Z życia AEGEE

Ponad trzystu studentów wzięło udział w zorganizowanym przez katowicki oddział Europejskiego Forum Studentów AEGEE spotkaniu "Presidents' Meeting". Młodzi ludzie z niemalże stu największych ośrodków akademickich w całej Europie przybyli do Katowic aby przez trzy dni (2-4 marca) nie tylko poznawać stolicę Górnego Śląska, ale przede wszystkim, by porozmawiać o problemach najważniejszych dla jednoczącej się Europy i próbie ich rozwiązania.

Z życia AEGEE

Prseidents' Meeting jest obok Agory jednym z dwóch największych statutowych spotkań członków Europejskiego Forum Studentów AEGEE. To właśnie tutaj, młodzi ludzie z całego kontynentu próbują odnaleźć swoją odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące wszystkich tych spraw, które w widoczny sposób wpływają na ich życie. Efektem tych obrad jest sformułowanie planu działalności organizacji na najbliższy rok oraz zarysowanie problemów, którymi AEGEE musi się zająć w dalszej przyszłości.

Pierwszy dzień Presidents' Meeting był tzw. dniem polskim. Do uczestniczenia w nim zaproszeni zostali przedstawiciele większości działających na Śląsku organizacji pozarządowych. Pretekstem do zorganizowania takiego spotkania było nie tylko ogłoszenie przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 2001 Światowym Rokiem Wolontariusza, ale również projekt ustawy dotyczący współpracy organizacji pozarządowych w Polsce z administracją państwową. Była to, jedna z niewielu w naszym regionie, szansa zastanowienia się nad przyszłością instytucji opierających swoją działalność na zasadzie wolontariatu oraz poznania tajników promocji organizacji pozarządowych w mediach.

Pozostałe dwa dni odbywały się na poziomie międzynarodowm. Po ceremonii otwarcia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego uczestnicy Presidents' Meeting udali się do Młoszowej, gdzie, w pałacyku należącym do Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zajmowali się poszczególnymi zagadnieniami. Prace odbywały się w dziewięciu około trzydziestoosobowych grupach. Dyskutowano nie tylko na tematy edukacji i integracji europejskiej, ale również o problemach bezpieczeństwa z jakimi współcześnie wciąż borykają się mieszkańcy południowo-wschodniej części naszego kontynentu. Była to jedna z niewielu możliwości konfrontacji i próby wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego konfliktu na Bałkanach dla grupy młodych Serbów i Albańczyków z Kosowa.

Podsumowaniem warsztatów były dwie sesje plenarne, a zwłaszcza niedzielne obrady, w czasie których prowadzący zajęcia przedstawili dorobek dwudniowych prac.

Oczywiście Presidents' Meeting to nie tylko warsztaty i obrady. Organizatorzy pomyśleli również o tym, by należycie zadbać o stronę rozrywkową spotkania. Jeszcze w piątek odbyła się impreza stylizowana na lata socrealizmu w Polsce, z bigosem jako daniem głównym; grała kapela "Mleko", a na telebimie wyświetlana była jedna z najlepszych polskich komedii przedstawiająca tamte czasy: "Miś". W sobotę młodzi ludzie bawili się w będzińskim klubie "Lotnik", a w niedzielę (zaraz po niepowtarzalnej dla wiekszości młodych Europejczyków wycieczce do kopalnii węgla kamiennego "Bielszowice" oraz wizycie w śląskim planetarium) żegnano się w pubie "Chimera" w Katowicach.

Te trzy marcowe dni przeszły już do historii. Należy jednak zauważyć, że efekty pracy młodych ludzi ponad podziałami narodowymi czy kulturowymi będą widoczne na forum europejskim już w niedługim czasie.To właśnie oni starają się wpływać na kształt polityki realizowanej przez najwieksze europejskie i światowe wspólnoty takie jak Unia Europejska czy Organizacja Narodów Zjednoczonych. Europejskiemu Forum Studentów AEGEE Katowice w organizacji Presidents' Meeting wydatnie pomogły władze Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach.