Spotkanie za rzeką

Kiedy 13 marca Gazeta Wyborcza podała przykładowe zadania nowej matury z matematyki, rozpoczęła od pytania: Kto lubi matematykę? Odpowiedź pojawiła się już w następnej linijce: Mało kto.

Spotkania z tego typu artykułami wywołują we mnie poczucie, że szkolna matematyka (dodawanie, mnożenie, potęgowanie, różniczkowanie) jest kojarzona jedynie z nudnym oczekiwaniem na okropne sprawiające przyjemność nauczycielowi klasówki z badania wykresu funkcji. Jeśli ten schemat myślowy przechodzi na uniwersytet, to sytuacja wydaje się być tragiczną. Okazuje się jednak, iż są na świecie osoby, które do matematyki podchodzą w sposób zarówno rozrywkowy, jak i poważno - badawczy.

Po raz dziewiąty odbyła się (30 marca 2kwietnia) sesja wyjazdowa Koła Naukowego Matematyków Uniwersytetu Śląskiego. Tym razem studenci nie tylko naszej Alma Mater: gośćmi byli żacy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach próbowali zastanowić się nad związkami nauki, którą straszy Gazeta Wyborcza, z finansami. Można było się dowiedzieć jak mniej więcej (to "mniej więcej" wywołane jest działalnością naszego ukochanego systemu bankowego) naliczane są odsetki i jaki wpływ na wysokość wypłaty ma data jej dokonania. Rozważania dotyczyły także matematycznego modelowania zjawisk, które coraz bardziej nas osaczają: minimalizacji strat, maksymalizacji zysków. Trochę czasu poświęcono teorii gier były zajęcia praktyczne: brydż. Oczywiście odbyły się też bardziej klasyczne badania naukowe, dotyczące m. in. związku czasu obróbki termicznej kiełbaski grillowej z jej smakiem. Zarzecze tam odbyła się sesja umożliwiło także parę interesujących spacerów, z których ten pierwszy ze szkolną tablicą na plecach (postanowiliśmy zrezygnować z półśrodków) pozostanie na długo w pamięci.

Spotkanie, podczas którego granica dzień-noc została zatarta, ugruntowało we mnie optymizm: są jeszcze osoby, które potrafią orzeczach je interesujących mówić w taki sposób, aby innych swoją pasją zarazić.

Jeśli kogoś niekursowa matematyka interesuje, to zapraszamy na spotkania Koła: informacje-ogłoszenia są wywieszane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii mniej więcej co dwa tygodnie...

KRZYSZTOF OLEŚ
koles@gate.math2.us.edu.pl