Kto się boi głębokiej wody?

Wiele osób wierzy, że czterolistna koniczynka przynosi szczęście, jeszcze więcej, że choć pieniądze szczęścia nie dają to jednak satysfakcjonująca, a dobrze płatna praca może nam pomóc je osiągnąć. Problem, z punktu widzenia osób wchodzących na rynek pracy, polega na tym, że znalezienie zarówno czterolistnej koniczynki jak i świetnej posady bez odpowiedniego doświadczenia, jest dość trudnym zadaniem.

Kilka słów zachęcenia

Wśród studentów panuje często przekonanie, że każde doświadczenie jest dobre i może pomóc w zdobyciu upragnionej posady. Trudno z tym polemizować, jednakże niepokojące jest, że tylko nielicznych stać na zadanie sobie pytania, w jaki sposób praca w barze (przy całym szacunku dla barmanów) może pomóc w karierze inżyniera? Jeśli już jednak zadajemy takie pytanie bardzo szybko możemy dojść do wniosku, że i owszem taka praca poprawi naszą komunikatywność, często znajomość języka obcego, ale z pewnością nie przybliży nas do celu tak bardzo jak dla przykładu bezpłatna praktyka w biurze projektowym. Dochodzimy w tym miejscu do punktu, w którym można mówić o zarządzaniu rozwojem zawodowym. Często stajemy przed dylematem czy wybrać mniej atrakcyjną, ale jednak płatną pracę, czy może bezpłatną lub gorzej płatną, ale jednak ciekawszą pod kątem merytorycznym praktykę lub staż.

Dla tych, którzy stawiają na jakość i myślą długofalowo pojawiła się ostatnio ciekawa propozycja. Mowa tutaj o udziale w projektach finansowanych z funduszy unijnych, a w szczególności o projekcie Mentoring poprzez IT. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że nie skupia się on na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, lecz na praktyce. Zapewnia on swoim uczestnikom możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami z wybranej branży oraz realizację odpowiedzialnych zadań. Można rzec - skok na głęboką wodę, ale przecież to jeden z najlepszych sposobów na naukę pływania.

Czym jest mentoring?

Krajowa Agencja Informacyjna "INFO" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, będącej częścią strategii Unii Europejskiej w zwalczaniu dyskryminacji na rynku pracy, realizuje projekt "Mentoring poprzez IT". Projekt realizowany jest na skalę europejską z partnerami krajowymi i zagranicznymi z: Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji i Portugalii.

Tradycyjny Mentoring, to nauczanie osoby młodszej, przez osobę starszą. Celem tego projektu, jest wypracowanie innowacyjnej metody Mentoring. W nowej metodzie transfer wiedzy jest dwukierunkowy i odbywa się przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Pozwala to na naukę narzędzi informatycznych przez osoby z grupy 50+ przy jednoczesnym zdobywaniu doświadczenia zawodowego przez ludzi młodych. Grupę młodych, stanowią studenci ostatnich lat i absolwenci uczelni wyższych, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy. Autorzy projektu są świadomi wyzwań związanych z nabywaniem wiedzy praktycznej, dlatego w budowaniu społeczeństwa informacyjnego wykorzystują całą swoją wiedzę w zakresie technologii informacyjnych, aby etap "nabierania doświadczenia", odbywał się w możliwie najkrótszym czasie i był jak najbardziej efektywny.

Zainteresowanie projektem stale wzrasta ze względu na innowacyjne podejście do poruszanego tematu oraz wysoki stopień informatyzacji działań. Obecnie prowadzona jest akcja rekrutacyjna na potrzeby naszego projektu. Poszukujemy osób młodych, ambitnych, chcących zdobyć ciekawe doświadczenie, i spróbować swoich sił uczestnicząc w jednym z największych przedsięwzięć w całości finansowanych ze środków Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W większych ośrodkach akademickich prowadzone są prezentacje projektu, oraz udzielane wszelkie informacje dotyczące rekrutacji. Może więc warto zrobić ten pierwszy krok zarządzania własną karierą? Oczywiście zawsze można skwitować to wszystko stwierdzeniem, że nie warto i skupić się na poszukiwaniu czterolistnej koniczynki. Ale na to zawsze jeszcze mamy czas.

Informacji o projekcie udziela:
Marek Dornowski
tel.: (0 89) 512 82 28
e-mail: m.dornowski@kai-info.pl
www.mentoring.4pl.pl

ALICJA WIŚNIEWSKA

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZaproszenia
Zobacz stronę wydania...