAUKA W OBIEKTYWIE" 2006

I Konkurs i Biennale Fotograficzne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza pracowników i studentów UŚ do

logo
wzięcia udziału w I Konkursie Fotograficznym Uniwersytetu Śląskiego - "NAUKA W OBIEKTYWIE". Tematem pierwszej edycji konkursu będzie Śląsk okiem naukowca. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia autorskie wykonane jako dokumentacja naukowa lub przy okazji realizacji programów badawczych (ministerialnych, statutowych, własnych, a także badań zleconych) związanych z Górnym Śląskiem lub województwem śląskim.

Celem nadrzędnym konkursu i biennale fotograficznego, nawiązującego swoją tematyką do realizowanych na Uniwersytecie Śląskim projektów badawczych, jest promocja dorobku naukowego jego pracowników i studentów. Konkurs będzie się odbywał cyklicznie co 2 lata, każdorazowo z innym tematem przewodnim. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3 tys. zł, laureaci II i III miejsc odpowiednio 2 tys. i 1 tys. zł. Najlepsze prace zostaną opublikowane w kalendarzu ściennym UŚ.

Fotografie wykonane techniką klasyczną lub cyfrową (wytyczne techniczne w regulaminie konkursu) wraz z opisem projektu badawczego (abstraktem) należy dostarczyć do Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 9, pokój 317 w terminie do 15 maja 2006 roku.

O udział w pracach Jury Konkursu zostali poproszeni wybitni przedstawiciele środowisk artystycznych i naukowych. Udział w pracach Jury potwierdzili: Sławomir Idziak - operator i reżyser filmowy, Witold Jacyków - Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie, Katarzyna Łata-Wrona - Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Śląski, Adam Sikora - operator i reżyser filmowy. Ponadto w terminie późniejszym do jury wejdzie przedstawiciel prasy oraz po 1 przedstawicielu tych Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, z których zostały zgłoszone prace konkursowe.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są w Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, w Biurze Promocji i Karier oraz na stronie: http://naukawobiektywie.us.edu.pl

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZaproszenia
Zobacz stronę wydania...