Mały jubileusz Śląskiego Oskara!

27 stycznia 2005 roku w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach już po raz piąty wręczone zostały statuetki godła promocyjnego "Śląski Oskar". Nagroda ta przyznawana jest osobom, instytucjom firmom i samorządom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju regionu śląskiego. Motto "To, co na Śląsku najlepsze i to dla Śląska najlepsze" przyświeca nagrodzie od samego początku. Tegorocznych laureatów wyłoniła w grudniu zeszłego roku Kapituła pod przewodnictwem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Janusza Janeczka.

Wśród dwunastu tegorocznych laureatów znaleźli się: prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki - kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycznej, prof. dr inż. Zbigniew Bojarski - prezes oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera - kierownik III Kliniki Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej, Ireneusz Dudek - muzyk, twórca festiwalu Rawa Blues, miasta Ruda Śląska i Mysłowice, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny "Śląsk", Akademia Ekonomiczna w Katowicach im Karola Adamieckiego, Filharmonia Śląska, Planetarium Śląskie, Oddział Urologii SP ZOZ Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach oraz Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem sp. z o.o. w Zabrzu. Przyznano także dwa Dyplomy Honorowe dla Piotra Kołodzieja - prezesa zarządu Vattenfall Distributions i Kazimierza Dąbrowy - dyrektora KWK Halemba.

Przewodniczący Kapituły 'Śląskiego Oskara' prof. dr hab. Janusz Janeczek
Przewodniczący Kapituły "Śląskiego Oskara"
prof. dr hab. Janusz Janeczek

W przemówieniu inauguracyjnym gali rozdania "Śląskich Oskarów" JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek podkreślił, że nagroda "Śląskiego Oskara" łączy Ślązaków światowego formatu z tymi, którzy takiego rozgłosu, z różnych powodów, nigdy nie osiągną, lecz bez których region śląski byłby znacznie uboższy. Zwracając uwagę na różnorodności dziedzin, w których działają laureaci zarówno tegorocznej jak i poprzednich edycji JM Rektor powiedział, iż właśnie owa różnorodność tak kulturowa, jak historyczna, religijna czy różnorodność postaw jest największym bogactwem Śląska.

Ireneusz Dudek
Ireneusz Dudek

Pomysł nagrody "Śląskiego Oskara" powstał w gronie osób związanych z tygodnikiem "Goniec Górnośląski". Statuetka przedstawia uskrzydlonego mężczyznę, a jej autorką jest znana śląska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia. Dla laureatów nagroda ta ma być nie tylko wyróżnieniem, jej przyznanie ma się również przekładać na wymierne korzyści prestiżowe i marketingowe. Wśród dotychczasowych laureatów znalazły się znane osobistości wielu dziedzin jak: abp Damian Zimoń, Wojciech Kilar, Barbara Blida, Andrzej Bochenek, Otylia Jędrzejczak czy Adam Małysz. Nagrodę otrzymały także największe uczelnie wyższe Śląska jak: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska czy Akademia Muzyczna w Katowicach. Wyróżniano też regionalne media, w roku 2003 statuetki otrzymały: katowicki oddział Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio Katowice.

Jeden z tegorocznych Laureatów - prof. dr inż. Zbigniew Bojarski
Jeden z tegorocznych Laureatów
- prof. dr inż. Zbigniew Bojarski

Piąta gala rozdania statuetek "Śląskiego Oskara", określana przez samych organizatorów mianem "małego jubileuszu" zorganizowana została z odpowiednią jak na jubileusz oprawą. Uroczystość uświetniły swoimi występami: kwintet jazzowy studentów Akademii Muzycznej w Katowicach, z którymi jeden z utworów wykonał laureat tegorocznej edycji Ireneusz Dudek, oraz orkiestra dęta KWK Halemba. Owa różnorodność muzyczna świetnie wkomponowała się w ton wypowiedzi prof. Janeczka i dodatkowo podkreśliła fakt, że właśnie różnorodność jest największym skarbem śląskiego regionu.

ARTUR BAŁAZIŃSKI

Laureaci 'Śląskiego Oskara 2005'
Laureaci "Śląskiego Oskara 2005"

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZaproszenia
Zobacz stronę wydania...