STUDIA DOKTORANCKIE

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prowadzi rekrutację na

STUDIA DOKTORANCKIE

w zakresie dyscyplin:
1. Historia
2. Filozofia
3. Nauki Polityczne
4. Socjologia

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja 2001 roku w p. 44a (lub wyjątkowo w p. 49)

Wymagane dokumenty:
1. Dyplom ukończenia dowolnych studiów magisterskich, lub równorzędnych;
2. Podanie;
3. Życiorys;
4. Koperta zwrotna wraz ze znaczkiem.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę następujące kryteria:
- Wyniki w nauce w czasie studiów wyższych;
- Dorobek naukowy oraz zainteresowania badawcze
- Oświadczenie przyszłego opiekuna naukowego

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Studiów Doktoranckich. Katowice, ul. Bankowa 11, p. 44 a. Tel.: (032) 258-22-11, wewn. 18-54