Sukcesy Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego!

Pod koniec ubiegłego roku dwie książki wydane nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego zostały uhonorowane prestiżowymi wyróżnieniami. Podczas 9. Targów Książki w Krakowie pozycja Dariusza Kuboka Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei została nominowana do nagrody głównej Konkursu im. Jana Długosza. Natomiast książka Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza pod red. Jolanty Gwioździk i Edwarda Różyckiego została wyróżniona w konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką podczas XII Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA 2005.

Nominacja Wyróżnienie

Przedstawiciel Wydawnictwa UŚ odbiera wyróżnienie na Targach Atena 2005 w Warszawie
Przedstawiciel Wydawnictwa UŚ odbiera wyróżnienie
na Targach Atena 2005 w Warszawie

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Bez przypisówKronika UŚNiesklasyfikowaneStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZaproszenia
Zobacz stronę wydania...