Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Maj 2001

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:
Dr hab. Piotr Łaszczyca WBiOŚ
Dr hab. Ryszard Ciepał WBiOŚ

Stopień naukowy doktora uzyskali:
Dr Anna Łobos WPiPs
Dr Maciej Janowski WPiPs
Dr Małgorzata Mnich WPiPs
Dr Andrzej Kita WMFCh
Dr Alicja Fraś WBiOŚ
Dr Hanna Zeprzałka WFil.