Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

SOCJOLOGIA. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 6. Red. Anna Śliz , Joanna Kurczewska , Marek S. Szczepański

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. Mikołaj Marcela : Monstruarium nowoczesne

HISTORIA LITERATUR OBCYCH. Magdalena Zdrada-Cok : Tahar Ben Jelloun. Hybridité et stratégies de dialogue dans la prose publiée après l’an 2000

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

BIBLIOTHECA: ALIA UNIVERSA. Mariusz Jochemczyk : Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne

HISTORIA. „Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 7 (11). Red. Jerzy Sperka , Bożena Czwojdrak

FILOZOFIA. „Folia Philosophica”. Vol. 34. Special issue. Forms of Criticism in Philosophy and Science. Ed. Dariusz Kubok

SOCJOLOGIA. Poor Europe. The Problem of Poverty in Chosen European Countries. Eds. Grzegorz Libor , Dorota Nowalska-Kapuścik

Regionalisation in Europe. The State of Affairs. Eds. Robert Pyka, Dorota Nowalska-Kapuścik , Grzegorz Libor

NAUKI POLITYCZNE. Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Marek Barański , Natalia Rudakiewicz , Maciej Guzy

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 1 (6): Rozprawy i artykuły: Pojedynki. Prezentacje: Sylwia Chutnik. Red. naczelny Adam Dziadek , redaktor materiałów w części Pojedynki Maria Barłowska

Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej. Red. Mariola Jarczykowa , Bożena Mazurkowa , udz. Małgorzata Marcinkowska

Katarzyna Niesporek : Eda. Szkice o wyobraźni i poezji

HISTORIA LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. 25. Red. Halina Mazurek , Jadwiga Gracla

Katarzyna Majdzik : Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości

JĘZYKOZNAWSTWO POLONISTYCZNE. „Linguarum Silva”. T. 4: W kręgu zagadnień języka i tekstu. Red. Barbara Mitręga

Aleksandra Janowska : Kształtowanie się klasy polskich przyimków wtórnych

Krystyna Kleszczowa : U źródeł polskich partykuł. Derywacja funkcjonalna, przemiany, zaniki

Barbara Mitrenga , Dagmara Bałabaniak : Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym

Kinga Wąsińska : Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. Studium słowotwórczo-leksykalne

JĘZYKOZNAWSTWO NEOFILOLOGICZNE. Krystyna Warchał : Certainty and doubt in academic discourse: Epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles

JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE. Oblicza przeciwnika. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii. Red. Andrzej Charciarek , Piotr Czerwiński

Илияна Генев-Пухалева : Терминологията на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминология на правото на околната среда

Tatiana Kwiatkowska : Obcy w systemie. Studium konfrontatywne wyrazów obcego pochodzenia w języku polskim i rosyjskim

Габриела Вильк : Семантика труда в русско-польском языковом сопоставлении

DYDAKTYKA JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ. (Przed) szkolne spotkania z lekturą. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska , Małgorzata Wójcik-Dudek , współpr. Aleksandra Zok-Smoła

Anna Guzy, Diana Jagodzińska , Maria Wacławek , Aleksandra Zok-Smoła : Czas na… Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców

NAUKA O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE. Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. Prints from the first half of the sixteenth century. A catalogue. Eds. Jolanta Gwioździk , Tadeusz Maciąg , collaboration Iwona Pietrzkiewicz , Renata Frączek

MUZYKA. Kultura ludowa źródłem działań artystycznych, badawczych i naukowych. Red. Magdalena Szyndler

PRAWO. Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego. Red. Katarzyna Łuczak

PEDAGOGIKA. „Chowanna” 2015. T. 1 (44): Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna. Red. naczelna Ewa Syrek , redaktor części monograficznej Teresa Wilk

„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 3: Konteksty językowe w edukacji, kulturze i sztuce. Red. Urszula Szuścik

Podręczniki i skrypty

NAUKI POLITYCZNE. Jakub Sławek : Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne i polityczne

KULTURA I JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW. Czytaj po polsku. T. 4: Stefan Żeromski: „Siłaczka”, „Rozdziobią nas kruki, wrony...”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla początkujących. Wyd. 4. Oprac. Agnieszka Szol

Czytaj po polsku. T. 8: Zofia Nałkowska: „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski: „Proszę państwa do gazu”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2). Wyd. 3. Zaadaptowała i opracowała Agnieszka Tambor

Czytaj po polsku. T. 9: Katarzyna Grochola: „Zdążyć przed pierwszą gwiazdką”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2). Wyd. 2. Zaadaptowała i opracowała Wioletta Hajduk-Gawron

Czytaj po polsku. T. 11: Sławomir Mrożek: „Nocny Ekspres”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1–C2). Oprac. Małgorzata Smereczniak